Noua Românie triplează bugetul pentru educaţie. Doar prin educaţie putem evolua şi ne putem dezvolta

Partidul Noua Românie acordă prioritate zero pentru educaţie. Pentru că ne dorim un popor educat, PNR va aloca un buget triplu pentru sistemul de educaţie din România.

Un popor educat este mai greu de controlat. Noua Românie doreşte să reprezinte în Parlament, un popor educat care nu mai acceptă să fie manevrat după bunul plac al politicienilor. Când vine vorba de educaţia propriului popor, nu poţi să spui că nu ai bani şi să faci improvizaţii care mai apoi se întorc împotirva ta.

După 30 de ani de subfinanţare a sistemului educaţional românesc, PNR va aloca pentru umătorii patru ani, minim 6% din PIB pentru educaţie pentru a putea moderniza şcolile, pentru a putea oferi condiţii de studio la nivel European atât pentru elevi cât şi pentru cadrele didactice.

Investiţia în educaţie înseamnă investiţie în oameni, în viitorul acestei ţări. Doar un popor educat poate să se dezvolte sub toate aspectele.

PNR va pune capăt şcolilor din chirpici şi toaletelor din fundul curţii. 

Toate şcolile din România vor fi modernizate şi dotate la standarde europene. 

Vom susţine copii proveniţi din familii defavorizate pentru a putea merge la şcoală. 

Vom asigura remuneraţie decentă pentru cadrele didactice raportat la performanţele pe care le obţin la fiecare clasă.

România se poate dezvolta, evolua, moderniza, doar prin educaţie. Investiţia masivă în eduaţie asigură unui popor, viitorul.

Este obligatore reforma reală şi în profunzime a programei şcolare şi a conceptului de educaţie în România. Scopul educaţiei şi mersului elevilor la şcoală să fie învăţarea, educaţia, acumularea de informaţii care să-l ajute în viaţa de zi cu zi.

Noua Românie propune un sistem educațional modern, care să includă sportul ca ramură importantă a educării populației, dublat de materiile vocaționale și de dezvoltare personală.

Desfiinţăm clasa ZERO, revenim la sistemul cu doi ani de grădiniță. Copiii vor începe școala cu clasa I, cel mai devreme la vârsta de șase ani împliniți.

Învățământul devine gratuit și obligatoriu pentru 12 clase. Sunt eliminate calificativele şi se revine la sistemul de notare cu note de la 4 la 10. 

Examenul de evaluare naţională pentru absolvenţii claselor a VIII-a cât şi examenul de bacalaureat pentru absolvenţii claselor a XII şi a XIII-a, vor fi eliminate. Accederea la liceu se va face în baza mediilor generale accumulate în cei patru ani de şcoală. Admiterea la facultate se va face în baza mediei celor patru ani de liceu. Prin eliminarea celor două examene, PNR doreşte să pună accent pe acumularea de informaţii în mod gradual, constant, timp de patru ani, nu pe “îngrăşarea porcului în ajun” doar pentru a promova un examen. Elevii trebuie încurajaţi şi stimulaţi să înveţe pentru a le fi lor bine în viaţă, nu pentru note sau pentru a promova un examen.

Mersul la şcoală trebuie să devină o plăcere, nu o povară pentru elevi.

Modificarea programei școlare începând cu clasa I, prin reducerea volumului de informații predate elevilor. Regândirea programei școlare astfel încât elevul să fie educat și nu bombardat cu informații inutile.

Accentul va fi pus pe acumularea de informaţii zi de zi, în timpul orelor de curs, pe implementarea unui sistem modern de interacţiune cu elevul și pe implicarea acestuia pentru a-i capta atenţia. Se va încuraja colaborarea între elevi și nu concurența.

Principiul de bază pe care trebuie să-l aplice profesorul  va fi  acela de a nota elevul pentru ceea ce ştie, nu  de a-l pedepsi  pentru ceea ce nu ştie.

Mutarea centrului de greutate pe testele, lucrările, tezele şi verificările săptămânale, lunare, semestriale.

Recalificarea profesorilor prin obligativitatea de a absolvi seminarii de dezvoltare personală și de psihologie, pentru a îmbunătăți calitatea actului de predare.

Desființarea programului ”Laptele și cornul” și înlocuirea acestuia cu programul ”Masă caldă pentru elevi”, după cum urmează: în primul an, programul se va introduce pentru clasele I-IV, în al doilea an programul se va extinde și la clasele V-VIII, iar în anul trei de implementare programul va include și elevii de liceu.

Reintroducerea uniformelor și legitimațiilor în școli de la clasa I până la clasa a XII-a. Fiecare școală va avea o uniformă personalizată, aprobată de Consiliul de Conducere al Școlii împreună cu elevii.

Toate instituțiile de învățământ preuniversitar din România trebuie să implementeze Catalogul Electronic, Astfel, părinții vor putea avea acces la informații despre fiecare copil la un click distanță.

Eliminarea manualelor alternative. Odată la cinci ani se va realiza o selecție națională pentru toate materiile, la nivelul Ministerului Educației, în urma căreia o singură carte va fi aleasă pentru a fi folosită la predarea în școli. 

Introducerea în programa obligatorie a unor materii pentru dezvoltare personală: educaţie financiară, materii vocaţionale, educaţie civică. Introducerea de materii opţionale la clasele V-XII precum educaţie sexuală, protecţia mediului, istoria religiilor,  educaţie rutieră.

Organizarea la nivelul fiecărei școli din localitate a cursurilor gratuite de limba și literatura română pentru toate vârstele,  în scopul reducerii analfabetismului în România.

Se vor acorda burse de studiu şi sociale pentru elevii de la liceu, astfel încât să stimulăm competiţia internă şi să sprijinim elevii care provin din familii defavorizate.

Se vor accesa fonduri europene pentru modernizarea bazelor sportive ale școlilor și liceelor cu profil sportiv. Profesorii de la cluburile sportive vor fi remunerați financiar în funcție de performanțele obținute.

Se vor redeschide toate şcolile şi universităţile, se fac teste rapide pentru depistarea celor infectaţi şi doar cei pozitivi vor fi izolaţi şi trataţi potrivit simptomelor pe care le prezintă.