Partidul Noua Românie aduce un călduros salut și cele mai sincere urări de bine cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului!

Astăzi, de 1 iunie, când celebrăm inocența, curiozitatea și bucuria ce caracterizează universul copilăriei, ne aducem aminte de importanța și responsabilitatea noastră de a asigura un viitor strălucit și plin de oportunități pentru cei mici.

Copiii reprezintă resursa cea mai valoroasă a unei națiuni, iar dezvoltarea lor armonioasă și fericită este esențială pentru construirea unei societăți echitabile și prospere. Astfel, Partidul Noua Românie face un apel către autorități, părinți și societatea în ansamblu să își intensifice eforturile pentru a asigura drepturile și bunăstarea copiilor noștri.

În acest sens, Partidul Noua Românie se angajează să susțină și promoveze următoarele principii și inițiative:

  1. Acces la o educație de calitate: Considerăm că fiecare copil are dreptul la o educație adecvată și la oportunități egale de dezvoltare. Vom milita pentru crearea unui sistem educațional modern, care să ofere copiilor noștri șanse reale de a-și descoperi și valorifica potențialul.

  2. Siguranță și protecție: Ne asumăm responsabilitatea de a proteja copiii împotriva oricăror forme de violență, neglijență, abuz sau exploatare. Vom sprijini și încuraja implementarea unor politici și programe eficiente de protecție a copilului, precum și promovarea unui mediu sigur și sănătos pentru creșterea lor.

  3. Sănătate și nutriție adecvată: Vom susține măsuri care să asigure accesul la servicii medicale de calitate și la o alimentație echilibrată pentru toți copiii. Ne preocupă sănătatea și bunăstarea lor și vom promova politici și programe care să încurajeze un stil de viață sănătos și prevenția bolilor.

  4. Participare și implicare: Copiii au dreptul de a fi ascultați și de a-și exprima opiniile cu privire la problemele care îi privesc. Vom promova consultarea și participarea activă a copiilor în luarea deciziilor care îi afectează și vom sprijini programele care îi încurajează să se implice în viața comunității.

Astăzi, în această zi specială, Partidul Noua Românie își reafirmă angajamentul față de copiii României și va continua să lupte pentru a crea un viitor mai bun pentru ei. Îi încurajăm pe toți să se alăture demersului nostru și să acționeze în interesul copiilor și al generațiilor viitoare.

Cu toții suntem responsabili pentru a asigura un mediu propice dezvoltării și fericirii copiilor noștri. Haideți să ne unim eforturile și să construim împreună o Românie mai bună pentru toți copiii!

La mulți ani, dragi copii!