Regulamentul de selecție a candidaților Partidului Noua Românie pentru alegerile parlamentare din 2016

Art. 1. Prezentul regulament de selecție a membrilor care vor candida din partea Partidului Noua Românie la alegerile parlamentare din 2016, este redactat în conformitate cu art. 51, 55, 57 și 58 din Statutul PNR, cu prevederile legii 208/2015.

Art. 2. Potrivit Articolului 37 alin 2 din Constituția României,  au dreptul de a candida pentru funcția de deputat, cetățenii care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de cel puţin 23 de ani, dacă nu le este interzisă asocierea în partide politice, potrivit art. 40 alin. (3) din Constituţia României. Iar pentru a candida la funcția de senator, candidații trebuie să aibă vârsta minimă de 33 de ani împliniți, până în ziua alegerilor inclusiv.

Art. 3. Procedura de selecție internă a membrilor PNR care vor candida pe listele Noua Românie la alegerile parlamentare din 2016, va începe pe 17 iunie 2016 și se va încheia cel târziu pe 15 august 2016.

Art. 4. Toți membrii PNR care au împlinit, până în ziua alegerilor inclusiv, vârsta de 23 de ani, și care au plătită cotizația integral pe tot anul 2016, își pot depune candidatura pentru funcția de deputat, iar cei care au împlinit 33 de ani până în ziua alegerilor și cotizația plătită integral pe tot anul 2016, pot candida pentru funcția de senator.

Art. 5. Candidaturile membrilor care nu împlinesc vârsta de minim 23 de ani până în ziua alegerilor parlamentare din luna decembrie 2016, sunt respinse fără drept de contestare.

Art. 6. Candidaturile membrilor care nu și-au plătit cotizația integral pe anul 2016, vor fi acceptate doar după plata cotizației. În cazul în care un membru care-și depune candidatura, nu face plata cotizației integrale până la data de 3 iulie 2016, candidatura acestuia este respinsă.

Art. 7. Potrivit art 52, alin 6 din legea 208/2015, o persoană poate candida fie pentru un mandat de deputat, fie pentru un mandat de senator și numai într-o singură circumscripție electorală.

Art. 8. Membrii PNR care îndeplinesc prevederile art 4 din prezentul regulament își pot depune candidatura pentru alegrile parlamentare depunând următoarele documente: Currriculum Vitae, fotografie profil recentă, raport de activitate în cadrul PNR (maxim o pagină A4), minimum o propunere legislativă, sau amendament la o lege existentă(să nu depășească o pagină A4), copie după ultima diplomă de studii absolvite sau adeverința pentru studii în curs.

Art. 9. Dosarul de candidatură în format electronic, se va trimite începând cu data de 17 iunie 2016 și până cel târziu data de 3 iulie 2016, ora 23.59, pe adresa de e-mail office@partidulnouaromanie.ro, cu subiectul Candidat Deputat Județul X, sau Candidat Senator Județul Y.

Art. 10. Toți candidații care îndeplinesc criteriile prevăzute la articolele 4, 8 și 9, sunt programați pe județ, să vină la audieri în fața unei comisii naționale formate la Sediul Central al PNR din Strada Constantin Bosianu Nr. 10, Sector 4, București. Toți candidații eligibili vor fi contactați prin e-mail și telefon de către Secretariatul General al PNR pentru a-i informa de ziua și ora la care trebuie să se prezinte în fața Comisiei pentru audieri. Fiecare candidat are la dispoziție 10 minute pentru a discuta cu Comisia Națională care-l va puncta potrivit criteriilor de selecție cuprinse în prezentul regulament. Candidații care nu pot veni la audieri în ziua în care sunt programați, pot solicita reprogramarea în altă zi. În cazul în care nu vin la audieri nici în urma reprogramării, vor fi excluși din selecția internă. În cazul persoanelor care din motive de sănătate nu pot face deplasarea la București în perioada de lucru a comisiilor de selecție, cât și a membrilor care în acel moment se află în afara granițelor țării, se va aproba procedura de audiere prin videoconferință live. Costurile legate de deplasarea la București pentru audieri la Comisia Națională de Selecție vor fi suportate integral de fiecare candidat în parte.

Art. 11. Se vor forma patru Comisii Naționale de Selecție(Numite Comisa Națională de Selecție Numărul 1, Numărul 2, Numărul 3 și Numărul 4) a tuturor membrilor care se înscriu în selecția internă pentru alegerea candidaților la funcțiile de senator și deputat. Fiecare comisie va fi formată din patru membri: Președinte Comisie, secretar comisie și doi membri. Fiecare din cei patru membri va nota candidații după criteriile stabilite prin prezentul regulament, iar punctajul celor patru membri se adună și se face punctajul final al candidatului care se trece în fișa acestuia.

Art. 12. Comisiile Naționale de selecție a candidaților pentru funcțiile de senator și deputat, vor lua în calcul patru criterii: studiile, activitatea în cadrul PNR, propunerea/propunerile legislative și capacitatea de a vorbi liber, fluent, de socializare și comunciare.

Art. 13. În funcție de studiile efectuate, un candidat primește următorul punctaj: 10 puncte pentru patru clase, 20 puncte pentru opt clase, 30 puncte pentru zece clase, 40 puncte pentru 12 clase, 50 puncte pentru BAC, 60 puncte pentru facultate(indiferent de anul de studiu), 70 puncte pentru licență, 80 puncte pentru masterat(indiferent de anul de studiu), 90 puncte pentru doctorat(indiferent de anul de studiu), 100 de puncte dacă are titlul de Doctor.

Art. 14. Activitatea în cadrul Partidului Noua Românie reflectată de fiecare membru în raportul de activitate înaintat Comisiei Naționale, va fi apreciat de fiecare membru al comisiei cu minim un punct și maxim 100 de puncte.

Art. 15. Propunerea/propunerile legislative ale feicărui candidat vor fi apreciate de fiecare membru al comisiei cu minim un punct și maxim 100 de puncte.

Art. 16. Candidatul va primi din partea fiecărui membru al Comisiei, punctaje de la 1 la maxim 100 de puncte, în funcție de capacitatea de a discuta liber, fluent, dicție, socializarea, modul de a interacționa și dialoga cu membrii comisiei. În acest fel, membrii Comisiei vor evalua abilitățile de comunicare ale candidatului în dialog cu votanții.

Art. 17. Punctajul maxim cumulat pe care un candidat îl poate primi din partea celor patru membri ai Comisiei este de 1600 puncte.

Art. 18. Pentru a putea fi desemnat cap de listă fie la Senat fie la Camera Deputaților, într-un județ, un candidat trebuie să primească din partea Comisiei Naționale, un total de minim 1000 de puncte.

Art. 19. Pentru a putea fi plasat pe locul doi pe listă într-un județ, fie la Camera Deputaților, fie la Senat, un candidat trebuie să acumuleze minim 900 de puncte din partea Comisiei Naționale.

Art. 20. Pentru a putea fi plasat pe locul trei pe listă într-un județ, fie la Camera Deputaților, fie la Senat, un candidat trebuie să acumuleze minim 800 de puncte din partea Comisiei Naționale.

Art. 21. Repartizarea candidaților pentru locurile 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, de pe listă în fiecare județ, atât la Camera Deputaților cât și la Senat, se va face în ordinea punctajului obținut de fiecare candidat din acel județ.

Art. 22. Biorul Național de Conducere va stabili capii de listă și ocupanții locurilor doi în fiecare județ atât la Senat cât și la Camera Deputaților, având ca și criteriu principal, punctajele obținute de candidați în urma audierilor în Comisiile Naționale. În cazul în care într-un județ sunt mai mulți candidați care obțin un punctaj care le permite să fie capi de listă, aceștia pot fi repartizați, de comun acord, de către Biroul Național de Conducere al PNR într-un județ vecin unde numărul candidaților este insuficient sau aceștia nu au îndeplint punctajul minim de 1000 de puncte. Și locurile doi pe listă la nivel de județ, vor fi stabilite în acelașii mod de către Biroul Național de conducere după anliza tuturor punctajelor obținute de membrii care au participat la selecția internă.

Art. 23. Biroul Național de Conducere al PNR va stabili componența fiecărei Comisii Naționale de Selecție. Într-o singură zi, pot fi programați spre audiere la o comisie, maxim 50 de membri.

Art. 24. Cele patru Comisii Naționale de selecție vor audia după calendarul stabilit de Biroul Național de Conducere al PNR

Art. 25. După fiecare etapă de selecție, Biroul Național de Conducere al PNR va publica listele cu candidații pe fiecare județ în parte, pe rețeaua internă a PNR. Cazierul judiciar va fi solicitat tuturor membrilor care au fost selectați pe listele finale de către Biroul Național de Conducere.

Art. 26. Contestațiile se depun la Comisia Națională de Etică și Arbitraj în maxim 48 de ore de la afișarea pe rețeaua internă a PNR a listelor finale de candidați pe fiecare județ.

Art. 27. Comisia Națională de Etică și Arbitraj va soluționa contestațiile în 24 de ore de la înregistrarea lor. Comisia Națională de Etică și Arbitraj se poate pronunța doar asupra procedurii de selecție, dacă aceasta a fost aplicată potrivit Statutului PNR, a deciziilor Biroului Național de Conducere și a prevederilor prezentului regulament. Comisia Națională de Etică și Arbitraj nu poate anula decizia Biroului Național de Conducere al PNR în privința stabilirii ordinii pe liste și nici modificarea punctajelor atirbuite de membrii Comisiilor Naționale. În cazul în care în urma unei constestații, Comisia Națională de Etică și Arbitraj constată că s-a încălcat Statutul și un membru a fost dezavantajat în procedura de selecție internă, Biroul Național de Conducere al PNR este obligat să reevalueze candidatura și să decidă definitiv și irevocabil dacă respectivul membru este eligibil pentru a reprezenta PNR în alegerile parlamentare și ce loc i se atriubuie pe listă.

Art. 28. Decizia Biroului Național de Conducere al PNR cu privire la listele finale de candidați, este definitivă și obligatorie pentru toți membrii Partidului Noua Românie.

Art. 29. Dacă după prima rundă de selecție internă a membrilor PNR pentru definitivarea listelor județene pentru Camera Deputaților și Senat, nu se ocupă toate locurile prevăzute de lege, se vor organiza noi proceduri de selecție internă în baza unui calendar stabilit de Biroul Național de Conducere al PNR.

Art. 30. În perioada august 2016 – 15 septembrie 2016, toți candidații validați pe liste pentru a candida pe listele PNR la alegerile parlamentare din 2016, vor fi pregătiți prin cursuri în București.

Art. 31. În perioada 15 iulie – 15 octombrie 2016 se vor aduna semnăturile de susținere pentru a putea depune listele de candidați în toată țara. Toți candidații validați pe liste la Camera Deputaților și Senat se vor implica în mod direct în strângerea de semnături. Candidații care refuză să se implice în strângerea de semnături, vor fi eliminați de pe listă.

Art. 32. Membrii care doresc să intre în selecția internă pentru alegerile parlamentare trebuie să ia în calcul faptul că în momentul în care ajung deputați sau senatori, trebuie să renunțe la calitatea de angajați și/sau administratori societăți comerciale întrucât funcția de demnitar este incompatibilă cu orice altă activitate sau funcție, cu excepția celei de cadru universitar.

Art. 33. Toți candidații selectați să participe la alegerile parlamentare pe listele PNR, vor trebui să contribuie financiar, în limita posibilitărilor, la propria campanie elecotrală.

Art. 34. Nicio candidatură nu va fi condiționată de o sumă de bani solicitată ca și donație pentru campania electorală.

Art. 35. Toți candidații PNR vor participa în mod activ, zilnic, timp de 30 de zile, în campania electorală în județul unde candidează pentru a convinge cât mai mulți români să îi voteze.

Art. 36. În cazul în care într-un județ, cel puțin unul dintre candidații la Camera Deputaților și/sau la Senat intră în Parlament, își va alege ca și consilieri pe colegii de pe listă cu care a făcut campanie electorală și care nu au prins un mandat de deputat sau senator.

Art. 37. Cei patru membri fondatori ai Partidului Noua Românie, Sebastian Popescu, Cosmin Grancea, Dan Truția și Cristian Drăghiceanu, dacă vor dori să participe ca și candidați la alegerile parlamentare, vor fi desemnați din oficiu capi de listă în județul/sectorul unde doresc să candideze.

Art. 38. În cazul în care unul din membrii celor patru Comisii Naționale de Selecție își depun candidatura la parlamentare, ei vor fi audiați de altă comisie față de cea căreia i-a fost repartizat județul din care face parte și unde dorește să candideze.

****

Prezentul regulament a fost adoptat de Biroul Național de Conducere în data de 4 aprilie 2016 prin decizia numărul 116 și intră în vigoare la data adoptării, adică din data de 4 aprilie 2016.

Regulamentul a fost adoptat de Biroul Național de Conducere al PNR, după consultări cu vicepreședinții: Dan Truția, Marius Oprea, Valentin Secuiu și Lucian Răduinea.