Statutul Partidului Noua Românie

C A P I T O L U L  I  - DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Denumirea, doctrina, logo-ul, însemnul partidului şi semnul electoral.

 1. Denumirea partidului este Partidul Noua Românie - prescurtat P.N.R.
 2. Semnul permanent al Partidului Noua Românie este reprezentarea grafică a două mâini împreunate, de culoare albă, incluse într-un patrulater albastru, ce au la bază denumirea prescurtată a partidului (Font: Gill Sans Ultra Bold), sub care se află denumirea completă a partidului (Font: Gill Sans Ultra Bold).
 3. Fontul semnului permanent al partidului este albastru (COD 01538f), iar reprezentarea grafică a celor două mâini de culoare albă, este înscrisă într-un patrulater.
 4. Reprezentarea grafică, alb-negru şi color, a semnului permanent este parte integrantă a prezentului Statut. (Anexa 1).
 5. Semnul permanent al partidului este inscripţionat pe toate însemnele şi documentele oficiale, precum şi pe materiale de promovare ale PNR, în aranjamentele grafice aprobate de conducerea partidului.
 6. Logo-ul partidului și semnul electoral este identic cu semnul permanent al PNR.
 7. Doctrina Partidului Noua Românie este de centru dreapta, bazată pe principii liberale, democratice, de dreptate socială, solidaritate, respect și competență.

Art. 2.  Definirea, scopurile şi obiectivele partidului.

 1. Partidul Noua Românie urmărește doar scopuri strict politice prin care să asigure reprezentarea românilor în Parlament, Guvern, forurile europene și internaționale cât și în structurile de conducere ale statului român.
 2. Partidul Noua Românie este un partid creat de către oameni tineri neafiliați politic, cu viziuni moderne, liberali în gândire și acțiune, care promovează interesele naționale ale României.
 3. Partidul Noua Românie se adresează tuturor cetățenilor români care vor să pună umărul la modernizarea României, la construirea de instutuții credibile, la crearea de legi moderne, prin care să fie reformat statul român.
 4. Partidul Noua Românie își desfășoară activitatea respectând Constituția României și legile țării, cât și tratatele internaționale la care România este parte.
 5. Partidul Noua Românie va acționa pentru apărarea suveranității naționale, crearea unui stat modern și pentru respectarea Constituției României.
 6. Membrii PNR vor fi instruiți să respecte litera și spiritul legii, să fie competenți și pregătiți profesional pentru funcțiile de demnitate publică pe care urmează să le ocupe prin alegeri libere potrivit legilor României.
 7. Principalul criteriu de selecție al membrilor PNR este onestitatea, profesionalismul și calitatea umană.
 8. PNR militează pentru libertatea de exprimare în societate, a pluralismului politic şi a separaţiei puterilor în stat, încurajând societatea civilă să se implice activ în societate.
 9. PNR promovează valorile democratice și susţine modernizarea țării și respectarea dreptului la proprietate.
 10. PNR militează pentru respectarea strictă a drepturilor fundamentale și libertăților omului, pentru garantarea dreptului la o viață decentă, prin acces la educație, sănătate, justiție, echitate socială, dezvoltare profesională, libertate de exprimare, presă liberă, ocrotirea familiei și protecția mediului înconjurător.
 11. PNR combate fără rezerve, manifestările extremiste, rasiste, şoviniste, cât și pe cele de segregare etnică, sau pe criterii religioase, politice, de orientare sexuală sau opinie.
 12. PNR va milita pentru îmbunătățirea relațiilor diplomatice și de cooperare cu toate țările, în special cu cele care au graniță vecină cu România.

C A P I T O L U L II  - MEMBRII PARTIDULUI NOUA ROMÂNIE

Art. 3. Dispoziții generale

 1. Orice cetățean român care are vârsta minimă de 18 ani, poate deveni membru al Partidului Noua Românie în urma înscrierii în partid, fără deosebire de etnie, naționalitate, rasă, sex, limbă, orientare sexuală, religie sau origine socială.
 2. Odată înscris în partid, membrul trebuie să respecte statulul și programul politic și să se supună regulilor interne ale PNR.
 3. Toți membrii activi ai partidului au șanse egale în a se înscrie pentru a fi aleși în funcții în cadrul structurilor PNR și pentru a candida în numele partidului pentru funcții de demnitate publică.
 4. Un membru poate face parte dintr-o singură Organizație Locală a Partidului Noua Românie.
 5. Cetățenii care provin dintr-un stat membru al Uniunii Europene care nu au cetățenie română, dar locuiesc în România, pot deveni membri PNR, cu condiția să nu facă parte din alt partid politic în țara de origine sau în alt partid din România.
 6. Partidul Noua Românie are două categorii de membri: membri activi și membri de onoare.

Art. 4. Dobândirea calității de membru activ al Partidului Noua Românie se face în următoarele condiții:

 1. Să aibă vârsta minimă de 18 ani.
 2. Să nu fi fost membru al altui partid politic cu cel puțin 7 ani înainte de data completării cererii de înscriere în PNR și să nu fi deținut funcții de conducere în acel partid.
 3. Să nu fi deținut funcții de demnitate publică la nivel local, județean, național ori internaţional, funcții obținute prin candidatura pe listele unui partid sau desemnate din partea unui partid.
 4. Să aibă o recomandare din partea unui membru al Partidului Noua Românie.
 5. Să completeze pe site-ul PNR, formularul online de înregistrare în partid.
 6. Să nu fi fost condamnat penal pentru infracțiuni de corupție sau alte infracțiuni grave săvârșite cu intenție.
 7. În mod excepţional, Biroul Executiv Naţional al PNR poate aplica o derogare de la prevederile Articolului 4, Alineatul 2, din Statutul PNR, analizând situaţia fiecărei persoane care nu îndeplineşte criteriul de 7 ani de nemembru în alt partid. Derogarea nu se acordă persoanelor care au deţinut funcţii de demnitate politică în numele acelui partid, traseiştilor politici şi nici persoanelor care nu au demisionat din alt partid cu cel puţin un an de zile înainte.

Art. 5. Nu pot fi membri ai Partidului Noua Românie, persoanele aflate în una din situațiile următoare:

 1. Cetățenii care sunt membrii ai altor partide sau alianțe politice naționale sau internaționale.
 2. Cetățenii condamnați pentru corupție și/sau pentru fapte antisociale grave.
 3. Cetățenii care au dosar penal aflat în curs de cercetare și judecare. Aceștia pot deveni membrii doar în cazul în care urmăriea penală a încetat sau au fost achitați definitiv de o instanță de judecată din România.
 4. Persoanele compromise moral, social, politic, prin acţiuni abuzive și fapte de corupție și de îngrădire a unor drepturi legale.
 5. Persoanele care și-au pierdut drepturile electorale printr-o decizie a unei instanțe de judecată din România.
 6. Cetățenii care au săvârşit abuzuri grave în perioada când s-au aflat în funcţii publice și/sau politice.
 7. Persoanele care au deținut calitatea de membru într-un alt partid politic în ultimii șapte ani.
 8. Persoanele care au deținut funcții de demnitate publică fie la nivel local, județean, național sau internațional prin vot sau numire în numele unui partid.
 9. Cetățenii care instigă la ură rasială, promovează dictatura, comunismul, rasismul, violența, fascismul, șovinismul, anarhia sau ideologiile extremiste și a manifestărilor care îngrădesc drepturile omului și libertatea de exprimare.
 10. Membrii care și-au dat demisia din PNR sau au fost excluși din PNR, nu mai pot redeveni membri ai Partidului Noua Românie. Interdicţia de a redeveni membru nu se aplică membrului care a fost nevoit să demisioneze din PNR pentru a ocupa o funcţie de demnitate publică la propunerea PNR, sau a fost ales într-o funcţie de demnitate publică în numele PNR, iar legea prevede că nu poate fi membru de partid pe durata mandatului, cât şi membrului care a fost nevoit să se angajeze într-o instituţie a statului român sau companie, care prin lege interzice angajaţilor să fie membri ai unui partid politic. În acest caz, după încetarea mandatului în care a fost numit sau ales prin vot, sau după încheierea contractului de muncă la compania/instituţia respectivă, persoana în cauză poate să redevină membru al Partidului Noua Românie prin trimiterea unei noi cereri de înscriere în PNR. Aceeaşi prevedere se aplică şi membrilor care au fost nevoiţi să demisioneze din cauza unui dosar penal, ca să nu afecteze imaginea PNR, dar care au fost achitaţi definitiv de o instanţă de judecată din România.

Art. 6. Procedura de înscriere în Partidul Noua Românie.

 1. Persoana care dorește să devină membru al PNR trebuie să completeze formularul online aflat pe site-ul partidului.
 2. Formularul conține date cu privire la nume, prenume, data nașterii, CNP, adresa de domiciliu, fotografie, ocupația, copie scanată după actul de identitate, adresa de e-mail, numărul de telefon și numele persoanei care l-a recomandat să se înscrie în partid.
 3. Toate cererile de înscriere în PNR se centralizează la nivelul Secretariatului General al Partidului Noua Românie.
 4. În maxim 30 de zile de la completarea formularului online, persoana în cauză va fi contactată telefonic și prin email de un reprezentant al Partidului Noua Românie, mandatat să aprobe membrii. Dacă persoana confirmă datele din formularul online și faptul că nu a mai deținut calitatea de membru în alt partid în ultimii șapte ani, și dacă îndeplinește toate condițiile prevăzute în statut, i se va comunica faptul că poate deveni membru PNR. În maxim 7 zile de când a fost contactat prin email şi telefon de către un reprezentant al PNR, persoana în cauză trebuie să confirme înscrierea cu copia de buletin şi plata cotizaţiei anuale.
 5. Aprobarea înscrierii în PNR se face doar după ce persoana în cauză va face dovada plății cotizației în avans pe un an de zile.
 6. Atestarea calității de membru al Partidului Noua Românie se face prin eliberarea unei decizii de membru cât și a unei legitimații care include nume, prenume, CNP, număr UNIC PNR, funcția și fotografia acestuia.
 7. Decizia de membru include datele personale ale membrului, NUMĂRUL UNIC PNR și data dobândirii calității de membru. Decizia de membru este semnată de Președintele PNR, sau de către unul dintre vicepreședinții naționali sau de către Secretarul General al PNR.
 8. În baza deciziei de membru, acesta este inclus în mod automat în Registrul Unic al Membrilor Partidului Noua Românie.
 9. În cazul în care nu i se aprobă cererea de înscriere în PNR, i se va comunica telefonic și mai apoi în scris, prin e-mail, motivul pentru care nu i-a fost acceptată calitatea de membru al PNR.
 10. De la data trimiterii e-mail-ului, persoana căreia i-a fost refuzată înscrierea în PNR, are la dispoziție 5 zile lucrătoare, pentru a contesta decizia la Comisia Națională de Etică și Arbitraj.
 11. Contestarea deciziei se face prin trimiterea unui e-mail pe adresa Comisiei Naționale de Etică și Arbitraj, care trebuie să conțină și decizia de respingere a cererii de înscriere.
 12. Decizia Comisiei Naționale de Etică și Arbitraj a PNR trebuie emisă în decurs de maxim 60 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii, iar aceasta este definitivă, irevocabilă și executorie, fiind obligatorie pentru toate structurile PNR.

Art. 7. Drepturile membrilor Partidului Noua Românie.

 1. Să participe la adunările PNR în cadrul cărora își pot exprima liber opiniile cu privire la activitatea Partidului Noua Românie.
 2. Să aleagă și să fie aleși în funcții din cadrul structurilor PNR.
 3. Să propună și să fie propus pentru a candida pe liste electorale în condițiile legii, la alegeri locale, naționale și internaționale.
 4. Să își aleagă prin vot direct președintele de organizație, președintele de filială, cât și președintele PNR.
 5. Să participe la luarea hotărârilor în structurile PNR, în conformitate cu prezentul statut.
 6. Să fie consultaţi periodic, de către liderii partidului, în problemele politice, economice, sociale sau organizatorice desfășurate sub egida PNR.
 7. Să fie apărați de PNR, împotriva atacurilor și presiunilor publice ori politice injuste care le afectează imaginea și statutul social.
 8. Să participe la şedinţele în care se discută problemele legate de persoana şi activitatea acestora în cadrul PNR sau ca urmare a ocupării unor funcții de demnitate publică.
 9. Să aibă drept de inițiativă legislativă în Parlamentul României, în Parlamentul European, în Consiliile locale şi Consiliile Judeţene, potrivit legilor în vigoare.
 10. Să solicite în scris, structurilor interne ale PNR, detalii, informaţii, cu privire la activitatea PNR, cât şi derogări de la Statut pentru situaţii punctuale şi excepţionale.
 11. Să solicite în scris, audienţă privată la Preşedintele Partidului Noua Românie.
 12. La cerere, membrii pot fi transferați din Organizația unde au domiciliul, în altă Organizație Locală a PNR. În acest caz, membrii pot avea drept de vot și de candidatură doar în organizația de transfer. Membrii pot reveni oricând în Organizația unde au domiciliul stabil în baza unei noi cereri. În momentul în care un membru se transferă în altă Organizație Locală, își va pierde automat funcția deținută în Organizația din care pleacă.
 13. Să demisioneze în orice moment din partid fără să își motiveze decizia, care are efect imediat. Membrul trebuie să trimită demisia pe email către Secretariatul General al PNR. Demisia trebuie să conțină numele și prenumele membrului, adresa, CNP, data demisiei și semnătura membrului. Demisia își produce efecte la data la care a fost comunicată prin email, Secretariatului General. În baza demisiei, Secretarul General emite o decizie de radiere din Registrul Unic al Membrilor PNR, decizie care mai apoi este comunicată prin email membrului în cauză. Decizia de radiere din PNR reprezintă actul prin care se dovedește încetarea calității de membru PNR.

Art. 8. Îndatoririle membrilor Partidului Noua Românie.

 1. Să respecte Statutul și Programul Politic al Partidului Noua Românie.
 2. Să participe activ la susținerea candidaților PNR în alegeri.
 3. Să propună planuri și proiecte pentru modificarea legislației și modernizarea României.
 4. Să manifeste o activitate proactivă în partid pentru a pune în aplicare proiectul politic.
 5. Să își respecte colegii de partid și să se supună deciziilor partidului.
 6. Să promoveze în rândul cetățenilor români partidul și proiectul politic al PNR.
 7. Să promoveze în rândul cetățenilor activitatea și realizările PNR.
 8. Să cunoască Statutul şi Programul Politic al PNR.
 9. Să aducă noi membrii în Partidul Noua Românie.
 10. Să participe la ședințele PNR în cadrul Organizației din care face parte în calitate de membru.
 11. Să își îndeplinească îndatoririle în PNR potrivit atribuțiilor prevăzute în statut și în Regulamentul de Ordine Internă al PNR.
 12. Să nu atace și să nu defăimeze, denigreze, calomnieze PNR, președintele PNR, sau pe oricare alt membru al PNR.
 13. Să nu exprime în mod public, în numele PNR, opinii și păreri ce contravin principiilor partidului și statutului acestuia.
 14. Să nu vorbească în numele PNR, în mod public dacă nu a fost mandatat de forurile de conducere să facă acest lucru.
 15. Prin luările de poziție publice, exprimate în scris sau prin viu grai, în fața altor membri, sau pe mediile de comunicare electronice, mass media, radio, tv, rețele de socializare, rețele interne ale PNR, să nu prejudicieze imaginea Partidului Noua Românie.
 16. Să nu participe la manifestări care încalcă drepturile fundamentale ale omului sau care instigă la rasism, fascism, segregare etnică, autonomie teritorială, care contravin legilor României și prezentului statut al PNR.
 17. Să nu participe la acțiunile organizate de alte formațiuni politice, dacă nu a fost mandat oficial de către PNR pentru a fi prezent la respectiva acțiune.
 18. Să dovedească unitate și să aibă un caracter constructiv și împăciuitor în cadrul PNR.
 19. Să respecte libertatea de opinie și să susțină proiectele colegilor de partid.
 20. Să își plătească la timp cotizația de membru al PNR.
 21. Să nu aducă daune imaginii și prestigiului Partidului Noua Românie.
 22. Să contribuie la sporirea imaginii, notorietății și autorității PNR în societatea românească.

Art. 9. Încetarea calității de membru al Partidului Noua Românie se face în următoarele condiții:

 1. Prin demisie, și devine imediată din momentul înregistrării demisiei scrise la Secretariatul General.
 2. Prin excluderea din Partidul Noua Românie dacă a încălcat Statutul PNR.
 3. Prin excluderea din Partidul Noua Românie în cazul în care a întârziat mai mult de șase luni plata cotizației. Toți membrii care au întârziat plata cotizației mai mult de șase luni, vor fi notificați oficial de acest lucru și vor fi invitați să își achite cotizația. Dacă în termen de maxim 7 zile de la notificarea prin email/SMS/telefon, membrul nu își achită cotizația, membrul este exclus în mod automat și radiat din Registrul Unic al Membrilor PNR.
 4. În cazul în care un membru exclus din PNR pentru neplata cotizației, a efectuat între timp plata dar aceasta s-a confirmat în contul bancar al PNR după data excluderii, decizia de excludere se anulează și membrul își recapătă calitatea de membru în PNR.
 5. Înscrierea într-un alt partid politic se consideră demisie de drept a celui în cauză.
 6. Radierea din PNR se face în caz de deces, demisie, excludere sau de pierdere a drepturilor electorale ori a cetățeniei române.
 7. Excluderea se hotărăşte de forurile statutare ale partidului respectând procedurile prevăzute la articolul privind Sancțiunile.

Art. 10. Sancțiuni aplicate membrilor Partidului Noua Românie. Membrilor PNR care au săvârşit abateri de la prevederile Statutului  ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii partidului, li se aplică, în  funcţie de gravitatea acestora, următoarele sancţiuni:

 1. Avertisment scris transmis fie în format electornic pe email, sau prin poștă.
 2. Suspendare din funcția de conducere din partid pentru o perioadă de 30-90 de zile.
 3. Suspendarea din calitatea de membru pentru o perioadă de 3-6 sau 12 luni.
 4. Retragerea sprijinului politic pentru funcția pe care a obținut-o în numele partidului.
 5. Excluderea din Partidul Noua Românie.
 6. Sancțiunile sunt aplicate fie de către structurile locale, județene sau naționale. Președintele PNR, Președintele Organizației Locale, Președintele Filialei Județene, vicepreședinții naționali, județeni și locali, pot aplica sancțiuni membrilor PNR potrivit prevederilor Statutului.
 7. Sancțiunile pot fi anulate fie de către Comisia Județeană de Etică și Arbitraj, Comisia Națională de Etică și Arbitraj, de către Biroul Executiv Național, sau de către Consiliul Național sau Adunarea Generală a PNR.
 8. Avertismentul scris este acordat unui membru al partidului în cazul în care acesta se află la prima abatere, își recunoaște vina și se angajează să nu mai încalce Statutul PNR și să nu mai repete greșeala.
 9. Suspendarea din funcție se aplică în caz de încălcare gravă a Statutului PNR și a Programului Politic al PNR, pentru atacuri și jigniri aduse unui membru al PNR, pentru nerespectarea prevederilor prezentului Statut și a reglementărilor și directivelor interne dispuse de organele de conducere ale PNR.
 10. Retragerea sprijinului politic se face de către Biroul Executiv al Organizației din care face parte, sau de Biroul Executiv Județean sau de Biroul Executiv Național.
 11. Excluderea unui membru din PNR se face în cazul în care acesta s-a înscris în alt partid, a încălcat grav și în mod repetat statutul partidului, a fost condamnat definitiv și irevocabil la închisoare de către o instanță de judecată pentru infracțiuni de corupție și/sau fapte antisociale grave, a defăimat partidul și pe membrii lui și a adus grave prejudicii de imagine PNR.
 12. Excluderea se face și în caz de abuz în funcția de conducere pe care o deține în cadrul PNR și în cazul în care nu a respectat deciziile PNR.
 13. Neîndeplinirea atribuțiilor ce îi revin potrivit funcției ce o deține, refuzul de a pune în aplicare deciziile organelor de conducere ale PNR și ale Președintelui PNR, ale Vicepreședinților PNR, a Președinților de Filială Județeană/Municipală/Diaspora, atrage după sine, în funcție de gravitate, avertisment, sancțiune și excluderea din PNR.
 14. Excluderea din PNR a unui membru se face fie prin decizie a Președintelui PNR, fie prin decizie a Biroului Executiv Național al PNR.
 15. Membrul care a fost sancționat poate contesta decizia la Comisia Județeană de Etică și Arbitraj și mai apoi la Comisia Națională de Etică și Arbitraj a PNR.
 16. Biroul Executiv Național al PNR poate decide excluderea unui membru PNR în cazul în care acesta a încălcat Statutul PNR. Decizia de excludere aplicată de Biroul Executiv Național poate fi contestată doar la Comisia Națională de Etică și Arbitraj a PNR.
 17. Preşedintele PNR poate decide excluderea unui membru PNR în cazul în care acesta a încălcat Statutul PNR. Decizia de excludere aplicată de Preşedintele PNR poate fi contestată doar la Comisia Națională de Etică și Arbitraj a PNR.
 18. Procedura de aplicare a avertismentelor, sancțiunilor și excluderilor din partid, vor fi prevăzute în Regulamentul de Ordine Internă al PNR.

 

C A P I T O L U L III - Structura de organizare și organele de conducere ale Partidului Noua Românie

 

Art. 11. PNR se organizează și funcționează potrivit legii din România, pe criteriul administrativ-teritorial, având următoarele structuri organizatorice:

 1. Structura națională formată din: Adunare Generală, Consiliu Național, Birou Executiv Național, Comisia Națională de Etică și Arbitraj.
 2. Structura Județeană formată din: Filiale Județene, Filiala Municipiului București, Filiala Diaspora, Adunarea Generală Județeană, Adunarea Generală Municipală, Adunarea Generală Diaspora, Biroul Executiv Județean, Biroul Executiv Municipal, Biroul Executiv Diaspora, Comisia Județeană de Etică și Arbitraj, Comisia Municipală de Etică și Arbitraj, Comisia Diaspora de Etică și Arbitraj.
 3. Structura Locală: Organizații locale înființate în comune, orașe, sectoare și pe teritoriul altor țări, Adunarea Generală Locală, Adunarea Generală de Sector, Biroul Executiv Local, Biroul Executiv de Sector.

 

CAPITOLUL IV- Procedura de constituire și competențele structurilor organizatorice și de conducere ale PNR

Adunarea Generală a PNR, Adunarea Generală Județeană, Adunarea Generală Locală

 

Art.12. Adunarea Generală a Partidului Noua Românie se reunește cel puțin odată la patru ani de zile și este formată din delegați din fiecare Organizație Locală a PNR și are următoarele atribuții:

 1. Adunarea Generală reprezintă forul suprem de conducere al Partidului Noua Românie.
 2. Adunarea Generală este formată din delegați aleși prin vot secret în cadrul Organizațiilor Locale ale PNR cât și din Președintele PNR, membrii Biroului Executiv Național, Preşedintele Comisiei Naţionale de Etică şi Arbitraj şi toţi membrii care îşi depun candidatura pentru una din funcţiile supuse la vot în cadrul Adunării Generale. Atât delegații cât și Președintele PNR, membrii Biroului Executiv Național, Preşedintele Comisiei Naţionale de Etică şi Arbitraj şi candidaţii, au drept de vot egal în cadrul Adunării Generale.
 3. Adunarea Generală este condusă de către Președintele Partidului Noua Românie. Președintele PNR are drept de vot la fel ca orice alt delegat prezent la Adunarea Generală.
 4. Adunarea Generală se convoacă în ședințe ordinare cel puțin odată la patru ani, dar nu mai des de un an.
 5. Adunarea Generală este convocată în mod normal de Consiliul Național care stabilește și data organizării Adunării Generale a PNR.
 6. Adunarea Generală poate fi convocată și de către Președintele PNR sau de către Biroul Executiv Național al PNR. În acest caz, data Adunării Generale este stabilită prin decizie a Biroului Executiv Naţional al PNR.
 7. Adunarea Generală poate fi convocată în ședință extraordinară de către 65% din organizațiile locale ale PNR, de către Președintele PNR, de Biroul Executiv Național, de către Consiliul Național, în cazul alegerilor parlamentare, ori prezidenţiale anticipate, pentru desemnarea candidatului PNR la alegerile prezidențiale, sau în alte situații speciale care impun convocarea de îndată a Adunării Generale a PNR.
 8. Adunarea Generală este validă dacă la ea participă delegați din cel puțin 65% din organizațiile locale. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se stabileşte o nouă dată, la care Adunarea se va desfăşura cu numărul de delegaţi prezenţi.
 9. Deciziile Adunării Generale se iau cu cel puțin 50%+1 din numărul delegaților prezenți la ședință.
 10. Delegații sunt aleși prin vot direct și secret, de către Adunarea Generală a fiecărei organizații locale.
 11. Se pot înscrie în cursa pentru a deveni delegat la Adunarea Generală, și pot fi aleși delegați, membrii care au cotizația plătită integral pe anul în curs.
 12. Delegații care nu pot ajunge fizic în locația unde se desfășoară Adunarea Generală, își pot exprima votul fie în avans, prin email, sau în timp real, prin vot electornic.
 13. Adunarea Generală adoptă Statutul și Programul Politic al PNR.
 14. Adunarea Generală alege și revocă prin vot, Vicepreședinții la nivel național, Preşedintele și componența Comisiei Naţionale de Etică și Arbitraj.
 15. Adunarea Generală decide alianțele politice cu alte partide.
 16. Adunarea Generală adoptă modificările statutului și proiectului partidului politic.
 17. Adunarea Generală votează Președintele de onoare al PNR.
 18. Adunarea Generală decide dizolvarea partidului.
 19. Adunarea Generală alege prin vot secret, candidatul PNR la Preşedinţia României.
 20. Adunarea Generală soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor luate de Președintele PNR, Consiliul Naţional sau de Biroul Executiv Național sau de Comisia Naţională de Etică.
 21. Adunarea Generală hotărăşte, la cererea celor interesaţi, asupra excluderii unui membru.
 22. Adunarea Generală aprobă afilierea PNR la organizații politice internaționale.
 23. Adunarea Generală decide suspendarea din funcție a Președintelui PNR, în caz de încălcare gravă a statutului partidului.
 24. În cazul în care Adunarea Generală a PNR decide suspendarea din funcţie a Preşedintelui PNR, tot Adunarea Generală stabileşte în aceeaşi şedinţă data referendumului intern al PNR în baza căruia membrii cu drept de vot decid dacă Preşedintele PNR va fi demis sau nu din funcţie. Data referenumului trebuie stabilită la 30 de zile de la data suspendării din funcţie a Preşedintelui PNR.
 25. Pe toată durata de suspendare din funcţie a Preşedintelui PNR, unul din cei 4 vicepreşedinţi naţionali, desemnaţi prin vot de către Adunarea Generală a PNR, va ocupa funcţia de Preşedinte interimar al PNR.
 26. În cazul în care Preşedintele PNR este demis din funcţie în baza referendumului, interimatul vicepreşedintelui PNR se prelungeşte automat cu încă 30 de zile, timp în care se vor organiza alegeri pentru noul Preşedinte al PNR.
 27. Preşedintele demis din funcţie prin referendum, nu mai poate candida la următorul scrutin prezidenţial.
 28. Adunarea Generală decide reorganizarea partidului și unirea, contopirea cu alt partid politic.
 29. Adunarea Generală trasează linia politică a partidului și însărcinează Consiliul Național să pună în aplicare deciziile luate, prin intermediul Biroului Executiv Național.
 30. În cadrul Adunării Generale, Președintele Ales prin vot secret de către toți membrii PNR cu drept de vot, va depune jurământul de învestitură. După depunerea jurământului de învestitură, Preşedintele PNR îşi începe în mod oficial mandatul de patru ani.
 31. Adunarea Generală se desfășoară sub coordonarea Comisiei de Pregătire a Adunării Generale.
 32. Adunarea Generală, în calitate de for suprem de conducere al PNR, poate anula orice decizie luată de Președinte, Consiliu Național, Birou Executiv Național, Comisia Națională de Etică sau oricare altă structură internă a PNR.
 33. Hotărârile adoptate în cadrul Adunării Generale a PNR sunt obligatorii pentru toți membrii PNR, se consemnează prin documente interne iar după caz, porivit legii 14/2003, acestea se comunică Tribunalului București.
 34. În calitate de invitați de onoare, pot participa la lucrările Adunării Generale, și personalităţi proeminente ale vieţii publice din România, sportivi de renume, artiști, sau membri ale altor partide politice.
 35. Adunarea Generală, la propunerea Biroului Executiv Național și/sau a Președintelui PNR, acordă titlul onorific de membru de onoare al PNR, unui cetățean român și/sau cetățean european. Membrul de onoare nu are drept de vot și candidatură în cadrul și în numele PNR și nu achită cotizație.
 36. Invitații de onoare participă la lucrări, iau cuvântul, dar nu pot vota.

Art. 13. Adunarea Generală Județeană este formată din delegați din cadrul fiecărei organizații locale. Ponderea delegaților se stabilește prin decizie de către Biroul Executiv Judeţean.

 1. Adunarea Județeană se întrunește în ședință ordinară odată la patru ani și în ședință extraordinară ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Biroului Executiv Județean, dar nu mai des de șase luni.
 2. Adunarea Generală Județeană alege și revocă prin vot Președintele Filialei Județene.
 3. Adunarea Generală Județeană alege și revocă prin vot Secretarul General Județean.
 4. Adunarea Generală Județeană alege și revocă prin vot Trezorierul Filialei Județene.
 5. Adunarea Generală Județeană aprobă rapoartele de activitate ale organizațiilor locale și ale conducerii Filialei Județene a PNR.
 6. Adunarea Generală Județeană alege Președintele Comisiei de Etică și Arbitraj Județene și membrii acesteia.
 7. Adunarea Generală Județeană poate anula prin vot, deciziile adoptate de o Adunare Generală Locală, de Biroul Executiv Local sau de către Biroul Executiv Județean, în cazul în care se constată că deciziile respective încalcă Statutul PNR şi/sau deciziile adoptate de structurile naţionale de conducere ale PNR.

Art. 14. Adunarea Generală Locală se convoacă de către Biroul Executiv Local, sau la cererea a cel puțin 60% din numărul membrilor Organizației, sau a Președintelui Organizației, de regulă odată la patru ani, sau ori de câte ori este nevoie dar nu mai des de o lună şi are următoarele atribuţii:

 1. Adoptă măsuri în vederea cunoaşterii de către membrii de partid a Statutului şi Programului Politic ale PNR, a hotărârilor organelor ierarhic superioare de 
 2. Dezbate probleme de interes cetăţenesc şi adoptă măsuri de organizare a unor acţiuni sociale.
 3. Adoptă măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei electorale pe plan local.
 4. Adunarea Generală Locală alege și revocă prin vot, Președintele Organizației Locale, Vicepreședinţii, Secretarul General și Trezorierul.
 5. Adunarea Generală Locală se convoacă, de regulă odată la patru ani, de către Biroul Executiv Local sau de către Președintele Organizației Locale, sau la cererea a cel puţin 60% din numărul membrilor organizaţiei sau la solicitarea organului superior al PNR.
 6. La propunerea Biroului Executiv Local, aprobă asocierea locală cu alte partide politice în alianțe politice și electorale, dar doar după ce au acordul Biroului Executiv Național al PNR.

Art. 15. Adunarea Generală a Municipiului București se convoacă de regulă către Biroul Executiv Municipal, sau la cererea Președintelui Filialei Municipale, odată la patru ani sau ori de câte ori este nevoie dar nu mai des de șase luni şi are următoarele atribuţii:

 1. Adoptă măsuri în vederea cunoaşterii de către membrii de partid a Statutului şi Programului Politic ale PNR, a hotărârilor organelor ierarhic superioare de partid.
 2. Dezbate probleme de interes cetăţenesc şi adoptă măsuri de organizare a unor acţiuni sociale.
 3. Adoptă măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei electorale în București.
 4. Alege Președintele Filialei Municipiului București, Secretarul General Municipal, Trezorierul Municipal, Președintele și membrii Comisiei Municipale de Etică și Arbitraj.
 5. Adunarea Generală a Municipiului Mucurești se convoacă, de regulă odată la patru ani, de către Biroul Executiv Municipal la cererea a cel puţin 60% din numărul membrilor Organizaţiilor de Sector sau la solicitarea organului superior al PNR.
 6. La propunerea Biroului Executiv Municipal, aprobă asocierea locală cu alte partide politice în alianțe politice și electorale, dar doar după ce au acordul Biroului Executiv Național.
 7. Adunarea Generală Municipală poate anula prin vot, deciziile adoptate de o Adunare Generală de Sector sau de către Biroul Executiv de Sector și Biroul Executiv Municipal, în cazul în care se constată că deciziile respective încalcă Statutul PNR şi/sau deciziile adoptate de structurile naţionale de conducere ale PNR.

Art. 16. Adunarea Generală de Sector se convoacă odată la patru ani, de către Biroul Executiv de Sector, sau de către Președintele Organizației, sau de către 60% din numărul membrilor Organizației de Sector şi are următoarele atribuţii:

 1. Adoptă măsuri în vederea cunoaşterii de către membrii de partid a Statutului şi Programului Politic ale PNR, a hotărârilor organelor ierarhic superioare de 
 2. Dezbate probleme de interes cetăţenesc şi adoptă măsuri de organizare a unor acţiuni sociale.
 3. Adoptă măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei electorale în Sector.
 4. Alege Președintele Organizației de Sector, doi Vicepreședinți de sector, Secretarul General de sector, Trezorierul de sector.
 5. Adunarea Generală de Sector se convoacă, de regulă odată la patru ani, de către Biroul Executiv de Sector, sau la cererea a cel puţin 60% din numărul membrilor organizaţiei sau la solicitarea organului superior. Adunarea de Sector poate fi convocată ori de căte ori este nevoie dar nu mai des de o lună.
 6. Adunarea Generală de Sector poate anula deciziile Biroului Executiv de Sector.
 7. La propunerea Biroului Executiv de Sector, aprobă asocierea locală cu alte partide politice în alianțe politice și electorale, dar doar după ce au acordul Biroului Executiv Național.

Art. 17. Adunarea Generală a Filialei Diaspora este formată din delegați din cadrul fiecărei organizații locale. Ponderea delegaților se stabilește prin decizie de către Biroul Executiv al Filialei PNR Diaspora şi are următoarele atribuţii:

 1. Adunarea Generală Diaspora se întrunește în ședință ordinară odată la patru ani și în ședință extraordinară ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Biroului Executiv Diaspora, dar nu mai des de șase luni.
 2. Adunarea Generală alege și revocă prin vot Președintele Filialei Diaspora.
 3. Adunarea Generală alege și revocă prin vot Secretarul General Diaspora.
 4. Adunarea Generală alege și revocă prin vot Trezorierul Filialei Diaspora.
 5. Adunarea Generală aprobă rapoartele de activitate ale organizațiilor locale și ale conducerii Filialei Diaspora a PNR.
 6. Adunarea Generală alege Președintele Comisiei de Etică și Arbitraj Diaspora și membrii acesteia.
 7. Adunarea Generală Diaspora poate anula prin vot, deciziile adoptate de o Adunare Generală Locală, Biroul Executiv Local sau de către Biroul Executiv Diaspora, în cazul în care se constată că deciziile respective încalcă Statutul PNR şi/sau deciziile adoptate de structurile naţionale de conducere ale PNR.

 

Consiliul Național al Partidului Noua Românie

 

Art. 18. Consiliul Național al PNR este organul de conducere al PNR între două Adunări Generale și se reunește în ședințe ordinare cel puțin odată la șase luni și în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie şi are următoarele atribuţii:

 1. Consiliul Național este format din Președintele PNR, Vicepreşedinţii PNR, Secretarul General al PNR, Trezorierul Naţional al PNR și președinții de filială județeană, președintele filialei Municipiului București și Președintele Filialei PNR Diaspora.
 2. În cadrul Consiliului Național al PNR, Președinții de Filială Județeană/Municipală/Diaspora devin Consilieri Naționali.
 3. Consiliul Național se reunește în ședințe ordinare odată la șase luni, și în ședințe extraordinare ori de câte ori este nevoie.
 4. Consiliul Național poate fi convocat în ședință extraordinară ori de câte ori este nevoie fie la solicitarea Președintelui PNR sau a Biroului Executiv Național, dar și la solicitarea a cel puțin 25 de Președinți de filiale județene ale PNR.
 5. Toți membrii Consiliului Național sunt convocați nominal la ședință, de Secretarul General al PNR
 6. Consiliul Național este valid dacă la ședință participă cel puțin 65% din membrii săi.
 7. Deciziile în Consiliul Național se iau prin votul a 50%+1 din numărul membrilor prezenți la ședință.
 8. Ședințele Consiliului Național sunt prezidate de Președintele PNR care pe toată durata desfăşurării Consiliului Naţional devine Preşedintele Consiliului Naţional.
 9. Consiliul Național adoptă decizii fie în ședință publică în prezența a cel puțin 65% din membrii săi, fie la distanță prin teleconferință, videoconferință, sistem de vot electronic, email, sau consultarea telefonică a membrilor Consiliului Național, cât și prin sistem mixt: o parte din membri reuniți în ședință publică iar alți membri sunt prezenți la ședință prin teleconferință și/sau videoconferință sau își exprimă decizia prin vot electronic în timp real.
 10. În cazul în care se vacantează funcția de vicepreședinte național, Consiliul Naţional, la propunerea Biroului Executiv Național și/sau a Președintelui PNR numește și revocă un interimar.
 11. Consiliul Național urmăreşte aplicarea și realizarea hotărârilor Adunării Generale a PNR.
 12. Hotărăşte încheierea alianţelor politice, precum şi comasarea prin fuziune sau absorbţie cu alte partide sau formaţiuni politice, iar mai apoi propune aceste decizii spre validare, Adunării Generale.
 13. Hotărăşte asupra propunerilor de dizolvare a organizațiilor locale și a structurilor de conducere atât la nivel local cât și județean, pentru încălcarea gravă a prevederilor Statutului şi stabileşte măsuri pentru organizarea de noi alegeri în comuna, sectorul, orașul și/sau judeţul respectiv;
 14. Analizează activitatea grupurilor parlamentare, a primarilor, consilierilor locali și județeni, a europarlamentarilor și a Președinților de Consilii Județene.
 15. Validează propunerile Biroului Executiv Național privind programul de guvernare.
 16. Soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de structurile de conducere ale partidului.
 17. Soluţionează divergenţele ivite între structurile organizatorice și de conducere ale PNR.
 18. Aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al partidului, hotărăşte asupra execuţiei acestuia.
 19. Îndeplineşte orice alte atribuţii care decurg din prezentul Statut.
 20. Redactează, elaborează, analizează și aprobă prin vot, Regulamentul de Ordine Internă al PNR.
 21. La propunerea Președintelui PNR, a Secretarului General și/sau a Biroului Executiv Național, Consiliul Național aprobă Regulamentul de Ordine Internă al PNR precum și alte regulamente interne necesare desfășurării activității partidului.
 22. Consiliul Național analizează, dezbate, aprobă proiecte de legi, amendamente, care mai apoi sunt promovate de membrii PNR în Parlamentul României, Parlamentul European, Consiliile Județene și Consiliile Locale.
 23. Fiecare membru al Consiliului Național are drept de inițiativă legislativă și de depunere a amendamentelor la Regulamentul de Ordine Internă și la orice act legislativ adoptat de Consiliul Național în ședință ordinară sau extraordinară.
 24. Membrii Consiliului Național vor prelua inițiativele legislative venite de la membrii PNR și le vor introduce pe ordinea de zi a Consiliului Național spre analiză, dezbatere și aprobare.
 25. Deciziile Consiliului Național pot fi anulate doar de către Adunarea Generală a PNR.
 26. În cazul în care Consiliul Naţional nu este funcţional, atribuţiile sale sunt preluate integral de Biroul Executiv Naţional până când Consiliul Naţional este refăcut cu noi consilieri naţionali şi îşi poate desfăşura activitatea.

 

Biroul Executiv Național, Biroul Executiv Județean, Biroul Executiv Municipal, Biroul Executiv Diaspora, Biroul Executiv Local și de Sector

 

Art. 19. Biroul Executiv Național este format din Președintele PNR, cei patru vicepreședinți naționali aleși de Adunarea Generală, Secretarul General și Trezorierul General.

 1. Biroul Executiv Naţional este organismul operativ de analiză şi decizie a partidului care adoptă decizii în baza prezentului Statut al PNR și a Regulamentului de Ordine Internă al PNR.
 2. Biroul Executiv Naţional se poate întruni săptămânal și ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui PNR sau a cel puțin 3 membri ai Biroului Executiv Național.
 3. Ședințele Biroului Executiv Național sunt valide doar în prezența Președintelui PNR.
 4. Biroul Executiv Național adoptă hotărâri doar dacă are un cvorum de minim 4 membri (Președinte plus trei membri).
 5. Biroul Executiv Național al PNR adoptă decizii fie în ședință publică în prezența membrilor săi, fie la distanță prin mijloacele electronice de comunicare și vot, precum teleconferință, videoconferință, email, vot electronic, consultare telefonică.
 6. Deciziile Biroului Executiv Național se adoptă cu votul a 50%+1 din numărul celor prezenți la ședință sau cu votul a 50%+1 a membrilor consultați prin mijloacele electronice de comunicare și vot.
 7. Deciziile Biroului Executiv Național se consemnează de către Secretarul General într-un proces verbal de ședință.
 8. Deciziile Biroului Executiv Național, în funcție de conținut și importanță, sunt semnate de către membrii Biroului, de către Președinte și/sau de către Secretarul General, Vicepreședinți și/sau Trezorierul General.
 9. Biroul Executiv Național stabilește sarcini și atribuții pentru membrii PNR.
 10. Biroul Executiv Național mandatează Președintele PNR, sau Vicepreședinții PNR pentru a reprezenta PNR în relațiile cu terțe persoane, instituții și autorități.
 11. Biroul Executiv Național stabilește atribuții pentru vicepreședinții naționali.
 12. Biroul Executiv Național administrează patrimoniul și resursele financiare ale PNR.
 13. Deciziile Biroului Executiv Național sunt obligatorii pentru toate structurile și membrii PNR și pot fi anulate doar de către Consiliul Național sau Adunarea Generală.
 14. Biroul Executiv Național aplică sancțiuni, avertismente și excluderi, membrilor care încalcă statulul PNR.
 15. Biroul Executiv Național se subordonează Consiliului Național și Adunării Generale.
 16. Biroul Executiv Național poate decide dizolvarea unei organizații și/sau filiale a PNR, în caz de încălcare gravă a statutului sau în alte situații prevăzute de statut.
 17. Biroul Executiv Național demarează procedurile de organizare a structurilor locale și Județene/Municipale/Diaspora și a procedurii de vot în funcțiile de conducere ale PNR la nivel local și Județean/Municipal/Diaspora.
 18. Biroul Executiv Național aprobă candidaturile pentru funcțiile de primari și consilieri locali și județeni.
 19. Biroul Executiv Național aprobă și propune spre aprobare Consiliului Național, listele cu candidații pentru alegerile parlamentare și europarlamentare.
 20. Biroul Executiv Național coordonează activitatea filialelor județene ale PNR și stabilește atribuții, sarcini și îndatoriri președinților de filială, structurilor județene, președinților de organizație locală cât și structurilor locale ale PNR.
 21. Biroul Executiv aprobă alocarea de fonduri pentru investiții în partid, atât la nivel local, judeţean, național cât și în Diaspora.
 22. Biroul Executiv Național analizează, dezbate şi hotărăşte asupra problemelor fundamentale ale activităţii partidului privind: activitatea, programul, strategia electorală, alianţele politice şi electorale; Programul de guvernare, Programul legislativ al Guvernului; comasarea prin absorbţie sau fuziunea cu alte partide; înţelegerile de colaborare ale PNR cu patronatele şi confederaţiile sindicale.
 23. Stabilește strategia de selecţie, pregătire, formare şi promovare a resurselor umane ale PNR.
 24. Stabilește organizarea şi desfăşurarea alegerilor interne de partid.
 25. Coordonează întreaga activitate a PNR între şedinţele Consiliului Naţional.
 26. Elaborează norme de aplicare a hotărârilor Adunării Generale ori ale Consiliului Naţional.
 27. Adoptă decizii interne în concordanță cu statutul PNR pentru buna desfășurare a activității.
 28. Informează Consiliul Naţional în legătură cu activitatea desfăşurată între şedinţele acestuia.
 29. Organizează alegerile preliminare de partid pentru desemnarea candidaţilor proprii la alegerile parlamentare, pe baza Regulamentului aprobat de Consiliul Naţional.
 30. Conduce operativ campaniile electorale ale PNR pentru alegerile prezidenţiale, parlamentare şi locale, precum şi participarea cetăţenilor la referendumuri.
 31. Înfiinţează şi coordonează publicaţiile Partidului Noua Românie.
 32. Validează rezultatul alegerilor preliminare pentru desemnarea candidaţilor partidului la alegerile parlamentare și confirmă listele finale de candidaţi ai PNR în alegeri locale, parlamentare și europarlamentare.
 33. Coordonează activitatea tuturor organismelor înfiinţate prin hotărâri ale Adunării Generale sau ale Consiliului Naţional, cu excepţia Comisiei Naţionale de Etică și Arbitraj.
 34. Numește și revocă Președinții de Organizație Locală/Sector/Diaspora cât și membrii din Biroul Executiv Local/Sector/Diaspora, în caz de vacantare a funcțiilor.
 35. Numește și revocă membrii din Biroul Executiv Județean/Municipal/Diaspora, în caz de vacantare a funcțiilor.
 36. Biroul Executiv Naţional al PNR suspendă din funcţie Preşedinţii Organizaţiilor Locale, Preşedinţii Filialelor Judeţene/Municipale/Diapsora cât şi membrii Birourilor Executive Locale/Judeţene/Municipale/Diaspora în cazul în care nu îşi exercită atribuţiile statutare sau pentru abuz de putere, îndeplinrea cu rea credinţă a atribuţiilor prevăzute în Statut. Pe durata suspendării numeşte un interimar.
 37. Biroul Executiv Național numește și revocă Președintele Filialei Județene/Municipale/Diaspora în caz de vacantare a funcției și/sau în cazul în care filiala nu este încă înființată.
 38. Biroul Executiv Naţional al PNR numeşte şi revocă din funcţie Secretarii Generali Adjuncţi ai PNR.
 39. Adoptă și modifică Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor partidului după care le supune spre validare, Consiliului Național. Până când Consiliul Național se pronunță asupra modificărilor aduse Regulamentului de Ordine Internă al PNR, toate modificările adoptate de Biroul Executiv Național își produc efecte din momentul adoptării lor.
 40. Biroul Executiv Național convoacă Adunarea Generală a Partidului Noua Românie în şedinţe ordinare sau extraordinare.
 41. Desemnează Comisia de Modificare a Statutului și Programului Politic al PNR cât şi regulamentul de funcţionare al comisiei cât şi calendarul de lucru.
 42. Desemnează Comisia de pregătire a Adunării Generale şi elaborează documentele şi programul/calendarul de desfăşurare a lucrărilor Adunării Generale.
 43. Biroul Executiv Naţional stabileşte data alegerii Preşedintelui PNR cât şi regulamentul de depunere a candidaturilor cât şi calendarul de alegeri.
 44. Biroul Executiv Național adoptă orice tip de decizii pentru buna organizare internă a PNR.
 45. Deciziile Biroului Executiv Național pot fi anulate doar de către Consiliul Național și Adunarea Generală a PNR.
 46. Biroul Executiv Național verifică respectarea prevederilor Statutului PNR şi îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Statut.
 47. Biroul Executiv Naţional evaluează periodic activitatea Organizaţiilor Locale ale PNR cât şi activitatea Filialelor Judeţene ale PNR.
 48. În cazul în care un membru care deţine o funcţie în cadrul PNR, încetează din viaţă, Biroul Executiv Naţional dispune încetarea mandatului cu data decesului şi vacantează funcţia respectivă.
 49. În cazul în care Biroul Executiv Naţional nu este funcţional, Preşedintele Partidului Noua Românie preia atribuţiile şi numeşte un Birou Executiv Naţional interimar pentru o perioadă de şase luni, timp în care convoacă Adunarea Generală a PNR pentru organizarea de alegeri pentru posturile vacante din Biroul Executiv Naţional care sunt ocupate prin vot.
 50. Biroul Executiv Naţional adoptă proceduri, modele de formulare interne, model certificat de înfiinţare a unei Organizaţii Locale, modelul de legitimaţie de membru, precum şi alte documente interne necesare desfăşurării activităţii PNR.

Art. 20. Biroul Executiv Județean este format din Președintele Filialei, Secretarul General Județean, Trezorierul Județean la care se adaugă președinții de organizații locale din acel județ.

 1. Biroul Executiv Județean este organismul operativ de analiză şi decizie a PNR în județ.
 2. Biroul Executiv Județean se poate întruni săptămânal și ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui filialei PNR sau a cel puțin 3 membri ai Biroului Executiv Județean.
 3. Ședințele Biroului Executiv Județean sunt valide doar în prezența Președintelui Filialei PNR și a încă 3 membri.
 4. Deciziile BEJ se iau cu votul a 50%+1 din numărul celor prezenți la ședință.
 5. Biroul Executiv Județean adoptă decizii fie în ședință publică în prezența membrilor săi, fie la distanță prin mijloacele electronice de comunicare și vot, precum teleconferință, videoconferință, email, vot electronic, consultare telefonică.
 6. Deciziile Biroului Executiv Județean(BEJ) se adoptă cu votul a 50%+1 din numărul celor prezenți la ședință sau cu votul a 50%+1 a membrilor consultați prin mijloacele electronice de comunicare și vot.
 7. Deciziile Biroului Executiv Județean se consemnează de către Secretarul General Județean într-un proces verbal de ședință.
 8. BEJ administrează patrimoniul și resursele financiare ale PNR în județ.
 9. Deciziile BEJ sunt obligatorii pentru toate strucurile județene și membrii PNR din județul respectiv și pot fi anulate doar de către Biroul Executiv Național.
 10. Biroul Executiv Județean aplică sancțiuni, avertismente și propune Biroului Executiv Naţional, excluderea membrilor care încalcă statulul PNR.
 11. Biroul Executiv Județean se subordonează Biroului Executiv Național.
 12. Biroul Executiv Județean demarează procedurile de organizare a structurilor județene și a procedurii de vot în funcțiile de conducere ale PNR la nivel județean, orășenesc și comunal.
 13. Biroul Executiv Județean aprobă candidaturile pentru funcțiile de primari și consilier locali și județeni.
 14. Biroul Executiv Județean coordonează activitatea organizațiilor locale ale PNR.
 15. Biroul Executiv Județean poate suspenda din funcție un membru al Biroului Executiv Local în caz de încălcare a Statutului PNR și pe perioada suspendării numește un interimar. Decizia de suspendare poate fi invalidată de Vicepreședintele național al PNR, de către Biroul Executiv Național sau Președintele PNR.
 16. În caz de vacantare a unei funcții în cadrul unui Birou Executiv Local, Biroul Executiv Județean numește și revocă pentru un mandat interimar, un alt membru pentru a ocupa postul vacant.
 17. Biroul Executiv Județean poate anula deciziile adoptate de către Biroul Executiv Local al unei Organizații.
 18. Biroul Executiv Județean aprobă alocarea de fonduri pentru investiții în partid la nivel județean.
 19. Biroul Executiv Județean aplică în județ deciziile Biroului Executiv Național.
 20. Coordonează întreaga activitate a Filialei PNR între şedinţele Consiliului Județean;
 21. Adoptă decizii interne în concordanță cu statutul PNR.
 22. Conduce operativ campaniile electorale ale PNR pentru alegerile prezidenţiale, parlamentare şi locale, precum şi participarea cetăţenilor la referendumuri.
 23. Verifică respectarea prevederilor Statutului PNR de către membrii din județul respectiv.
 24. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Statut.

Art. 21. Biroul Executiv Local este format din Președintele Organizației, doi Vicepreședinți, Secretarul General al Organizației, Trezorierul, toți aleși de Adunarea Generală a Organizației Locale, pentru un mandat de patru ani.

 1. Biroul Executiv local este principalul for executiv de conducere a organizației locale, care se poate întruni săptămânal şi ori de câte ori este nevoie.
 2. Ședințele Biroului Executiv Local sunt valide doar în prezența Președintelui Organizației sau a locțiitorului acestuia. Ședința Biroului Executiv Local este validă dacă la ea participă minim trei membri(Președintele sau locțiitorul acestuia și încă doi membri).
 3. Biroul Executiv Local adoptă decizii fie în ședință publică în prezența membrilor săi, fie la distanță prin mijloacele electronice de comunicare și vot, precum teleconferință, videoconferință, email, vot electronic, consultare telefonică.
 4. Deciziile Biroului Executiv Local se adoptă cu votul a 50%+1 din numărul celor prezenți la ședință sau cu votul a 50%+1 a membrilor consultați prin mijloacele electronice de comunicare și vot.
 5. Deciziile Biroului Executiv Local se consemnează de către Secretarul General într-un proces verbal de ședință.
 6. Deciziile Biroului Executiv Local sunt obligatorii pentru toți membrii Organizației Locale.
 7. Biroul Executiv Local pune în aplicare deciziile Biroului Electoral Județean.
 8. Biroul Executiv Local propune Biroului Executiv Naţional al PNR, excluderea unui membru din organizație în caz de încălcare a statutului PNR.
 9. Biroul Executiv Local asigură coordonarea activităţii între Adunările Generale, se preocupă de atragerea de noi membri, ţine evidenţa membrilor și răspunde de încasarea cotizaţiei.
 10. Biroul Executiv Local urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale şi prezintă informări asupra activităţii sale.
 11. Biroul Executiv Local hotărăşte aplicarea  sancţiunilor către membri, prevăzute de statut.
 12. Biroul Executiv Local asigură condiţiile pentru consultarea periodică a membrilor de partid asupra problemelor importante din localitate.
 13. Verifică respectarea prevederilor Statutului PNR de către membrii Organizației.
 14. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Statut.
 15. Aprobă cheltuielile Organizației Locale a PNR și administrează fondurile și patrimoniul Organizației PNR.
 16. Biroul Executiv Local poate convoca periodic, dar nu mai des de odată pe lună, membrii organizației la Adunări Informale pentru discuții și consultări cu privire la bunul mers al lucrurilor în cadrul organizației. În cadrul Adunării informale nu se adoptă decizii și nu se redactează proces verbal de ședință.

Art. 22. Biroul Executiv Municipal este format din Președintele Filialei Municipale București, Secretarul General Municipal, Trezorierul Municipal, cât și din cei șase președinți de Organizații de Sector a PNR.

 1. Biroul Executiv Municipal este principalul for executiv de conducere a Filialei Municipale, care se poate întruni săptămânal şi ori de câte ori este nevoie.
 2. Biroul Executiv Municipal(BEM) este condus de către Președintele Filialei Municipale. Ședințele Biroului se pot ține doar în prezența Președintelui Filialei sau a locțiitorului acestuia. Deciziile se iau cu votul a 50%+1 din numărul membrilor prezenți la ședință.
 3. Deciziile BEM sunt obligatorii pentru toți membrii Organizațiilor de Sector.
 4. Biroul Executiv Municipal pune în aplicare deciziile Biroului Executiv Național.
 5. Biroul Executiv Municipal propune Biroului Executiv Naţional excluderea unui membru din organizație în caz de încălcare a statutului PNR.
 6. Asigură coordonarea activităţii între Adunările Municipale, se preocupă de atragerea de noi membri, ţine evidenţa membrilor, răspunde de încasarea cotizaţiei.
 7. Biroul urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale şi prezintă informări asupra activităţii sale.
 8. Hotărăşte aplicarea  sancţiunilor prevăzute de statut.
 9. Asigură condiţiile pentru consultarea periodică a membrilor de partid asupra problemelor importante din localitate.
 10. Biroul Executiv Municipal poate anula deciziile luate de Biroul Executiv de Sector.
 11. Verifică respectarea prevederilor Statutului PNR de către membrii filialei municipale.
 12. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Statut.
 13. Aprobă cheltuielile și administrează fondurile și patrimoniul Filialei Municipiului București a PNR.

Art. 23. Biroul Executiv de Sector este format din Președintele Organizației de Sector, doi Vicepreședinți,  Secretarul General de Sector, Trezorierul de Sector, aleși prin vot direct și secret de Adunarea Generală de Sector pentru un mandat de patru ani.

 1. Biroul Executiv de Sector este principalul for executiv de conducere a organizației locale, care se întruneşte săptămânal şi ori de câte ori este nevoie.
 2. Deciziile se iau cu votul a 50%+1 din numărul membrilor prezenți la ședință.
 3. Deciziile Biroului Executiv de Sector sunt obligatorii pentru toți membrii Organizației de Sector.
 4. Biroul Executiv de Sector pune în aplicare deciziile Biroului Executiv Municipal și se subordonează acestui for.
 5. Biroul Executiv de Sector propune Biroului Executiv Naţional excluderea unui membru din organizație în caz de încălcare a statutului PNR.
 6. Biroul Executiv de Sector asigură coordonarea activităţii între Adunările de Sector, se preocupă de atragerea de noi membri, ţine evidenţa membrilor și răspunde de încasarea cotizaţiei.
 7. Biroul Executiv de Sector urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării de Sector şi prezintă informări asupra activităţii sale.
 8. Biroul Executiv de Sector asigură condiţiile pentru consultarea periodică a membrilor de partid asupra problemelor importante din Sector.
 9. Verifică respectarea prevederilor Statutului PNR de către membrii Organizației de Sector.
 10. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Statut.
 11. Aprobă cheltuielile și administrează fondurile și patrimoniul Organizației de Sector a PNR.
 12. Biroul Executiv de Sector poate convoca periodic, dar nu mai des de odată pe lună, membrii organizației la Adunări informale pentru discuții și consultări cu privire la bunul mers al lucrurilor în cadrul organizației de sector. În cadrul Adunării informale nu se adoptă decizii și nu se redactează proces verbal de ședință.

Art. 24. Biroul Executiv Diaspora este format din Președintele Filialei Diaspora, Secretarul General, Trezorier, cât și din președinții de Organizații Locale din Diaspora.

 1. Biroul Executiv Diaspora este principalul for executiv de conducere a Filialei Diaspora, care se poate întruni săptămânal şi ori de câte ori este nevoie.
 2. Biroul Executiv Diaspora este condus de către Președintele Filialei Diaspora. Ședințele Biroului se pot ține doar în prezența Președintelui Filialei sau a locțiitorului acestuia. Deciziile se iau cu votul a 50%+1 din numărul membrilor prezenți la ședință.
 3. Deciziile Biroului Executiv Diaspora sunt obligatorii pentru toți membrii Organizațiilor Locale.
 4. Biroul Executiv Diaspora pune în aplicare deciziile Biroului Executiv Național.
 5. Biroul Executiv Diaspora propune Biroului Executiv Naţional excluderea unui membru dintr-o Organizație Locală în caz de încălcare a statutului PNR.
 6. Asigură coordonarea activităţii între Adunările Generale, se preocupă de atragerea de noi membri, ţine evidenţa membrilor, răspunde de încasarea cotizaţiei.
 7. Biroul urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale şi prezintă informări asupra activităţii sale.
 8. Hotărăşte aplicarea  sancţiunilor prevăzute de statut.
 9. Asigură condiţiile pentru consultarea periodică a membrilor de partid asupra problemelor importante din localitate.
 10. Biroul Executiv Diaspora poate anula deciziile luate de Biroul Executiv Local.
 11. Verifică respectarea prevederilor Statutului PNR de către membrii filialei Diaspora.
 12. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Statut.
 13. Aprobă cheltuielile și administrează fondurile și patrimoniul Filialei Diaspora a PNR.

Art. 25. Secretariatul General Național este coordonat de Secretarul General al PNR și este format din Secretarul General al PNR şi doi Secretari Generali Adjuncţi ai PNR şi are în componenţă următoarele departamente: Departamentul de Comunicare, Marketing și PR; Departamentul Juridic; Departamentul Economic și Industrie; Departamentul de Muncă și Familie; Departamentul de Educație, Cercetare și Cultură; Departamentul de Sănătate; Departamentul de Politică Externă; Departamentul IT; Departamentul de Agricultură și Mediu; Departamentul de Tineret și Sport; Departamentul de Resurse Umane; Departamentul de Securitate Națională; Departamentul de Infrastructură și Administrație Publică; Departamentul de Turism și promovare a României.

 1. Departamentele vor fi coordonate de către un Director de Departament care își numește și revocă un director adjunct, plus membri. Numărul membrilor și procedura de lucru în cadrul unui departament, sunt stabilite prin Regulamentul de Ordine Internă a PNR.
 2. Secretariatul General va coordona și Registratura Partidului Noua Românie.

 

Organizațiile locale ale Partidului Noua Românie

 

Art. 26. Organizația Locală se constitutie la nivelul unei comune în momentul în care în PNR s-au înscris minim 8 de membri care au domiciliul în respectiva comună.

 1. În momentul în care s-a înregistrat pragul de 8 de membri domiciliați într-o comună, Secretarul General al PNR demarează procedura de înființare a Organizației Locale a PNR.
 2. Secretarul General propune Biroului Executiv Național înființarea Organizației Locale prin prezentarea listei cu cei 8 de membrii înscriși în partid.
 3. După ce Biroul Executiv Național aprobă printr-o decizie, înființarea Organizației, Secretarul General emite Certificatul de înființare al Organizației Locale.
 4. Până la convocarea primei Adunări Generale a Organizației în cadrul căreia se va alege prin vot componența Biroului Executiv Local, Biroul Executiv Național va desemna un Birou Executiv Local provizoriu format din: Președinte, Vicepreședinte, Secretar și Trezorier.
 5. Organizația are următoarele structuri și funcții de conducere: Adunarea Generală Locală, Biroul Executiv Local, Președinte, Vicepreședinte, Secretar General și Trezorier.
 6. Organizația are rolul de a promova și susține activitatea PNR în comuna respectivă, de a propune spre validare, Biroului Executiv Județean, candidați pentru consilieri locali și primar.
 7. Organizația coordonează în comună campaniile electorale ale PNR.
 8. Concepe și adoptă și proiecte privind dezvoltarea economică, culturală, socială a comunei.
 9. Organizația organizează reuniuni cu membrii comunei pentru a le afla părerile și problemele.
 10. Organizația va respecta și aplica statutul PNR și programul politic al partidului.
 11. Organizația va atrage noi membri în PNR.
 12. Organizația se subordonează ierarhic Filialei Județene a PNR.
 13. Organizația aplică și respectă deciziile Filialei Județene a PNR cât și a forurilor naționale ale PNR.
 14. Organizația Locală dintr-o comună se desființează în baza unei decizii a Biroului Executiv Național în caz de încălcare a Statutului, sau în cazul în care în Organizație au rămas doar trei membri pentru o perioadă mai mare de 30 de zile.

Art. 27. Organizația Locală la nivelul unui oraș se constituie în momentul în care în PNR s-au înscris minim 12 de membri care au domiciliul în acel oraș.

 1. În momentul în care s-a înregistrat pragul de 12 de membri domiciliați într-un oraș, Secretarul General al PNR demarează procedura de înființare a Organizației Locale a PNR.
 2. Secretarul General propune Biroului Executiv Național înființarea Organizației Locale prin prezentarea listei cu cei 12 de membrii înscriși în partid.
 3. După ce Biroul Executiv Național aprobă printr-o decizie, înființarea Organizației, Secretarul General emite Certificatul de înființare al Organizației Locale.
 4. Până la convocarea primei Adunări Generale a Organizației în cadrul căreia se va alege prin vot componența Biroului Executiv Local , Biroul Executiv Național va desemna un Birou Executiv Local interimar format din: Președinte, doi vicepreședinți, Secretar, Trezorier.
 5. Organizația Locală are următoarele structuri și funcții de conducere: Adunarea Generală Locală, Biroul Executiv Local, Președinte, doi vicepreședinți, Secretar General și Trezorier.
 6. Organizația are rolul de a promova și susține activitatea PNR în orașul respectiv, de a propune spre validare, Biroului Executiv Județean, candidați pentru funcțiile de consilier local, primar.
 7. Organizația coordonează în oraș campaniile electorale ale PNR.
 8. Organizaţia concepe, adoptă și propune proiecte privind dezvoltarea economică, culturală, socială a orașului și organizează periodic reuniuni cu locuitorii orașului pentru a le afla părerile și problemele.
 9. Organizația va respecta și aplica statutul PNR și programul politic al partidului și va atrage noi membri în PNR.
 10. Organizația Locală se subordonează ierarhic Filialei Județene a PNR, aplică și respectă deciziile Filialei Județene a PNR cât și a forurilor naționale de conducere ale PNR.
 11. Organizația Locală se desființează în baza unei decizii a Biroului Executiv Național în caz de încălcare a Statutului, sau în cazul în care în Organizație au rămas doar patru membri pentru o perioadă mai mare de 30 de zile.

Art. 28. Organizația de Sector se înființează în momentul în care în PNR s-au înscris minim 20 de membri care au domiciliul pe raza Sectorului respectiv.

 1. În momentul în care s-a înregistrat pragul de 20 de membri domiciliați într-un Sector, Secretarul General al PNR demarează procedura de înființare a Organizației de Sector a PNR.
 2. Secretarul General propune Biroului Executiv Național înființarea Organizației de Sector prin prezentarea listei cu cei 20 de membrii înscriși în partid.
 3. După ce Biroul Executiv Național aprobă printr-o decizie, înființarea Organizației, Secretarul General emite Certificatul de înființare al Organizației de Sector.
 4. Până la convocarea primei Adunări Generale a Organizației de Sector în cadrul căreia se va alege prin vot componența Biroului Executiv de Sector, Biroul Executiv Național va desemna un Birou Executiv de Sector interimar format din: Președinte, doi vicepreședinți, Secretar, Trezorier.
 5. Organizația de Sector are următoarele structuri și funcții de conducere: Adunarea Generală de Sector, Biroul Executiv de Sector, Președinte, doi vicepreședinți, Secretar General și Trezorier.
 6. Organizația de Sector are rolul de a promova și susține activitatea PNR în sector, de a propune spre validare, Biroului Executiv Municipal, candidați pentru funcțiile de consilier local și primar.
 7. Organizația de Sector coordonează în sector campaniile electorale ale PNR.
 8. Organizaţia de Sector concepe, adoptă și propune proiecte privind dezvoltarea economică, culturală, socială a sectorului.
 9. Organizează periodic reuniuni cu locuitorii sectorului pentru a le afla părerile și problemele.
 10. Organizația de Sector va respecta și aplica statutul PNR și programul politic al partidului.
 11. Organizația de Sector va atrage noi membri în PNR.
 12. Organizația de Sector se subordonează ierarhic Filialei Municipiului București a PNR.
 13. Organizația de Sector aplică și respectă deciziile Filialei Municipiului București a PNR cât și a forurilor naționale de conducere a PNR.
 14. Organizația de Sector se desființează în baza unei decizii a Biroului Executiv Național în caz de încălcare a Statutului, sau în cazul în care în Organizație au rămas doar cinci membri pentru o perioadă mai mare de 30 de zile.

Art. 29. Organizația Locală înființată într-o altă țară. PNR va înființa o structură locală într-o altă țară în momentul în care există în țara respectivă minim 12 membri care locuiesc și/sau muncesc în acea țară.

 1. În momentul în care s-a înregistrat pragul de 12 de membri domiciliați într-o țară, Secretarul General al PNR demarează procedura de înființare a Organizației Locale din țara respectivă.
 2. Secretarul General propune Biroului Executiv Național înființarea Organizației Locale prin prezentarea listei cu cei 12 de membrii înscriși în partid.
 3. După ce Biroul Executiv Național aprobă printr-o decizie, înființarea Organizației, Secretarul General emite Certificatul de înființare al Organizației Locale.
 4. Până la convocarea primei Adunări Generale a Organizației, Biroul Executiv Național va desemna un Birou Executiv Local format din: Președinte, doi vicepreședinți, Secretar și Trezorier.
 5. Organizația are următoarele structuri și funcții de conducere: Adunarea Generală, Biroul Executiv Local, Președinte, doi vicepreședinți, Secretar General, Trezorier.
 6. Organizația are rolul de a promova și susține activitatea PNR în rândul comunității românești din acea țară, de a propune spre validare, Biroului Executiv Național, candidați pentru funcțiile de senatori, deputați și europarlamentari.
 7. Organizația coordonează în țara respectivă campaniile electorale ale PNR.
 8. Organizaţia concepe proiecte privind dezvoltarea economică, culturală, socială a comunității.
 9. Organizația organizează reuniuni cu românii din Diaspora pentru a le afla părerile și problemele.
 10. Organizația va respecta și aplica statutul PNR și programul politic al partidului.
 11. Organizația va atrage noi membri în Partidul Noua Românie.
 12. Organizația se subordonează ierarhic Filialei PNR Diaspora, respectă deciziile Filialei PNR Diaspora cât și a forurilor naționale ale PNR.
 13. Organizația se desființează în baza unei decizii a Biroului Executiv Național în caz de încălcare a Statutului sau în cazul în care în Organizație au rămas doar patru membri pentru o perioadă mai mare de 30 de zile.

 

Filialelele Partidului Noua Românie

 

Art. 30. Filiala Municipiului București reunește toate organizațiile de sector și se înfiinează prin decizie a Biroului Executiv Național după ce toate Organizațiile de Sector au fost înființate.

 1. Filiala Municipiului București are următoarea structură și funcții de conducere: Adunarea Generală Municipală, Comisie Municipală de Etică și Arbitraj, Biroul Executiv Municipal, Președinte, Secretar General Municipal, Trezorier Municipal.
 2. Filiala municipală coordonează activitatea celor 6 organizații de sector.
 3. Filiala municipală coordonează la nivel de București, campania electorală a PNR.
 4. Filiala Municipală va respecta și aplica statutul PNR și programul politic al partidului.
 5. Filiala municipiului București se subordonează Președintelui PNR, Biroului Executiv Național și forurilor naționale ale PNR.
 6. Filiala Municipiului București administează la nivelul Capitalei, patrimoniul PNR.

Art. 31. Filiala Județeană reunește toate organizațiile comunale și orășenești din județ și se înființează prin decizie a Biroului Executiv Național după ce în județ există cel puțin trei organizații locale înființate.

 1. Filiala Județeană are următoarea structură și funcții de conducere: Adunarea Generală Județeană, Biroul Executiv Județean, Comisie Județeană de Etică și Arbitraj, Președinte filială județeană, Secretar general județean, Trezorier județean.
 2. Filiala județeană coordonează activitatea organizațiilor comunale și orășenești.
 3. Filiala județeană coordonează la nivel de județ, campania electorală a PNR.
 4. Filiala județeană va respecta și aplica statutul PNR și programul politic al partidului.
 5. Filiala județeană se subordonează Președintelui PNR, Biroului Executiv Național și forurilor naționale ale PNR.
 6. Filiala județeană administează la nivelul județului, patrimoniul Partidului Noua Românie.

Art. 32. Filiala PNR Diaspora reunește toate Organizațiile Locale ale PNR înființate în alte țări și se înființează prin decizie a Biroului Executiv Național după ce s-au înființat cel puțin cinci Organizații Locale în cinci țări diferite.

 1. Filiala are următoarea structură și funcții de conducere: Adunarea Generală Diaspora, Biroul Executiv Diaspora, Comisie de Etică și Arbitraj Diaspora, Președinte, Secretar General, Trezorier.
 2. Filiala PNR Diaspora coordonează activitatea organizațiilor locale constituite în alte țări.
 3. Filiala PNR Diaspora coordonează în Diaspora, campania electorală a PNR.
 4. Filiala PNR Diaspora va respecta și aplica statutul PNR și programul politic al partidului.
 5. Filiala PNR Diaspora se subordonează Președintelui PNR, Biroului Executiv Național și forurilor naționale ale PNR.
 6. Filiala Diaspora administează la nivelul Diasporei, patrimoniul Partidului Noua Românie.

 

CAPITOLUL V - Alegerea membrilor în funcțiile de conducere în cadrul Partidului Noua Românie

 

Art. 33. Membrii PNR îşi pot depune candidatura, pentru orice funcţie de conducere din cadrul partidului, cu respectarea criteriilor şi obligaţiilor prevăzute în Statutul PNR.

Art. 34. Funcţiile de conducere în organizaţiile locale şi județene şi a municipiului Bucureşti ale PNR pot fi ocupate numai de membrii partidului care au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în raza teritorială a organizaţiei locale sau, după caz, în unităţile administrativ-teritoriale respective.

Art. 35. Membrii care se înscriu în competiţie pentru ocuparea funcțiilor de conducere trebuie fie competenți, profesioniști, să dovedească că sunt buni organizatori și că au prestigiu şi autoritate morală în organizaţia din care fac parte.

Art. 36. Pentru funcțiile de conducere din cadrul PNR pot candia toți membrii partidului, în funcție de vechime, după cum urmează:

 1. Pentru funcții în cadrul unei organizații locale, membrul trebuie să aibă o vechime de minim două luni în partid.
 2. Pentru funcții la nivel de structură județeană/municipală/diaspora, membrul trebuie să aibă o vechime în partid de minim șase luni.
 3. Pentru funcții la nivel național, membrul trebuie să aibă o vechime de minim un an în partid.
 4. Derogare de la prevederile alineatelor 1, 2 şi 3 ale art 36, poate fi acordată unui membru care nu îndeplineşte vechimea în partid, doar în mod excepţional, de către Biroul Executiv Naţional în funcţie de activitatea desfăşurată de acesta în cadrul Partidului Noua Românie de la înscriere şi până la momentul solicitării derogării.

Art. 37. Alegerea Președintelui Partidului Noua Românie. Președintele PNR este ales prin vot direct, secret, de către toți membrii activi ai partidului care au plătită cotizația la zi.

 1. Alegerea Președintelui PNR se face cu cel puțin șapte zile înainte de data Adunării Generale a PNR.
 2. Pot candida pentru funcția de președinte al PNR membrii care au minim un an vechime în partid.
 1. Scrutinul este valid dacă 50%+1 din numărul membrilor cu drept de vot şi-au exprimat votul. În cazul în care nu se atinge pragul de validare, alegerile se reiau de la zero cu alţi candidaţi.
 1. Mandatul președintelui Partidului Noua Românie este de patru ani.
 2. Cu cel puțin două luni înainte de expirarea mandatului președintelui în funcție, Biroul Executiv Național stabileşte data alegerii noului Preşedinte al PNR şi decide înființarea Comisiei Electorale și stabilește regulamentul acesteia și procedurile de alegere a președintelui PNR.
 3. Dosarul de candidat la funcția de Președinte al PNR se depune în format electronic la Comisia Electorală.
 4. Comisia Electorală publică pe site-ul PNR, toate condițiile de înscriere pentru a fi ales în funcția de Președinte al PNR cât și calendarul alegerilor.
 5. Învestirea în funcția de Președinte al Partidului Noua Românie va avea loc în cadrul Adunării Generale a Partidului Noua Românie.
 6. Mandatul Președintelui PNR va începe în mod oficial după ce Președintele ales va depune jurământul de învestitură în fața delegaților participanți la Adunarea Generală.
 7. În cadrul Adunării Generale a PNR, Președintele Comisiei Electorale va citi în fața delegaților procesul verbal de validare a rezultatului alegerilor, iar mai apoi îl va invita pe Președintele ALES să depună jurământul de învestitură. Cu mâna pe biblie și pe Statutul PNR, Președintele Ales va rosti următorul jurământ: Jur să-mi dăruiesc toată puterea și priceperea pentru dezvoltarea Partidului Noua Românie cât și pentru propășirea spirituală și materială a poporului român. Jur să respect Statutul PNR, Constituția și legile României, să apăr democrația, drepturile și libertățile fundamentale ale membrilor PNR cât și ale cetățenilor români, suveranitatea, independența unitatea și integritatea teritorială a României. Așa să-mi ajute Dumnezeu!
 8. După ce a depus jurământul de învestitură și a semnat hârtia cu jurământul, document pe care îi înmânează Președintelui Comisiei Electorale, Președintele PNR va primi din partea Președintelui Comisiei Electorale, Certificatul de Președinte care consfințește validarea lui în funcția de Președinte al Partidului Noua Românie pentru următorii patru ani.
 9. După procedura de învestitură în funcția de Președinte al PNR, procesul verbal al alegerilor de la scrutinul prezidențial, este depus la Tribunalul București pentru validarea oficială a Președintelui Partidului Noua Românie.

Art. 38. Atribuțiile Președintelui Partidului Noua Românie.

 1. Preşedintele Partidului Noua Românie are atât atribuții de reprezentare a PNR în relațiile cu instituții naționale și internaționale, cât și atribuții de coordonare națională a activității generale a Partidului Noua Românie. Președintele PNR are și atribuții executive conducând Biroul Executiv Național.
 2. Președintele PNR conduce ședințele Adunării Generale a PNR, conduce şedinţele Consiliului Naţional al PNR cât și ale Biroului Executiv Național. Președintele conduce Biroul Executiv Național, Consiliul Naţional și Adunarea Generală a PNR.
 3. Președintele are drept de semnătură în numele PNR pentru toate documentele emise în numele Partidului Noua Românie.
 4. Președintele PNR deschide conturi bancare și administrează fondurile Partidului Noua Românie.
 5. Președintele PNR împuternicește Trezorierul General pentru a avea acces la conturile bancare ale PNR și să deruleze operațiuni financiar-contabile în numele PNR.
 6. Președintele este garantul respectării statului Partidului Noua Românie.
 7. Preşedintele reprezintă PNR în relaţiile cu organizaţiile şi organele de conducere, locale, judenețene și naționale, cu autorităţile publice centrale sau locale, precum şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate.
 8. Președintele numește și revocă purătorul de cuvânt al Partidului Noua Românie.
 9. În caz de încălcare gravă a Statutului PNR, Președintele suspendă din funcție Președinții de Organizație Locală, Preşedinţii de Filială Județeană/Municipiu/Diaspora cât şi membrii Biroului Executiv Local cât şi pe cei ai Biroului Executiv Judeţean/Municipal/Diaspora. În perioada suspendării, Preşedintele PNR numește şi revocă un interimar.
 10. Președintele PNR numește și revocă Secretarul General al Partidului Noua Românie.
 11. Președintele PNR numește și revocă Trezorierul General al Partidului Noua Românie.
 12. În caz de vacantare a funcției de Președinte de Filială Județeană/Președinte Filială Municipiul București/Președinte Filială Diaspora, cât şi a unui membru al Biroului Executiv Judeţean/Municipal/Diaspora, Președintele PNR numește și revocă un membru pentru un mandat interimar.
 13. În caz de încălcare gravă a statutului PNR, Președintele propune Consiliului Național, spre suspendare a vicepreședinților şi a Președintelui Comisiei Naționale de Etică și Arbitraj.
 14. Președintele deleagă atribuții pentru fiecare din cei patru vicepreședinți la nivel național.
 15. Președintele aplică avertismente, sancțiuni și decide excluderea din partid a membrilor care au încălcat statutul PNR.
 16. Președintele coordonează activitatea Comisiei Naționale de Etică şi Arbitraj a PNR.
 17. Președintele coorodnează vicepreședinții, secretarul general și trezorierul general.
 18. Președintele este principalul reprezentant al PNR în relația cu autoritățile locale, județene, naționale și internaționale.
 19. Președintele numește și revocă directorii de departamente din subordinea Secretariatului General al PNR.
 20. Președintele mediază conflictele apărute între membrii PNR, sau între diferitele structuri de conducere ale PNR.
 21. Președintele numește și revocă consilierii prezidențiali. Numărul consilierilor prezidențiali și atribuțiile acestora sunt stabilite prin Regulamentul de Ordine Internă al PNR.
 22. Președintele convoacă președinții de organizații locale, președinții de filială județeană, președintele filialei Municipiului București, Președintele Filialei PNR Diaspora, Vicepreședinții naționali, la Adunări Informale și la Conferințe tehnice privind activitatea PNR.
 23. Președintele validează prin semnătura sa, Regulamentul de Ordine Internă al PNR.
 24. În baza Hotărârilor Adunării Generale, Președintele PNR emite decizii de validare în funcția de Vicepreședinte Naţional PNR, de Președinte Comisie Națională de Etică și Arbitraj, de membru în Comisia Națională de Etică și Arbitraj.
 25. În caz de vacantare a funcției de Președinte de Organizaţie Locală/Sector/Diaspora cât şi a unui membru al Biroului Executiv Local/Sector/Diaspora, Președintele PNR numește și revocă un un Preşedinte şi/sau un membru pentru un mandat interimar.
 26. În caz de vacantare a funcției de Președinte de Filială Judeţeană/Municipală/Diaspora cât şi a unui membru al Biroului Executiv Judeţean/Municipal/Diaspora, Președintele PNR numește și revocă un Preşedinte şi/sau un membru pentru un mandat interimar.
 27. Preşedintele PNR suspendă din funcţie Preşedinţii Organizaţiilor Locale, Preşedinţii Filialelor Judeţene/Municipale/Diapsora cât şi membrii Birourilor Executive Locale/Judeţene/Municipale/Diaspora în cazul în care nu îşi exercită atribuţiile statutare sau pentru abuz de putere, îndeplinrea cu rea credinţă a atribuţiilor prevăzute în Statut. Pe durata suspendării numeşte un interimar.
 28. Preşedintele este principalul reprezentant al Partidului Noua Românie atât în plan naţional cât şi internaţional şi are dreptul să ia permanent, poziţii publice şi să acorde declaraţii mass media şi să emită comunicate de presă în numele PNR.
 29. În caz de vacantare a funcţiei de Preşedinte de Filială Judeţeană/Municipală/Diaspora, până la numirea unui Preşedinte interimar, pentru a evita blocarea activităţii PNR în respectiva Filială, Preşedintele PNR devine în mod automat Preşedinte interimar al Filialei Judeţene/Municipale/Diaspora, având drepturi depline de a semna documente în numele Preşedintelui de Filială.
 30. În cazul în care Președintele PNR este suspendat de Adunarea Generală, demis prin referendum intern, sau exclus din PNR, sau în caz de deces, interimatul este asigurat de unul dintre Vicepreşedinţi naţionali aleşi prin vot fie de Consiliul Național fie de Adunarea Generală şi devine Președintele interimar al PNR pentru 30 de zile.
 31. Președintele interimar al PNR nu poate adopta nicio decizie de alianță, fuziune, colaborare cu alte formațiuni politice, nu poate aplica sancțiuni sau excluderi din PNR.
 32. Convoacă referendum pentru consultărarea internă a membrilor PNR.

Art.39. Funcţia de Președinte al Consiliului Național al PNR este ocupată de Preşedintele PNR.

 1. Președintele Consiliului Național al PNR conduce Consiliul Național și veghează la respectarea deciziilor acestui for de conducere al PNR.
 2. Președintele Consiliului Național al PNR se supune deciziilor Consiliului Național şi ale Adunării Generale a PNR.
 3. Preşedintele Consiliului Naţional se preocupă împreună cu Biroul Executiv Național, de pregătirea lucrărilor, precum şi a documentelor ce se vor adopta;

Art. 40. Secretarul General al PNR este numit și revocat de către Președintele PNR, pentru o perioadă de 4 ani de zile şi are următoarele atribuții:

 1. Secretarul General se subordonează Președintelui PNR şi Biroului Executiv Naţional.
 2. Secretarul General face parte din Biroul Executiv Național.
 3. Secretarul General coordonează Secretariatul General al PNR și departamentele din subordine.
 4. Secretarul General este responsabil de elaborarea procedurilor legale și administrative prin care se coordonează și conduce PNR. Proceduri care sunt supuse Biroului Executiv Național spre aprobare și validare.
 5. Administrează Registrul Unic al Membrilor PNR.
 6. Aprobă membrii în Partidul Noua Românie.
 7. Redactează și semnează deciziile de aprobare a membrilor în PNR.
 8. Redactează și semnează deciziile de radiere a membrilor din PNR ca urmare a demisiei, decesului, excluderii.
 9. Secretarul General, la solicitarea Preşedintelui PNR, redactează ordinea de zi a Biroului Executiv Național și o comunică tuturor membrilor Biroului Executiv Naţional.
 10. Redactează procesele verbale ale ședințelor Biroului Executiv Național.
 11. Secretarul General îndeplinește atribuțiile delegate de Președintele PNR și de Biroul Executiv Național.
 12. Secretarul General asigură comunicarea oficială între toate structurile organizatorice ale PNR și le aduce la cunoștință Președintelui PNR și Biroului Executiv Național.
 13. Secretarul General ia act de decesul unui membru, decide radierea acestuia din Registrul Unic PNR.
 14. Secretarul General coordonează şi îndrumă secretarii generali judeţeni/municipali/diaspora şi secretarii generali locali, astfel încât procedurile de redactare a documentelor interne ale PNR să fie unitare.
 15. Răspunde de buna gestionare a documentelor interne ale PNR.
 16. Se ocupă de toate procedurile legale interne ale PNR.
 17. Îndeplinește sarcinile primite de la Președintele PNR și Biroul Executiv Național.
 18. Comunică structurilor locale și județene ale PNR, deciziile Biroului Executiv Național.
 19. Organizează alături de Comisia de Pregătire a Adunării Generale, Adunarea Generală a PNR cât și procedura de alegere a Președintelui PNR.
 20. Reprezintă PNR în raport cu alte partide, ONG-uri, instituții ale statului, pentru a transmite poziția oficială a PNR, după consultări cu Preşedintele PNR şi cu membrii Biroului Executiv Naţional.
 21. Îndeplinește și alte atribuții prevăzute în Statut și în Regulamentul de Ordine Internă al PNR.

Art. 41. Vicepreședinții naționali sunt aleși prin vot direct de către Adunarea Generală pentru o perioadă de patru ani de zile.

 1. Vicepreședinții naționali fac parte din Biroul Executiv Național.
 2. Vicepreședinții se subordonează Președintelui PNR și structurilor naționale de conducere.
 3. Vicepreședinții primiesc atribuții de la Președintele PNR.
 4. Vicepreședinții coordonează prin delegare de la președintele PNR, activitatea în teritoriu a Filialelor PNR.
 5. Vicepreședinții organizează și supervizează procedurile de vot din Organizațiile locale și filialele județene/municipale/diaspora.
 6. Vicepreședinții numesc și revocă consilierii personali. Un vicepreședinte național poate avea o echipă formată din maxim cinci consilieri personali care să îl ajute în activitatea curentă.
 7. Vicepreședinții deleagă atribuții pentru consilierii personali însă aceștia nu pot avea atribuții de decizie în numele unui vicepreședinte.
 8. Mandatul unui consilier încetează de drept în momentul în care vicepreședintele și-a încheiat mandatul fie la termen, fie prin demisie, excludere sau deces.
 9. În caz de vacantare a unei funcții în cadrul unei organizații locale sau într-o filială județeană/Filială Municipiu București/Filială Diaspora, vicepreședintele numește și revocă un interimar.
 10. Vicepreședinții au atribuții atât de reprezentare a PNR în raport cu alte partide, ONG-uri, instituții publice și private, naționale și internaționale, cât și atribuții executive în cadrul PNR şi au dreptul să ia permanent, poziţii publice şi să acorde declaraţii mass media şi să emită comunicate de presă în numele PNR după consultări cu Preşedintele PNR şi cu membrii Biroului Executiv Naţional.
 11. Vicepreședinții au drept de semnătură și ștampilă în numele PNR.
 12. Vicepreședintele transmite către structurile locale și județene, dispozițiile și deciziile Conducerii Centrale a PNR și informează prompt, despre problemele întâmpinate în fiecare organizație pe care o are sub coordonare.
 13. Atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin hotărâre a Biroului Executiv Național, la propunerea Preșdintelui PNR.

Art. 42. Președintele Filialei Județene a PNR este ales prin vot direct de toți membrii partidului din județul respectiv, pentru o perioadă de patru ani de zile.

 1. Președintele Filialei Județene a PNR este reprezentatul partidului în județ și conduce partidul în județul respectiv alături de structurile județene și locale.
 2. Președintele conduce Biroul Executiv Județean și face parte din Consiliul Național, Adunarea Județeană.
 3. Președintele poate fi revocat din funcție prin votul a 50%+1 din numărul celor prezenți la vot. Scrutinul este validat dacă la referendumul de demitere a președintelui filialei județene, se prezintă la vot 40% din membrii cu drept de vot în județul respectiv.
 4. Președintele Filialei Județene a PNR, pune în aplicare în județ, deciziile luate de Biroul Executiv Național și de cel Județean.
 5. Preșdintele coordonează organizațiile locale din județ.
 6. Președintele deleagă atribuții secretarului general județean și trezorierului județean.
 7. Președintele veghează la respectarea statutului de către membrii din județul său.
 8. Președintele poate decide suspendarea din funție a președinților, vicepreședinților și a membrilor din Biroul Executiv Local în caz de încălcare a statutului.
 9. În caz de vacantare a unei funcții din cadrul unei Organizații Locale, Președintele numește și revocă un membru pentru un mandat interimar.
 10. Deciziile de suspendare din funcție luate de Președinte trebuie confirmate sau infirmate în decurs de 48-72 de ore de către Biroul Executiv Județean.
 11. Președintele administrează patrimoniul și resursele financiare ale PNR în județ.
 12. Președintele aplică sancțiuni membrilor PNR din județ.

Art. 43. Președintele Filialei Municipiului București este ales pentru o periodă de patru ani de zile, prin vot direct, de către toți membrii PNR din București.

 1. Președintele este reprezentantul partidului în București și conduce partidul în Municipiu alături de structurile de sector ale PNR și Biroul Executiv Municipal.
 2. Președintele conduce Biroul Executiv Municipal și face parte din Consiliul Național.
 3. Președintele poate fi revocat din funcție prin referendum.
 4. Președintele pune în aplicare în București, deciziile luate de Biroul Executiv Național și de cel Municipal.
 5. Preșdintele coordonează Organizațiile de Sector.
 6. Președintele deleagă atribuții Secretarului General și Trezorierului Municipal.
 7. Președintele veghează la respectarea statutului de către membrii din București.
 8. Președintele poate decide suspendarea din funție a președinților și vicepreședinților Organizațiilor de Sector cât și a membrilor din Biroul Eexecutiv de Sector, în caz de încălcare a statutului.
 9. În caz de vacantare a unei funcții din cadrul unei Organizații de Sector, Președintele numește și revocă un membru pentru un mandat interimar.
 10. Deciziile de suspendare din funcție luate de președinte trebuie confirmate sau infirmate în decurs de 48-72 de ore de către Biroul Executiv Municipal.
 11. Președintele administrează patrimoniul și resursele financiare ale PNR în București.
 12. Președintele aplică sancțiuni membrilor PNR din București.

Art. 44. Președintele Filialei Diaspora este ales pentru o periodă de patru ani de zile, prin vot direct, de către toți membrii PNR din Diaspora.

 1. Președintele este reprezentatul partidului în Diaspora și conduce partidul în Diaspora alături de structurile de sector ale PNR și Biroul Executiv Diaspora.
 2. Președintele conduce Biroul Executiv Diaspora și face parte din Consiliul Național.
 3. Președintele poate fi revocat din funcție prin referendum.
 4. Președintele pune în aplicare în Diaspora, deciziile luate de Biroul Executiv Național și de cel din Diaspora.
 5. Preșdintele coordonează Organizațiile de Locale din Diaspora.
 6. Președintele deleagă atribuții secretarului general și trezorierului filialei Diaspora.
 7. Președintele veghează la respectarea statutului de către membrii din Diaspora.
 8. Președintele poate decide suspendarea din funție a președinților și vicepreședinților Organizațiilor cât și a membrilor din Biroul Executiv Local în caz de încălcare a statutului.
 9. În caz de vacantare a unei funcții din cadrul unei Organizații de Locale, Președintele numește și revocă un membru pentru un mandat interimar.
 10. Deciziile de suspendare din funcție luate de președinte trebuie confirmate sau infirmate în decurs de 48-72 de ore de către Biroul Executiv Diaspora.
 11. Președintele administrează patrimoniul și resursele financiare ale PNR în Diaspora.
 12. Președintele aplică sancțiuni membrilor PNR din Diaspora.

Art. 45. Președintele Organizației Locale/Sector este ales prin vot direct și secret de către toți membrii organizației, pe o perioadă de 4 ani de zile.

 1. Președintele conduce Organizația și duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale Locale, și cele ale structurilor județene și naționale ale PNR.
 2. Președintele prezidează și conduce ședințele Biroului Executiv Local.
 3. Președintele poate fi revocat din funcție cu votul a 50%+1 din numărul membrilor organizației.
 4. Președintele face parte din Biroul Executiv Județean/Municipal/Diaspora, Adunarea Generală Locală/Județeană/Municipală/Diaspora.
 5. Președintele veghează la respectarea statutului PNR și aplică sancțiuni membrilor organizației.
 6. Președintele deleagă atribuții vicepreședintelui și secretarului general al organizației.
 7. Președintele reprezintă PNR pe plan local atât în fața cetățenilor cât și a autorităților locale.
 8. Președintele coordonează campaniile electorale ale PNR în comună/oraș/sector/țară(Diaspora).

Art. 46. Trezorierul General al PNR este numit și revocat de către Președintele PNR. Trezorierul organizează şi controlează activitatea financiară a partidului şi răspunde direct faţă de preşedintele PNR.

 1. Trezorierul propune Biroului Executiv Naţional norme privind încasarea cotizaţiei, acceptarea şi primirea donaţilor în conformitate cu Legea finanțării partidelor politice.
 2. Trezorierul administrează conturile bancare ale Partidului Noua Românie și răspunde de buna gestionare a banilor.
 3. Trezorierul conduce şi controlează utilizarea resurselor financiare rezultate din cotizaţii, donaţii, legate, alocaţii bugetare, dobânzi şi alte surse de finanțare permise de lege.
 4. Trezorierul prezintă periodic informări Biroului Executiv Naţional, inclusiv cu privire la rezultatele verificărilor efectuate de Autoritatea Electorală Permanentă.
 5. Trezorierul General coordonează activitatea trezorierilor județeni și locali și stabilește atribuții și sarcini acestora.
 6. Îndeplinește și alte atribuții prevăzute în Statut și în Regulamentul de Ordine Internă al PNR.

Art. 47. Vicepreședintele organizației locale este ales prin vot direct și secret pentru un mandat de patru ani în cadrul Adunării Generale Locale(dintr-o comună, oraș, sector, țară), având următoarele atribuții:

 1. Face parte din Biroul Executiv Local și conduce alături de Președinte, Organizația Locală.
 2. Îndeplinește atribuțiile stabilite de Președintele Organizației.
 3. Se ocupă de punerea în practică deciziilor Biroului Executiv Local.
 4. Conduce Organizația în momentul în care este delegat în scris de către Președinte.
 5. Conduce ședințele Biroului Executiv Local ca locțiitor în locul Președintelui dacă a fost delegat în scris de acesta.
 6. Îndeplinește și alte atribuții prevăzute în Statut și în Regulamentul de Ordine Internă al PNR.

Art. 48. Secretarul General al Organizației Locale este ales prin vot direct și secret pentru un mandat de patru ani, în cadrul Adunării Generale Locale(dintr-o comună, oraș, sector, țară), având următoarele atribuții:

 1. Se ocupă de actele interne ale Organizației Locale și răspunde de buna gestionare a acestora.
 2. Redactează procesele verbale ale ședințelor Biroului Executiv Local.
 3. Pregătește ședințele Biroului Executiv Local și transmite ordinea de zi, membrilor Biroului.
 4. Comunică membrilor Organizației Locale deciziile Biroului Executiv Local cât și deciziile venite din partea structurilor județene și naționale ale PNR.
 5. Îndeplinește atribuțiile stabilite de către Președintele Organizației și de către Biroul Executiv Local.
 6. Se ocupă direct de organizarea Adunării Generale Locale și de procedurile interne privind alegerea delegaților ce vor participa la Adunarea Generală Județeană și Adunarea Generală Națională a PNR.
 7. Administrează și rdspunde de buna funcționare a Registraturii Organizației Locale.
 8. Îndeplinește și alte atribuții prevăzute în Statut și în Regulamentul de Ordine Internă al PNR.

Art. 49. Trezorierul Organizației Locale este ales prin vot direct și secret pentru un mandat de patru ani, în cadrul Adunării Generale Locale(dintr-o comună, oraș, sector, țară), având următoarele atribuții:

 1. Se ocupă de colectarea cotizației de la membrii organizației locale.
 2. Comunică membrilor situația cotizațiilor și îi informează atunci când au întârziat plata cotizației.
 3. Ține evidența cotizațiilor în cadrul Organizației.
 4. Răspunde de gestionarea cheltuielilor în cadrul Organizației Locale.
 5. Admininistrează contul bancar al Organizației Locale.
 6. Raportează permanent către trezorierul județean și național, situația financiară a organizației și situația cotizațiilor.
 7. Face parte din Biroul Executiv Local și decide alături de membrii Biroului pentru buna funcționare a Organizației Locale.
 8. Îndeplinește și alte atribuții prevăzute în Statut și în Regulamentul de Ordine Internă al PNR.

Art. 50. Secretarul General Județean/Municipal/Diaspora este ales prin vot direct și secret pentru un mandat de patru ani, în cadrul Adunării Generale Județene/Municipale/Diaspora), având următoarele atribuții:

 1. Se ocupă de actele interne ale Filialei și răspunde de buna gestionare a acestora.
 2. Redactează procesele verbale ale ședințelor Biroului Executiv Județean/Municipal/Diaspora.
 3. Pregătește ședințele Biroului Executiv Local și transmite ordinea de zi, membrilor Biroului.
 4. Comunică membrilor deciziile Biroului Executiv Județean/Municipal/Diaspora cât și deciziile venite din partea structurilor naționale ale PNR.
 5. Îndeplinește atribuțiile stabilite de către Președintele Filialei și de către Biroul Executiv Local.
 6. Se ocupă direct de organizarea Adunării Generale Județene/Municipale/Diaspora și de procedurile interne privind alegerea delegaților ce vor participa la Adunarea Generală Județeană/Municipală/Diaspora și Adunarea Generală Națională a PNR.
 7. Administrează și rdspunde de buna funcționare a Registraturii Filialei Județene/Municipale/Diaspora.
 8. Îndeplinește și alte atribuții prevăzute în Statut și în Regulamentul de Ordine Internă al PNR.

Art. 51. Trezorierul Județean/Municipal/Diaspora este ales prin vot direct și secret pentru un mandat de patru ani, în cadrul Adunării Generale Județene/Municipale/Diaspora), având următoarele atribuții:

 1. Coordonează activitatea trezorierilor locali și se ocupă de buna încasare și gestionare a cotizațiilor membrilor.
 2. Comunică trezorierului național situația cotizațiilor din Filială
 3. Răspunde de gestionarea cheltuielilor în cadrul Filialei
 4. Admininistrează contul bancar al Filialei Județene/Municipale/Diaspora
 5. Face parte din Biroul Executiv Județean/Municipal/Diaspora și decide alături de membrii Biroului pentru buna funcționare a Filialei.
 6. Îndeplinește și alte atribuții prevăzute în Statut și în Regulamentul de Ordine Internă al PNR.

Art. 52. Comisia Națională de Etică și Arbitraj este este organul de jurisdicţie al partidului, ales de către Adunarea Generală a PNR pentru o perioadă de patru ani de zile.

 1. Comisia Naţională de Etică și Arbitraj veghează la aplicarea riguroasă a Statutului PNR şi sesizează forurile de partid în legătură cu hotărârile nestatutare luate de membri și structuri.
 2. Comisia Naţională de Etică și Arbitraj este organul de jurisdicţie internă, constituit la nivel naţional, cu activitate permanentă și își desfășoară activitatea în baza unui regulament aprobat de Consiliul Național al PNR.
 3. Comisia cercetează reclamaţiile şi sesizările îndreptate împotriva membrilor PNR, precum şi contestaţiile de primire în partid.
 4. Comisia cercetează diferendele dintre membrii partidului sau dintre aceştia şi conducerile organizaţiilor partidului, precum şi conflictele dintre organele de conducere.
 5. Comisia soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Consiliul Național, Biroul Executiv Național și Comisia de Etică și Arbitraj Judeţeană sau a Municipiului Bucureşti sau a Comisiei din Diaspora.
 6. Comisa este compusă din: preşedinte și 4 membri, aleşi pentru un mandat de 4 ani.
 7. Comisia Națională de Etică și Arbitraj se află sub coorodonarea Președintelui PNR, însă este o structură autonomă și independentă în cadrul PNR iar deciziile luate de aceasta sunt obligatorii pentru toți membrii PNR.
 8. Comisia Națională de Etică și Arbitraj aplică sancțiuni, avertismente și ia decizii în momentul în care este sesizată, în baza statutului PNR, a Regulamentului de Funcționare, cât și a Regulamentului de Ordine Internă al PNR.
 9. Comisia Națională de Etică și Arbitraj are competenţa atât la sesizarea unui membru sau structuri de partid, dar se și poate autosesiza.
 10. Comisia Națională de Etică și Arbitraj are atribuții de cercetare şi constatare a existenţei conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor, precum şi a cazurilor de încălcare a legilor, a Statutului şi a normelor morale de comportament de către membrii PNR.
 11. În cazul unei contestații cu privire la o decizie de excludere a unui membru din PNR, Comisia Națională de Etică și Arbitraj va emite o decizie în maxim 60 de zile lucrătoare de la momentul în care contestația a fost înregistrată la Comisia Națională de Etică și Arbitraj, sau de la data primirii contestației pe email-ul oficial al Comisiei Naționale de Etică și Arbitraj.
 12. Soluţionează definitiv contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de Comisiile Judeţene de Etică și Arbitraj.
 13. Hotărârile Comisiei Naţionale de Etică și Arbitraj se adoptă prin votul a 50%+1 din numărul membrilor Comisiei (minim 3) și pot fi anulate doar de Adunarea Generală a PNR.
 14. Comisia Naţională de Etică și Arbitraj prezintă Adunării Generale a PNR, rapoarte de activitate.
 15. Comisia Județeană de Etică și Arbitraj are la nivel județean/municioal/diaspora aceleași atribuții ca și Comisia Națională, însă deciziile sale nu sunt definitive și pot fi atacate la Comisia Națională de Etică și Arbitraj.
 16. Comisia Județeană de Etică și Arbitraj este alcătuită din: președinte și 2 membri, aleși prin vot direct și secret de Adunarea Județeană, pentru o perioadă de patru ani de zile.
 17. Președintele Comisiei Naționale de Etică și Arbitraj nu poate deține și altă funcție în cadrul PNR, cu excepția celor deținute în cadrul unor comisii temporare interne ale PNR și a calității de delegat la Adunarea Generală a PNR.
 18. Președintele Comisiei Județene/Municipale/Diaspora de Etică și Arbitraj nu poate deține și altă funcție în cadrul PNR, cu excepția celor deținute în cadrul unor comisii temporare interne ale PNR și a calității de delegat la Adunarea Generală a PNR.
 19. Membrii Comisiei Naționale de Etică și Arbitraj a PNR nu pot deține pe durata mantatului, funcții la nivel județean ori național, dar pot fi aleși și numiți în Birourile Executive Locale și pot fi delegați la Adunările Generale.
 20. Membrii Comisiei Județene/Municipale/Diaspora de Etică și Arbitraj a PNR nu pot deține pe perioada mandatului, funcții la nivel județean ori național, dar pot fi aleși și numiți în Birourile Executive Locale și pot fi delegați la Adunările Generale.
 21. În caz de vacantare a unei funcţii în cadrul Comisiei Naţionale de Etică şi Arbitraj, Biroul Executiv Naţional şi/sau Preşedintele PNR numeşte şi revocă un interimar până la convocarea Adunării Generale a PNR în cadrul căreia se va alege un nou membru.
 22. În caz de vacantare a unei funcţii în cadrul Comisiei Judeţene de Etică şi Arbitraj, Biroul Executiv Judeţean/Municipal/Diaspora numeşte şi revocă un interimar până la convocarea Adunării Generale Judeţene/Municipale/Diaspora în cadrul căreia se va alege un nou membru.
 23. În cazul în care un membru al Comisiei Naţionale de Etică şi Arbitraj este vizat de o sancţiune şi acesta o contestă la Comisia Naţională de Etică şi Arbitraj, acesta nu se va putea pronunţa asupra propriei contestaţii. În acest caz, locul său va fi luat temporar în Comisia Naţională de Etică şi Arbitraj de către un Preşedinte al Comisiei Judeţene de Etică şi Arbitraj, prin tragere la sorţi făcută de Biroul Executiv Naţional.
 24. În cazul unui membru al Comisiei Judeţene de Etică şi Arbitraj, care este vizat de o sancţiune, contestaţia se va depune în acest caz direct la Comisia Naţională de Etică şi Arbitraj.
 25. În cazul în care decizia de excludere din PNR a unui membru, a fost contestată de către acesta, în termen, la Comisia Naţională de Etică şi Arbitraj, sancţiunea este suspendată până la soluţionarea contestaţiei iar membrul în cauză îşi menţine statutul pe care l-a avut înainte de emiterea deciziei de excludere din PNR.

 

CAPITOLUL VI  - Procedurile de candidatură pentru funcții pe listele PNR

 

Art. 53. Toți membrii PNR pot candida pentru funcții de conducere și de demnitate publică în România, pe listele partidului și în numele Partidului Noua Românie, în baza prezentului statut și a Regulamentului de Ordine Internă a PNR.

Art. 54. Candidatul PNR pentru funcția de Președinte al României este desemnat prin vot secret de către Adunarea Generală a Partidului Noua Românie.

Art. 55. Candidatul PNR pentru funcția de prim ministru al României este desemnat de Biroul Executiv Național și aprobat de Consiliul Național al Partidului Noua Românie.

Art. 56. Candidaturile pentru funcțiile de primari și consilieri locali și județenei sunt validate de structurile organizației locale și confirmate de structurile județene ale PNR și rămân definitive prin decizie a Biroului Executiv Național al PNR.

Art. 57. Lista cu candidații la europarlamentare este validată de Biroul Executiv Național și confirmată de Consiliul Național.

Art. 58. PNR va publica în timp util pe site-ul oficial al partidului, procedurile și condițiile de candidatură pentru funcțiile de demnitate publică din România precum: primar, consilier local, consilier județean, senator, deputat, europarlamentar și Președinte al României.

Art. 59. Pe listele de candidaţi pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat pot fi propuse atât personalităţi din circumscripţiile electorale, cât şi personalităţi de la nivel central.

Art. 60. Pentru funcțiile de primar și consilier într-o localitate pot candida doar membrii care locuiesc în localitatea respectivă. Iar pentru funcția de consilier județean pot candida doar membrii care au domiciliul în acel județ respectiv Sector și Municipiul București.

Art. 61. Partidul Noua Românie organizează periodic proceduri de consultare a membrilor PNR prin intermediul unui referenum intern. Referendumul poate fi organizat la nivel de organizație locală, Filială Județeană/Municipală/Diaspora, cât și la nivel național și poate avea un rol consultativ sau un rol decisiv.

 1. Referenumul local este convocat de Biroul Executiv Local, ori de căte ori dorește să consulte membrii din Organizație cu privire la anumite decizii locale, dar nu mai des de o lună.
 2. Referenumul județean este convocat de Biroul Executiv Județean/Municipal/Diaspora, ori de căte ori dorește să consulte membrii din Județ/Municipiul București/Diaspora cu privire la anumite decizii dar nu mai des de o lună.
 3. Referenumul național este convocat de către Președintele PNR sau de către Biroul Executiv Național, ori de câte ori dorește să consulte toți membrii PNR cu privire la anumite decizii ce uremază a fi luate în PNR, însă nu mai des de o lună.
 4. În cazul suspendării Preşedintelui PNR prin decizie a Adunării Generale al PNR, se va organiza un referendum de demitere din funcţie a Preşedintelui suspendat, în 30 de zile de la suspendare. În acest caz, referendumul este valid dacă 50%+1 din membrii PNR cu drept de vot, adică membrii care au plătită cotizaţia de membru pe anul în curs, şi-au exprimat votul. Dacă 50%+1 dintre voturile valabil exprimate sunt pentru demiterea Preşedintelui suspendat, acesta îşi pierde mandatul. În cazul în care votează mai puţin de 50%+1 din numărul membrilor cu drept de vot, referendumul se invalidează şi Preşedintele suspendat rămâne în funcţie. În cazul în care 50%+1 din numărul voturilor valabil exprimate sunt împotriva demiterii Preşedintelui suspendat, de îndată încetează suspendarea şi Preşedintele îşi reia integral atribuţiile statutuare.
 5. Procedurile de convocare și desfășurare a unui referenum vor fi stabilite prin Regulamentul de Ordine Internă a PNR.

 

C A P I T O L U L VII  - Grupuri interne ale PNR

 

Art. 62. În cadrul Partidului Noua Românie se pot constitui grupuri după cum urmează:

 1. Grupul primarilor format din toți primarii PNR
 2. Grupul Consilierilor locali format din toți consilierii locali ai PNR
 3. Grupul Consilierilor Județeni format din toți consilierii județeni ai PNR
 4. Grupul Președinților de Consilii Județene format din toți Președinții de Consilii Județene ai PNR.
 5. Grupul senatorilor format din toți senatorii PNR.
 6. Grupul Deputaților format din toți deputații PNR.
 7. Grupul Miniștrilor format din toți miniștrii și secretarii de stat ai PNR.
 8. Grupul europarlamentarilor format din toți europarlamentarii PNR.
 9. Grupurile se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament aprobat de Consiliul Naţional al PNR.

 

C A P I T O L U L VIII  - PATRIMONIUL ŞI SURSELE DE FINANŢARE ALE PNR

 

Art. 63. Sursele de finanţare ale Partidului Noua RomâniE sunt:

 1. Cotizaţii ale membrilor PNR.
 2. Donaţii, legate şi alte liberalităţi.
 3. Venituri provenite din activităţi proprii ale PNR.
 4. Subvenţii de la bugetul de stat acordate în condiţiile legii.

Art. 64. În condiţiile legii, PNR poate deține bunuri mobile şi imobile ce sunt necesare realizării activităţii specifice.

Art. 65. Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidului se efectuează prin conturi în lei şi în valută deschise la unităţi bancare cu sediul în România, potrivit legii în vigoare.

Art. 66. Cuantumul cotizaţiei, repartizarea şi utilizarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a  Biroului Executiv Național al PNR.

Art. 67. Normele privind realizarea şi utilizarea veniturilor financiare, sunt elaborate de Biroul Executiv Naţional, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 68. În perioada campaniilor electorale, Biroul Executiv Naţional numeşte un mandatar financiar, în condiţiile  legii.

 

C A P I T O L U L  IX  - DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art. 69. Un membru care deține o funcție obținută prin vot în cadrul structurilor PNR, și este numit temproar pentru un mandat de interimar în altă funcție, pe toată durata exercitării interimatului, membrul este suspendat din funcția obținută prin vot. În momentul în care i se încheie interimatul sau este revocat din funcția pe care o deține interimar, revine cu drepturi depline în funcția obținută prin vot.

Art. 70. Președintele Partidului Noua Românie va reprezenta cu puteri depline și va conduce partidul în relaţiile cu autorităţile publice şi terţi în vederea aducerii la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului Statut.

Art. 71. Dizolvarea unei organizații locale și/sau județene a PNR, duce în mod automat la anularea tuturor funcțiilor deținute de membrii în cadrul structurilor locale și județene.

Art. 72. Funcțiile de conducere din cadrul PNR nu sunt limitate la un număr de mandate. Același membru poate deține mai multe mandate care pot fi și consecutive.

Art. 73. Preşedintele PNR/ Vicepresedintii nationali împuternicesc prin decizie în scris, un membru al Partidului Noua Românie să reprezinte PNR în raport cu alte instituţii naţionale şi internaţionale şi să semneze documente oficiale şi să ridice documente în numele Partidului Noua Românie.

Art. 74. Activitatea în cadrul Partidului Noua Românie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice, ale prezentului Statut și ale Regulamentului de Ordine Internă al PNR.

Art. 75. Organele locale ale partidului pot reprezenta partidul în relaţiile cu autorităţile  administraţiei publice locale şi alte autorităţi la nivel local, pot deschide conturi la bancă şi răspund de gestionarea acestora.

Art. 76. Libertatea de exprimare şi opinie este asigurată în întregime de presa scrisă şi vorbită a Partidului Noua Românie.

Art. 77. Publicaţiile care sunt proprietatea PNR vor promova în principal doctrina şi punctele de vedere politice ale partidului, adoptate de organele sale de conducere.

Art. 78. Legăturile cu mass-media la nivel central se asigură prin Departamentul de Comunicare al PNR.

Art. 79. Partidul Noua Românie îşi poate înceta activitatea potrivit legii, după cum urmează:

 1. Autodizolvare, hotărâtă de Adunarea Generală.
 2. Dizolvare pe cale judecătorească ori prin hotărâre a Curţii Constituţionale a României.
 3. Inactivitate constatată de Tribunalul Municipiului Bucureşti.

Art. 80. Partidul Noua Românie este persoană juridică de drept public şi are sediul central în  Municipiul Bucureşti, Sector 2, Strada Răscoala 1907, Numărul 9, Bloc 15, Scara 3, Apartament 40, Etaj - parter.

Art. 81. Modelul drapelului şi imnul Partidului Noua Românie se stabilesc de Consiliul Naţional al PNR.

Art. 82. În cazul în care un membru al PNR este reținut și arestat într-un dosar penal, acesta va fi suspendat în mod automat din toate funcțiile deținute în partid până la un verdict final dat de o instanță de judecată. Dacă este condamnat definitiv de o instanță de judecată, membrul respectiv este exclus din partid. Iar în cazul în care este achitat își va relua toate funcțiile deținute în PNR.

Art. 83. Comisia Națională de Etică și Arbitraj se va autosesiza în cazul unui membru reținut și arestat și va dispune măsura suspendării din toate funcțiile deținute în partid și va prezenta raportul Biroului Executiv Național care îl va adopta și din acel moment își va produce efecte.

Art. 84. Ministrul și/sau secretar de stat membru al Partidului Nnoua Românie, care a fost reținut și arestat într-un dosar penal, își va pierde funcția din guvern.

Art. 85. Senatorul, deputatul sau europarlamentarul reținut și arestat într-un dosar penal pentru fapte de corupție, i se va retrage sprijinul politic și va fi suspendat din partid până la verdictul final dat de o instanță de judecată.

Art. 86. Alegerile interne organizate în cadrul PNR atât la nivelul unei Organizații Locale, la nivelul Filialei Județene/Municipale/Diaspora și la nivel național, sunt valide dacă la ele participă 50%+1 din numărul membrilor cu drept de vot. Membrii cu drept de vot sunt membrii care au cotizația plătită la zi, adică cotizaţia anuală plătită integral pe anul în curs, până cel puțin la data desfășurării alegerii interne fie la nivel de organizație locală, filială judeneață, municipală, diaspora, sau la nivel național.

Art. 87. Membrii PNR pot candida pentru funcțiile interne ale PNR cât și în numele PNR la alegerile locale, parlamentare, europarlamentare și prezidențiale, pot fi numiți în funcții, pot ocupa funcții pe mandate interimate, pot vota în cadrul alegerilor interne și pot participa la Adunările Generale Locale, Județene și la Adunarea Generală Națională, doar dacă au cotizația plătită integral pe anul în curs.

Art. 88. Deciziile adoptate în cadrul structurilor locale, județene, naționale ale PNR, sunt obligatorii pentru toți membrii Partidului Noua Românie.

Art. 89. Statutul şi Programul Politic ale Partidului Noua Românie, pot fi modificate la propunerea Președintelui PNR, a Biroului Executiv Național, a Consiliului Național sau la solicitarea a cel puțin 20 din Filialele Județene.

Anexa 1 – SEMNUL PERMANENT AL PARTIDULUI NOUA ROMÂNIE

 

Prezentul Statut al Partidului Noua Românie a fost adoptat în cadrul Adunării Generale a Partidului Noua Românie din data de 24 ianuarie 2021.