Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Noua Românie

Redirecționează 2% din impozitul pe venit către Partidul Noua Românie pentru a ajuta în acest fel dezvoltarea acestui proiect fondat de tineri neafiliați politic. Scopul proiectului este reformarea clasei politicie prin formarea de noi lideri politici care să conducă onest și legal România.

Potrivit Codului Fiscal, orice contribuabil, poate dispune direcţionarea a 2% din impozitul pe venit, plătit statului, către orice organizaţie non-guvernamentală (asociaţie, fundaţie, partid politic, etc.) doreşte.

Redirecţionarea este gratuită, adică nu duce la nici o cheltuială suplimentară pentru persoana care completează formularul respectiv. Suma NU reprezintă o sponsorizare sau o donaţie, ci este o parte a bugetului de stat care este direcţionată de către fiecare cetăţean în parte către sectorul neguvernamental.

Prin redirecţionarea a 2% din impozitul pe care dumneavoastră l-ati plătit statului pentru salariul din anul 2016, puteți să sprijiniţi Noua Românie.

Trebuie să urmați în ordine paşii de mai jos, și să depuneți formularul până la data de 25 MAI 2017.

Pasul 1:
a). Persoanele cu venituri doar din salariu: Descărcaţi formularul 230 precompletat cu datele PNR: Formular 230 

sau

b). Persoanele care au avut alte venituri în afara salariului: Descărcaţi formularul 200 precompletat cu datele PNR: Formular 200 
Exemple de alte venituri:
– Activităţi independente
– Cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, realizate în calitate de proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal
– Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real
– Câştiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare
– Câştiguri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract.

Pasul 2:
Completaţi cu datele personale doar unul din cele două formulare de mai sus, în funcţie de situaţia în care vă aflati. Formularul se completează de mână, în două exemplare, dintre care unul rămâne la dvs. cu numărul de înregistrare primit la depunere de la administraţia finanţelor publice.
a). Formularul 230 (venituri doar din salarii): Completaţi cu datele de identificare (pct. I) şi semnatură. Restul rubricilor nu sunt obligatoriu a fi completate (se completează doar dacă este cazul). Instrucţiuni detaliate puteţi găsi aici: Instructiuni Formular 230
b). Formularul 200 (alte venituri decât salariale): Citiţi cu atenţie instrucţiunile de mai jos, la toate capitolele aferente tipului de venit obţinut. Instrucţiuni detaliate găsiţi aici: Instructiuni Formular 200, iar un scurt ghid poate fi consultat AICI.

Pasul 3:
Depuneţi formularul direct la registratura organului fiscal sau trimiteţi formularul prin poştă, cu scrisoare recomandată, la Administraţia Finanţelor Publice a localităţii de domiciliu sau la Administraţia Finanţelor Publice corespunzătoare sursei de venit (de ex. adresa companiei/instituţiei angajatoare).

Adresele Administratiilor Financiare Publice le găsiţi AICI.

Datele fiscale ale Partidului Noua Românie:
Denumire entitate nonprofit: Partidul Noua Românie - PNR
Cod de identificare fiscală PNR: 34940443
Cont bancar deschis la Banca Transilvania  - Cont IBAN: RO47BTRLRONCRT0V29082001

E-mail: [email protected]