Statutul Partidului Noua Românie

C A P I T O L U L I  – DISPOZIŢII GENERALE

Art.1. Denumirea, doctrina, logo-ul, însemnul partidului şi semnul electoral.

 1. Denumirea partidului este Partidul Noua Românie – prescurtat P.N.R.
 2. Semnul permanent al Partidului Noua Românie este reprezentarea grafică două mâni împreunate de culoare albă, incluse într-un patrulater albastru, ce au la bază denumirea prescurtată a partidului (Font: Gill Sans Ultra Bold), sub care se află denumirea completă a partidului(Font: Gill Sans Ultra Bold).
 3. Fondul semnului permanent al partidului este albastru(COD 01538f), iar reprezentarea grafică a celor două mâini de culoare albă, este înscrisă într-un patrulater.
 4. Reprezentarea grafică, alb-negru şi color, a semnului permanent este parte integrantă a prezentului Statut. (Anexa 1).
 5. Semnul permanent al partidului este inscripţionat pe toate însemnele şi documentele oficiale, precum şi pe materiale de promovare ale PNR, în aranjamentele grafice aprobate de conducerea partidului.
 6. Logo-ul partidului și semnul electoral este identic cu semnul permanent al PNR.
 7. Doctrina Partidului Noua Românie este de centru dreapta, bazată pe principii liberale, democratice, de dreptate socială, solidaritate, respect și competență.

Art. 2.  Definirea, scopurile şi obiectivele partidului.

 1. Partidul Noua Românie urmărește doar scopuri strict politice prin care să asigure reprezentarea românilor în Parlament, Guvern, forurile europene și în structurile de conducere ale statului român.
 2. Partidul Noua Românie este un partid creat de către oameni tineri neafiliați politic, cu viziuni moderne, liberali în gândire și acțiune, care promovează interesele naționale ale României.
 3. Partidul Noua Românie se adresează tuturor cetățenilor români care vor să pună umărul la modernizarea României, la construirea de instituții credibile, la crearea de legi moderne, prin care să fie reformat statul român.
 4. Partidul Noua Românie își desfășoară activitatea respectând Constituția României și legile țării, cât și tratatele internaționale la care România este parte.
 5. Partidul Noua Românie va acționa pentru apărarea suveranității naționale, crearea unui stat modern și pentru respectarea Constituției României.
 6. Membrii PNR vor fi instruiți să respecte litera și spiritul legii, să fie competenți și pregătiți profesional pentru funcțiile de demnitate publică pe care urmează să le ocupe prin alegeri libere potrivit legilor României.
 7. Principalul criteriu de selecție al membrilor PNR este onestitatea, profesionalismul și calitatea umană.
 8. PNR militează pentru libertatea de exprimare în societate, a pluralismului politic şi a separaţiei puterilor în stat, încurajând societatea civilă să se implice activ în societate.
 9. PNR promovează valorile democratice și susţine modernizarea țării și respectarea dreptului la proprietate.
 10. PNR militează pentru garantarea dreptului la o viață decentă, prin acces la educație, sănătate, justiție, echitate socială, dezvoltare profesională, libertate de exprimare, presă liberă, ocrotirea familiei și protecția mediului înconjurător.
 11. PNR combate fără rezerve, manifestările extremiste, rasiste, şoviniste, cât și pe cele de segregare etnică, sau pe criterii religioase, politice, de orientare sexuală sau opinie.
 12. PNR va milita pentru îmbunătățirea relațiilor diplomatice și de cooperare cu țările care au graniță vecină cu România.

C A P I T O L U L II  – MEMBRII PARTIDULUI NOUA ROMÂNIE

Art. 3. Dispoziții generale

 1. Orice cetățean român care are vârsta minimă de 18 ani, poate deveni membru al Partidului Noua Românie în urma înscrierii în partid, fără deosebire de etnie, naționalitate, rasă, sex, limbă, orientare sexuală, religie sau origine socială.
 2. Odată înscris în partid, membrul trebuie să respecte statutul și programul politic și să se supună regulilor interne ale PNR.
 3. Toți membrii activi ai partidului au șanse egale în a se înscrie pentru a fi aleși în funcții în cadrul structurilor PNR și pentru a candida în numele partidului pentru funcții de demnitate publică.
 4. Un membru poate face parte dintr-o singură organizație teritorială a PNR.
 5. Partidul Noua Românie are două categorii de membri: membri activi și membri de onoare.

Art.4. Dobândirea calității de membru al Partidului Noua Românie se face în următoarele condiții:

 1. Să aibă vârsta minimă de 18 ani.
 2. Să nu fie membru al altui partid politic.
 3. Să aibă o recomandare din partea unui membru al PNR.
 4. Să completeze pe site-ul PNR, formularul online de înregistrare în partid.
 5. Să nu aibă probleme cu legea și să nu fi fost cercetat și condamnat pentru fapte de corupție.

Art.5. Nu pot fi membri ai Partidului Noua Românie, persoanele aflate în una din situațiile următoare:

 1. Cetățenii care sunt membri ai altor partide sau alianțe politice naționale sau internaționale.
 2. Cetățenii condamnați pentru corupție, infracțiuni de violență, pentru fapte antisociale grave.
 3. Cetățenii care au dosar penal aflat în curs de cercetare și judecare. Aceștia pot deveni membrii doar în cazul în care urmărirea penală a încetat sau au fost achitați definitiv de o instanță de judecată din România.
 4. Persoanele compromise moral, social, politic, prin acţiuni abuzive și fapte de corupție și de îngrădire a unor drepturi legale.
 5. Persoanele care și-au pierdut drepturile electorale printr-o decizie a unei instanțe de judecată din România.
 6. Cetățenii care au săvârşit abuzuri grave în perioada când s-au aflat în funcţii publice și/sau politice.
 7. Cetățenii care instigă la ură rasială, promovează dictatura, comunismul, rasismul, violența, fascismul, șovinismul, anarhia sau ideologiile extremiste și a manifestărilor care îngrădesc drepturile omului și libertatea de exprimare.

Art. 6. Procedura de înscriere în Partidul Noua Românie.

 1. Persoana care dorește să devină membru al PNR trebuie să completeze formularul online aflat pe site-ul partidului.
 2. Formularul conține date cu privire la nume, prenume, data nașterii, CNP, adresa de domiciliu, fotografie, ocupația, copie scanată după actul de identitate, adresa de e-mail, numărul de telefon și numele persoanei care l-a recomandat să se înscrie în partid.
 3. Formularul completat online ajunge în centrala PNR, fiind repartizat în mod automat organizației locale de pe raza localității unde își are domiciliul.
 4. Decizia de acceptare a unui membru în cadrul unei organizații locale se face de către președintele organizației locale, și/sau de către Biroul Executiv al organizației locale.
 5. În maxim 30 de zile de la trimiterea online a cererii de înscriere în partid, persoana primește răspunsul final. În caz de refuz, acesteia i se va comunica telefonic și mai apoi în scris, prin e-mail, motivul pentru care nu i-a fost acceptată calitatea de membru al PNR.
 6. De la data trimiterii e-mail-ului, persoana căreia i-a fost refuzată înscrierea în PNR, are la dispoziție 15 zile lucrătoare, pentru a contesta decizia la Comisia Județeană de Etică și Arbitraj.
 7. Contestarea deciziei se face prin trimiterea unui e-mail pe adresa Comisiei Județene de Etică și Arbitraj, care trebuie să conțină și decizia de respingere a cererii de înscriere.
 8. Dacă decizia Comisiei Județene de Etică și Arbitraj este de respingere a cererii de înscriere în PNR, persoana în cauză poate ataca decizia cu recurs, în decurs de 10 zile de la informare, la Comisia Națională de Etică și Arbitraj a PNR.
 9. Decizia Comisiei Naționale de Etică și Arbitraj al PNR trebuie dată în decurs de zece zile de la înregistrarea cererii, iar aceasta este definitivă, irevocabilă și executorie, fiind obligatorie pentru toate structurile PNR.
 10. Atestarea calității de membru al Partidului Noua Românie se face prin eliberarea unei legitimații electronice cu CIP, care include nume, prenume, organizația din care face parte, fotografia și date privind plata cotizației.

Art. 7. Drepturile membrilor Partidului Noua Românie

 1. Să participe la ședințele PNR, în cadrul cărora își pot exprima liber opiniile cu privire la activitatea partidului.
 2. Să aleagă și să fie aleși în funcții din cadrul structurii PNR.
 3. Să propună și să fie propus pentru a candida pe liste electorale în condițiile legii, la alegeri locale, naționale și europene.
 4. Să își aleagă prin vot direct președintele de organizație, președintele de filială, cât și președintele PNR.
 5. Să participe la luarea hotărârilor în structurilor PNR, în conformitate cu prezentul statut.
 6. Să fie consultaţi periodic, de către liderii partidului, în problemele politice, economice, sociale sau organizatorice desfășurate sub egida PNR.
 7. Să fie apărați de PNR, împotriva atacurilor și presiunilor publice ori politice injuste care le afectează imaginea și statutul social.
 8. Să participe la şedinţele în care se discută problemele legate de persoana şi activitatea acestora în cadrul PNR sau ca urmare a ocupării unor funcții de demnitate publică.
 9. Să aibă drept de inițiativă legislativă în Parlamentul României, în Consiliile locale şi Consiliile Judeţene, potrivit legilor în vigoare.
 10. Să demisioneze în orice moment din partid fără să își motiveze decizia, care are efect imediat.

Art. 8. Îndatoririle membrilor Partidului Noua Românie.

 1. Să respecte statutul și programul politic al partidului.
 2. Să participe activ la susținerea candidaților PNR în alegeri.
 3. Să propună planuri și proiecte pentru modificarea legislației și modernizarea României.
 4. Să manifeste o activitate proactivă în partid pentru a pune în aplicare proiectul politic.
 5. Să își respecte colegii de partid și să se supună deciziilor partidului.
 6. Să promoveze în rândul cetățenilor români partidul și proiectul politic al PNR.
 7. Să promoveze în rândul cetățenilor activitatea și realizările PNR.
 8. Să cunoască Statutul şi Programul Politic al PNR.
 9. Să aducă noi membrii în PNR.
 10. Să participe la ședințele PNR din care face parte în calitate de membru.
 11. Să își îndeplinească îndatoririle în PNR potrivit atribuțiilor prevăzute în statut.
 12. Să nu atace și să nu defăimeze public PNR, președintele PNR, sau pe oricare alt membru al PNR.
 13. Să nu exprime în mod public, în numele PNR, opinii și păreri ce contravin principiilor partidului și statutului acestuia.
 14. Să nu vorbească în numele PNR, în mod public dacă nu a fost mandatat de forurile de conducere să facă acest lucru.
 15. Să nu participe la manifestări care încalcă drepturile fundamentale ale omului sau care instigă la rasism, fascism, segregare etnică, autonomie teritorială, care contravin legilor României și prezentului statut al PNR.
 16. Să dovedească unitate în cadrul PNR și să aibă un caracter constructiv și împăciuitor în cadrul partidului.
 17. Să respecte libertatea de opinie și să susțină proiectele colegilor de partid.
 18. Să își plătească la timp cotizația de membru al PNR.
 19. Să nu aducă daune imaginii și prestigiului Partidului Noua Românie.
 20. Să contribuie la sporirea imaginii, notorietății și autorității PNR în societatea românească.

Art. 9. Încetarea calității de membru al Partidului Noua Românie se face în următoarele condiții:

 1. Prin demisie, și devine imediată din momentul înregistrării demisiei scrise la organizația din care face parte.
 2. Prin radiere sau excludere din PNR.
 3. Înscrierea într-un alt partid politic se consideră demisie de drept a celui în cauză.
 4. Radierea se face în caz de deces, sau de pierdere a drepturilor electorale ori a cetățeniei române.
 5. Excluderea se hotărăşte de forurile statutare ale partidului respectând procedurile prevăzute la articolul privind Sancțiunile.

Art. 10. Sancțiuni aplicate membrilor Partidului Noua Românie. Membrilor PNR care au săvârşit abateri de la prevederile Statutului  ori care prin activitatea sau comportamentul lor aduc prejudicii partidului li se aplică, în  funcţie de gravitatea acestora, una din următoarele sancţiuni:

 1. Avertisment scris.
 2. Suspendare din funcția de conducere din partid pentru o perioadă de 30-90 de zile.
 3. Suspendarea din funcție pentru o perioadă de 3-6 sau 12 luni, din calitatea de membru al partidului
 4. Retragerea sprijinului politic pentru funcția pe care a obținut-o în numele partidului.
 5. Excluderea din Partidul Noua Românie.
 6. Sancțiunile sunt aplicate de către Organizația din care face parte membrul respectiv, fie în urma autosesizării, fie în urma unei sesizări din partea unui membru al PNR.
 7. Sancțiunile sunt luate cu votul majorității Biroului Executiv al Organizației PNR și vor fi confirmate, după caz, de Biroul Executiv Județean și/sau de Biroul Executiv Național.
 8. Avertismentul scris este acordat unui membru al partidului de către Biroul Executiv Local în cazul în care acesta se află la prima abatere, își recunoaște vina și se angajează să nu mai încalce Statutul PNR și să nu mai repete greșeala.
 9. Suspendarea din funcție se aplică de către Biroul Executiv al Organizației în caz de încălcare gravă a Statutului PNR și a Proiectului Politic al PNR, pentru atacuri și jigniri aduse unui membru al PNR, pentru nerespectarea prevederilor prezentului Statut și a reglementărilor și directivelor interne dispuse de organele de conducere ale PNR.
 10. Retragerea sprijinului politic se face de către Biroul Executiv al Organizației din care face parte, fiind confirmată de Biroul Executiv Județean și după caz, și de Biroul Executiv Național.
 11. Excluderea unui membru din PNR se face în cazul în care acesta s-a înscris în alt partid, a încălcat grav și în mod repetat statutul partidului, a fost condamnat definitiv și irevocabil la închisoare de către o instanță de judecată, a defăimat partidul și pe membrii lui și a adus grave prejudicii de imagine PNR.
 12. Excluderea se face și în caz de abuz în funcția de conducere pe care o deține în cadrul PNR și în cazul în care nu a respectat deciziile PNR.
 13. Excluderea din PNR a unui membru se face fie la propunerea Organizației din care face parte, fie de către Biroul Executiv Județean sau de Biroul Executiv Național.
 14. Membrul care a fost sancționat poate contesta decizia la Comisia Județeană de Etică și Arbitraj și la Comisia Națională de Etică și Arbitraj.
 15. Procedura de aplicare a avertismentelor, sancțiunilor și excluderilor din partid, vor fi prevăzute în Regulamentul de Ordine Internă al PNR.

C A P I T O L U L III – Structura de organizare și organele de conducere ale Partidului Noua Românie

     Art. 11. PNR se organizează și funcționează potrivit legii din România, pe criteriul administrativ-teritorial, având următoarele structuri organizatorice:

 1. Organizația Comunală, constituită la nivelul unei comune.
 2. Organizația Orășenească, constituită la nivelul unui oraș sau municipiu.
 3. Filiala Județeană, constituită la nivelul județului și care reunește toate organizațiile comunale și orășenești din județ.
 4. Organizația Municipiului București.
 5. Organizațiile de Sector din București.
 6. Structura centrală la nivel național.

Art.12. PNR are următoarele structuri organizatorice și de conducere:

 1. Adunarea Generală a membrilor activi ai PNR
 2. Consiliul Național al PNR
 3. Biroul Executiv Național
 4. Secretariatul General Național
 5. Comisia Națională de Etică și Arbitraj
 6. Comisia Județeană de Etică și Arbitraj
 7. Comisia Națională de Control Intern
 8. Comisia Județeană de Control Intern
 9. Adunarea Generală Județeană
 10. Biroul Executiv Județean
 11. Biroul Executiv Local
 12. Consiliul Județean
 13. Adunarea orășenească a organizației
 14. Adunarea comunală a organizației
 15. Adunarea generală a municipiului București
 16. Consiliul Municipiului București
 17. Adunarea Generală de Sector
 18. Biroul Executiv Municipal
 19. Biroul Executiv de Sector

Art.13. PNR va avea următoarele funcții de conducere la nivel central, județean și local:

 1. Președintele PNR
 2. Președintele Consiliului Național al PNR
 3. Cinci vicepreședinți la nivel național
 4. Un secretar general la nivel național
 5. Președintele Filialei Județene a PNR
 6. Președintele Consiliului Județean al PNR
 7. Doi vicepreședinți județeni
 8. Un secretar general județean
 9. Președintele organizației comunale
 10. Președintele organizației orășenești
 11. Președintele organizației de sector
 12. Președintele filialei municipiului București
 13. Vicepreședinte comunal, vicepreședinte orășenesc, vicepreședinte de sector
 14. Doi vicepreședinți la nivelul filialei municipiului București
 15. Un secretar general de organizație comunală, de organizație orășenească, de organizație de sector, de filială de municipiu București
 16. Președinte Consiliu Municipal București
 17. Trezorier național, județean, municipal, de sector comunal și orășenesc

CAPITOLUL IV- Procedura de constituire și competențele structurilor organizatorice și de conducere ale PNR

Art.14. Organizația comunală se constituie la nivelul unei comune, în momentul în care în PNR s-au înscris minim 15 de membri care au domiciliul stabil în respectiva comună.

 1. În momentul în care s-a înregistrat pragul de 15 de membrii domiciliați într-o comună, secretarul general județean demarează procedura de înființare a Organizației Comunale a PNR.
 2. Secretarul General Județean propune Biroului Executiv Județean înființarea Organizației Comunale prin prezentarea listei cu cei 15 de membrii înscriși în partid.
 3. Secretarul General Județean împreună cu unul din Vicepreședinții județeni, aleg un sediu pentru Organizația Comunală și demarează procedura de alegere a conducerii Organizației.
 4. Organizația Comunală are următoarele structuri și funcții de conducere: Adunarea Comunală, Biroul Executiv Local, Președinte, Vicepreședinte, Secretar General și Trezorier.
 5. Organizația Comunală are rolul de a promova și susține activitatea PNR în comuna respectivă, de a propune spre validare, Biroului Executiv Județean, candidați pentru funcțiile de consilier local și primar.
 6. Organizația Comunală coordonează în comună campaniile electorale ale PNR.
 7. Organizaţia Comunală concepe, adoptă și propune proiecte privind dezvoltarea economică, culturală, socială a comunei.
 8. Organizația Comunală organizează periodic reuniuni cu membrii comunei pentru a le afla părerile și problemele.
 9. Organizația Comunală va respecta și aplica statutul PNR și programul politic al partidului.
 10. Organizația Comunală va atrage noi membri în PNR.
 11. Organizația Comunală se subordonează ierarhic Filialei Județene a PNR.
 12. Organizația Comunală aplică și respectă deciziile Filialei Județene a PNR cât și a forurilor naționale de conducere a PNR.

Art.15. Organizația Orășenească se constituie la nivelul unui oraș, în momentul în care în PNR s-au înscris minim 30 de membri care au domiciliul în acel oraș.

 1. În momentul în care s-a înregistrat pragul de 30 de membri domiciliați într-un oraș, secretarul general județean demarează procedura de înființare a Organizației Orășenești a PNR.
 2. Secretarul General Județean propune Biroului Executiv Județean înființarea Organizației Orășenești prin prezentarea listei cu cei 30 de membri înscriși în partid.
 3. Secretarul General Județean împreună cu unul din vicepreședinții județeni, aleg un sediu pentru Organizația Orășenească și demarează procedura de alegere a conducerii Organizației.
 4. Organizația Orășenească are următoarele structuri și funcții de conducere: Adunarea Orășenească, Biroul Executiv Local, Președinte, Vicepreședinte, secretar general și trezorier.
 5. Organizația Orășenească are rolul de a promova și susține activitatea PNR în orașul respectiv, de a propune spre validare, Biroului Executiv Județean, candidați pentru funcțiile de consilier local și primar.
 6. Organizația Orășenească coordonează în oraș campaniile electorale ale PNR.
 7. Organizaţia Orășenească concepe, adoptă și propune proiecte privind dezvoltarea economică, culturală, socială a orașului.
 8. Organizația Orășenească organizează periodic reuniuni cu locuitorii orașului pentru a le afla părerile și problemele.
 9. Organizația Orășenească va respecta și aplica statutul PNR și programul politic al partidului.
 10. Organizația Orășenească va atrage noi membri în PNR.
 11. Organizația Orășenească se subordonează ierarhic Filialei Județene a PNR.
 12. Organizația Orășenească aplică și respectă deciziile Filialei Județene a PNR cât și a forurilor naționale de conducere a PNR.

Art. 16. Organizația de sector se înființează în momentul în care în PNR s-au înscris minim 40 de membri care au domiciliul pe raza sectorului respectiv.

 1. În momentul în care s-a înregistrat pragul de 40 de membri domiciliați într-un sector, secretarul general demarează procedura de înființare a Organizației de Sector a PNR.
 2. Secretarul General Municipal propune Biroului Executiv Municipal, înființarea Organizației de Sector prin prezentarea listei cu cei 40 de membrii înscriși în partid.
 3. Secretarul General Municipal împreună cu unul din vicepreședinții municipali, aleg un sediu pentru Organizația de Sector și demarează procedura de alegere a conducerii Organizației.
 4. Organizația de Sector are următoarele structuri și funcții de conducere: Adunarea Generală de Sector, Consiliul de Sector, Biroul Executiv de Sector, Președinte, Vicepreședinte, Secretar General și Trezorier.
 5. Organizația de Sector are rolul de a promova și susține activitatea PNR în sector, de a propune spre validare, Biroului Executiv Municipal, candidați pentru funcțiile de consilier local și primar.
 6. Organizația de Sector coordonează în sector campaniile electorale ale PNR.
 7. Organizaţia de Sector concepe, adoptă și propune proiecte privind dezvoltarea economică, culturală, socială a sectorului.
 8. Organizația de Sector organizează periodic reuniuni cu locuitorii sectorului pentru a le afla părerile și problemele.
 9. Organizația de Sector va respecta și aplica statutul PNR și programul politic al partidului.
 10. Organizația de Sector va atrage noi membri în PNR.
 11. Organizația de Sector se subordonează ierarhic Filialei Municipiului București a PNR.
 12. Organizația de Sector aplică și respectă deciziile Filialei Municipiului București a PNR cât și a forurilor naționale de conducere a PNR.

Art. 17. Filiala Municipiului București reunește toate organizațiile de sector.

 1. Filiala Municipiului București are următoarea structură și funcții de conducere: Adunarea Generală Municipală, Consiliul Municipal, Biroul Executiv Municipal, președinte, doi vicepreședinți, secretar general municipal, trezorier.
 2. Filiala municipală coordonează activitatea celor 6 organizații de sector.
 3. Filiala municipală coordonează la nivel de București, campania electorală a PNR.
 4. Filiala Municipală va respecta și aplica statutul PNR și programul politic al partidului.
 5. Filiala municipiului București se subordonează Președintelui PNR, Biroului Executiv Național și forurilor naționale ale PNR.

Art. 18. Filiala Județeană reunește toate organizațiile comunale și orășenești din județ și are sediul în municipiul reședință de județ.

 1. Filiala Județeană are următoarea structură și funcții de conducere: Adunarea Generală Județeană, Consiliul Județean, Biroul Executiv Județean, președinte, doi vicepreședinți, secretar general județean, trezorier.
 2. Filiala județeană coordonează activitatea organizațiilor comunale și orășenești.
 3. Filiala județeană coordonează la nivel de județ, campania electorală a PNR.
 4. Filiala județeană va respecta și aplica statutul PNR și programul politic al partidului.
 5. Filiala județeană se subordonează Președintelui PNR, Biroului Executiv Național și forurilor naționale ale PNR.

Art.19. Adunarea Generală a PNR se reunește cel puțin odată la patru ani de zile și este formată din delegați din fiecare organizație a PNR și are următoarele atribuții:

 1. Adunarea Generală reprezintă forul suprem de conducere al Partidului Noua Românie.
 2. Adunarea Generală se convoacă cel puțin odată la patru ani, dar nu mai des de un an.
 3. Adunarea Generală este convocată în mod normal de Consiliul Național care stabilește și data organizării Adunării Generale.
 4. Adunarea Generală poate fi convocată în ședință extraordinară și de către 1/3 din organizații în una din următoarele situații:

(1) în cazul alegerilor parlamentare ori prezidenţiale anticipate;

(2) în situaţii speciale, la iniţiativa Biroului Executiv Național, sau a grupurilor parlamentare, sau a cel puţin 17 Filiale judeţene ale PNR.

 1. Adunarea Generală este validă dacă la ea participă delegați din cel puțin 65% din organizațiile locale. În cazul în care cvorumul nu este întrunit, se stabileşte o nouă dată, la care Adunarea se va desfăşura cu numărul de delegaţi prezenţi, dar numai puțin de 50%+1 din organizațiile locale.
 2. Deciziile Adunării Generale se iau cu cel puțin 50%+1 din numărul delegaților prezenți la ședință.
 3. Delegații sunt aleși prin vot direct și secret, de către Adunarea Generală a fiecărei organizații comunale, orășenești și de sector.
 4. Se pot înscrie în cursa pentru a deveni delegat la Adunarea Generală, membrii care au o vechime de minim șase luni în PNR.
 5. Adunarea Generală adoptă statutul, programul politic al PNR.
 6. Adunarea Generală alege cei cinci vicepreședinți la nivel național și secretarul general național, preşedintele și componența Comisiei Naţionale de Etică și Arbitraj şi preşedintele şi componența Comisiei Naţionale de Control Intern.
 7. Adunarea Generală decide alianțele politice cu alte partide.
 8. Adunarea Generală decide și adoptă modificările statutului și proiectului partidului politic
 9. Adunarea Generală votează președintele de onoare al PNR.
 10. Adunarea Generală alege Președintele Consiliului Național al PNR și 21 de membri ai Consiliului Național.
 11. Adunarea Generală decide dizolvarea partidului.
 12. Adunarea Generală aprobă programul de guvernare al PNR.
 13. Adunarea desemnează candidatul PNR la Președenția României.
 14. Adunarea Generală soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor luate de Consiliul Naţional sau de Comitetul Director, Biroul Executiv Național, de Comisia Naţională de Etică și Arbitraj şi de Comisia Naţională de Intern.
 15. Adunarea Generală hotărăşte, la cererea celor interesaţi, asupra sancţiunii de excludere din partid.
 16. Adunarea Generală aprobă afilierea PNR la organizații politice internaționale.
 17. Adunarea Generală poate decide suspendarea din funcție a președintelui PNR, în caz de încălcare gravă a statutului partidului.
 18. Adunarea Generală decide reorganizarea partidului și unirea, contopirea cu alt partid politic.
 19. Adunarea Generală trasează linia politică a partidului și însărcinează Consiliul Național să pună în aplicare deciziile luate, prin intermediul Biroului Executiv.
 20. Adunarea Generală a PNR este formată din membrii Consiliului Național și delegați aleși prin vot direct de Adunările Organizațiilor Locale.
 21. În calitate de invitați de onoare, pot participa la lucrările Adunării Generale, și personalităţi proeminente ale vieţii publice din România, sportivi de renume, artiști, sau membri ale altor partide politice.
 22. Invitații de onoare participă la lucrări, iau cuvântul, dar nu pot vota.

Art.20. Consiliul Național al PNR este organul de conducere al PNR între două Adunări Generale și se reunește cel puțin odată la șase luni și ori de câte ori este nevoie, dar nu mai des de o lună.

 1. Consiliul Național adoptă hotărâri, iar Biroul Executiv Național adoptă decizii.
 2. Consiliul Național este format din Președintele Consiliului Național, Președintele PNR, cei cinci vicepreședinți la nivel național, secretarul general național, trezorierul național, președinții de filială județeană și cea a municipiului București, plus 21 de membri aleși prin vot secret de Adunarea Generală a PNR.
 3. Consiliul Național poate fi convocat în ședință extraordinară la solicitarea Președintelui Consiliului Național, sau a Președintelui PNR, sau a Biroului Executiv Național, dar și la solicitarea a cel puțin 10 filiale județene ale PNR.
 4. Consiliul Național este ales pentru o perioadă de patru ani.
 5. Toți membrii Consiliului Național sunt convocați nominal la ședință, de secretarul general al PNR.
 6. Consiliul Național este valid dacă la ședință participă cel puțin 70% din membrii săi.
 7. Deciziile în Consiliul Național se iau prin votul a 50%+1 din mumărul membrilor prezenți la ședință.
 8. Ședințele Consiliului Național sunt prezidate de Președintele Consiliului Național, ales prin vot direct de Adunarea Generală.
 9. Consiliul Național numește Comisia de Pregătire a Adunării Generale.
 10. Comisia de pregătire a Adunării Generale elaborează documentele şi programul de desfăşurare a lucrărilor Adunării Generale şi le supune aprobării Consiliului Naţional al PNR.
 11. Consiliul Naţional alege și revocă trezorierul național al PNR.
 12. Urmăreşte aplicarea și realizarea hotărârilor Adunării Generale a PNR.
 13. Hotărăşte încheierea alianţelor politice, precum şi comasarea prin fuziune sau absorbţie cu alte partide sau formaţiuni politice, iar mai apoi propune aceste decizii spre validare, Adunării Generale.
 14. Hotărăşte asupra propunerilor de dizolvare a organizațiilor locale și a structurilor de conducere atât la nivel local cât și județean, pentru încălcarea gravă a prevederilor Statutului şi stabileşte măsuri pentru organizarea de noi alegeri în comuna, sectorul, orașul și/sau judeţul respectiv;
 15. Organizează, coordonează și răspunde de campaniile electorale prezidenţiale, parlamentare, europarlamentare şi locale la care PNR participă;
 16. Validează activitatea preşedintelui Consiliului Naţional al PNR și a Biroului Executiv Național.
 17. Analizează activitatea grupurilor parlamentare, a primarilor, consilierilor locali și județeni, a europarlamentarilor și a Președinților de Consilii Județene.
 18. Validează propunerile Biroului Executiv Național privind programul de guvernare.
 19. Soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de structurile de conducere ale partidului.
 20. Soluţionează divergenţele ivite între structurile organizatorice și de conducere ale PNR.
 21. Aprobă bugetul anual de venituri şi cheltuieli al partidului, hotărăşte asupra execuţiei acestuia;
 22. Îndeplineşte orice alte atribuţii care decurg din prezentul Statut.
 23. Desemnează Comisia de Modificare a Statutului PNR.
 24. Aprobă regulamentul de funcțioane al departamentelor din subordinea Secretariatului General.

Art. 21. Biroul Executiv Național este format din Președintele PNR, cei cinci vicepreședinți, secretarul general național, trezorierul și un președinte de filială județeană care se schimbă în fiecare lună.

 1. Biroul Executiv Naţional este organismul operativ de analiză şi decizie a partidului;
 2. Biroul Executiv Naţional se întrunește săptămânal și ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui PNR sau a cel puțin 3 membri ai Biroului Executiv Național.
 3. Ședințele Biroului Executiv Național sunt valide doar în prezența Președintelui PNR și a încă 6 membri.
 4. Deciziile Biroului Executiv Național se iau cu votul a 50%+1 din numărul celor prezenți la ședință.
 5. Biroul Executiv Național administrează patrimoniul și resursele financiare ale PNR.
 6. Deciziile Biroului Executiv Național sunt obligatorii pentru toate structurile și membrii PNR și pot fi anulate doar de către Consiliul Național sau Adunarea Generală.
 7. Biroul Executiv Național aplică sancțiuni, avertismente și excluderi membrilor care încalcă statutul PNR.
 8. Biroul Executiv Național se subordonează Consiliului Național și Adunării Generale.
 9. Biroul Executiv Național poate decide dizolvarea unei organizații și/sau filiale a PNR, în caz de încălcare gravă a statutului.
 10. Biroul Executiv Național demarează procedurile de organizare a structurilor județene și a procedurii de vot în funcțiile de conducere ale PNR la nivel județean.
 11. Biroul Executiv Național aprobă candidaturile pentru funcțiile de primari și consilieri locali și județeni.
 12. Biroul Executiv Național aprobă și propune spre aprobare Consiliului Național, listele cu candidații pentru alegerile parlamentare.
 13. Biroul Executiv Național coordonează activitatea filialelor județene ale PNR.
 14. Biroul Executiv aprobă alocarea de fonduri pentru investiții în partid, atât la nivel național cât și județean.
 15. Biroul Executiv Național analizează, dezbate şi hotărăşte asupra problemelor fundamentale ale activităţii partidului privind: programul, strategia electorală, alianţele politice şi electorale; Programul de guvernare, Programul legislativ al Guvernului; comasarea prin absorbţie sau fuziunea cu alte partide; înţelegerile de colaborare ale PNR cu patronatele şi confederaţiile sindicale;
 16. Stabilește strategia de selecţie, pregătire, formare şi promovare a resurselor umane ale partidului;
 17. Stabilește organizarea şi desfăşurarea alegerilor interne de partid.
 18. Coordonează întreaga activitate a PNR între şedinţele Consiliului Naţional;
 19. Elaborează norme de aplicare a hotărârilor Adunării Generale ori ale Consiliului Naţional.
 20. Adoptă decizii interne în concordanță cu statutul PNR.
 21. Informează Consiliul Naţional în legătură cu activitatea desfăşurată între şedinţele acestuia.
 22. Administrează patrimoniul partidului;
 23. Organizează alegerile preliminare de partid pentru desemnarea candidaţilor proprii la alegerile parlamentare, pe baza Regulamentului aprobat de Consiliul Naţional;
 24. Conduce operativ campaniile electorale ale PNR pentru alegerile prezidenţiale, parlamentare şi locale, precum şi participarea cetăţenilor la referendumuri;
 25. Înfiinţează şi coordonează publicaţiile PNR;
 26. Validează rezultatul alegerilor preliminare pentru desemnarea candidaţilor partidului la alegerile parlamentare și confirmă listele finale de candidaţi ai PNR în alegeri locale, parlamentare și europarlamentare.
 27. Coordonează activitatea tuturor organismelor înfiinţate prin hotărâri ale Adunării Generale sau ale Consiliului Naţional, cu excepţia Comisiei Naţionale de Control Intern şi a Comisiei Naţionale de Etică și Arbitraj;
 28. Adoptă Regulamentele de organizare şi funcţionare ale organismelor partidului;
 29. Verifică respectarea prevederilor Statutului PNR
 30. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Statut.

Art. 22. Secretariatul General Național este coordonat de secretarul general și este format din următoarele departamente:

 1. Departamentul de Comunicare,Marketing și PR
 2. Departamentul Juridic
 3. Departamentul Economic, Industrie și Administrație Publică
 4. Departamentul de Muncă și Familie
 5. Departamentul de Educație și Cultură
 6. Departamentul de Sănătate
 7. Departamentul de Politică Externă
 8. Departamentul IT
 9. Departamentul de Agricultură
 10. Departamentul de Tineret și Sport
 11. Departamentul de Resurse Umane
 12. Departament Apărare și Strategii Militare
 13. Departamentul de Turism și promovare a României

Art. 23. Biroul Executiv Județean este format din președintele Filialei, din cei doi vicepreședinți, secretarul general județean, trezorierul județean, de un președinte de organizație comunală, prin rotație, și de un președinte de organizație orășenească, tot prin rotație.

 1. Biroul Executiv Județean este organismul operativ de analiză şi decizie a PNR în județ;
 2. Biroul Executiv Județean se întrunește săptămânal și ori de câte ori este nevoie, la solicitarea președintelui filialei PNR sau a cel puțin 3 membri ai Biroului Executiv Național.
 3. Ședințele Biroului Executiv Județean sunt valide doar în prezența Președintelui Filialei PNR și a încă 4 membri.
 4. Deciziile BEJ se iau cu votul a 50%+1 din numărul celor prezenți la ședință.
 5. BEJ administrează patrimoniul și resursele financiare ale PNR în județ.
 6. Deciziile BEJ sunt obligatorii pentru toate strucurile județene și membrii PNR din județul respectiv și pot fi anulate doar de către Consiliul Județean sau Biroul Executiv Național.
 7. Biroul Executiv Județean aplică sancțiuni, avertismente și excluderi membrilor care încalcă statutul PNR.
 8. Biroul Executiv Județean se subordonează Biroului Executiv Național.
 9. Biroul Executiv Județean demarează procedurile de organizare a structurilor județene și a procedurii de vot în funcțiile de conducere ale PNR la nivel județean, orășenesc și comunal.
 10. Biroul Executiv Județean aprobă candidaturile pentru funcțiile de primari și consilier locali și județeni.
 11. Biroul Executiv Județean coordonează activitatea organizațiilor locale ale PNR.
 12. Biroul Executiv Județean aprobă alocarea de fonduri pentru investiții în partid la nivel județean.
 13. Biroul Executiv Județean aplică în județ deciziile Biroului Executiv Național.
 14. Coordonează întreaga activitate a Filialei PNR între şedinţele Consiliului Județean;
 15. Adoptă decizii interne în concordanță cu statutul PNR.
 16. Administrează patrimoniul partidului în județ;
 17. Conduce operativ campaniile electorale ale PNR pentru alegerile prezidenţiale, parlamentare şi locale, precum şi participarea cetăţenilor la referendumuri;
 18. Verifică respectarea prevederilor Statutului PNR.
 19. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Statut.

Art. 24. Biroul Executiv Local este format din președintele organizației, vicepreședintele, secretarul general al organizației, trezorierul și 3 membri aleși de Adunarea Generală.

 1. Biroul Executiv local este principalul for executiv de conducere a organizației locale, care se întruneşte săptămânal şi ori de câte ori este nevoie.
 2. Deciziile se iau cu votul a 50%+1 din numărul membrilor prezenți la ședință.
 3. Deciziile Biroului Executiv Local sunt obligatorii pentru toți membrii Organizației Locale.
 4. Biroul Executiv Local pune în aplicare deciziile BEJ.
 5. Biroul Executiv Local decide excluderea unui membru din organizație în caz de încălcare a statutului PNR.
 6. Biroul Executiv Local asigură coordonarea activităţii între adunările generale, se preocupă de atragerea de noi membri, ţine evidenţa membrilor și răspunde de încasarea cotizaţiei.
 7. Biroul Executiv Local urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor adunării generale şi prezintă informări asupra activităţii sale.
 8. Biroul Executiv Local hotărăşte primirea membrilor în partid, precum şi aplicarea  sancţiunilor prevăzute de statut.
 9. Biroul Executiv Local asigură condiţiile pentru consultarea periodică a membrilor de partid asupra problemelor importante din localitate.
 10. verifică respectarea prevederilor Statutului PNR.
 11. îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Statut.
 12. Aprobă cheltuielile Organizației Locale a PNR.
 13. Administrează fondurile și patrimoniul Organizației PNR.

Art. 25. Adunarea Generală Județeană este formată din delegați din cadrul fiecărei organizații locale. Ponderea delegaților se stabilește prin regulament de către Consiliul Național.

 1. Adunarea Județeană se întrunește odată pe an și ori de câte ori este nevoie, la solicitarea Biroului Executiv Național, dar nu mai des de trei luni.
 2. Adunarea Generală Județeană alege Președintele Consiliului Județean.
 3. Adunarea Generală Județeană aprobă rapoartele de activitate ale organizațiilor locale și ale conducerii Filialei Județene a PNR.
 4. Adunarea Generală Județeană propune revocarea din funcție a Președintelui Filialei PNR, ori a vicepreședinților.
 5. Adunarea Generală Județeană alege secretarul general județean.
 6. Adunarea Generală Județeană alege trezorierul județean.
 7. Adunarea Generală Județeană alege Președintele Comisiei de Etică și Arbitraj Județene și membrii acesteia.
 8. Adunarea Generală Județeană alege Președintele Comisiei de Control Intern Județean și membrii acesteia.
 9. Adunarea Generală Județeană propune revocarea din funcție a președintelui de organizație locală.

Art. 26. Consiliul Județean este condus de un președinte ales de Adunarea Generală Județeană, pentru o perioadă de 4 ani de zile.

 1. Consiliul Județean se reunește odată pe lună și ori de câte ori este nevoie, fie la solicitarea Președintelui Consiliului, fie la solicitarea Președintelui Filialei Județene a PNR, sau la solicitarea a 1/3 din membrii Consiliului Județean.
 2. Președintele Filialei Județene a PNR, din cei doi vicepreședinți județeni, plus toți președinții de organizații comunale și orășenești.
 3. Consiliul Județean adoptă hotărâri în baza dispozițiilor Adunării Județene, pe care le transmite Biroului Executiv Județean pentru a lua decizii.
 4. La propunerea Birourilor Executive Locale și a celui Județean, aprobă candidaturile pentru funcțiile de consilieri locali, consilieri județeni, primari și listele cu candidații județului pentru Parlamentul României.

Art. 27. Adunarea orășenească se convoacă de către Biroul Executiv Local, sau la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor organizației, de regulă odată pe an, și are următoarele atribuţii:

 1. Adoptă măsuri în vederea cunoaşterii de către membrii de partid a Statutului şi Programului Politic ale PNR, a hotărârilor organelor ierarhic superioare de conducere.
 2. Dezbate probleme de interes cetăţenesc şi adoptă măsuri de organizare a unor acţiuni sociale.
 3. Adoptă măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei electorale în oraș.
 4. Alege din patru în patru ani, dintre membrii săi, vicepreședintele și secretarul general și trei membrii în Biroul Executiv Local.
 5. Adunarea orășenească se convoacă, de regulă anual, de către biroul acesteia sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei sau la solicitarea organului superior.
 6. La propunerea Biroului Executiv Local, aprobă excluderea din organizație a membrilor care au încălcat statutul PNR.
 7. La propunerea Biroului Executiv Local, aprobă asocierea locală cu alte partide politice în alianțe politice și electorale.

Art. 28. Adunarea comunală a organizației se convoacă de către Biroul Executiv Local, sau la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor organizației, de regulă odată pe an, și are următoarele atribuţii:

 1. Adoptă măsuri în vederea cunoaşterii de către membrii de partid a Statutului şi Programului Politic ale PNR, a hotărârilor organelor ierarhic superioare de conducere
 2. Dezbate probleme de interes cetăţenesc şi adoptă măsuri de organizare a unor acţiuni sociale.
 3. adoptă măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei electorale în comună.
 4. Alege din 4 în 4 ani, dintre membrii săi, președintele, vicepreședintele și secretarul general și trei membri în Biroul Executiv Local.
 5. Adunarea comunală se convoacă, de regulă, anual, de către biroul acesteia sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei sau la solicitarea organului superior.
 6. La propunerea Biroului Executiv Local, aprobă excluderea din organizație a membrilor care au încălcat statutul PNR.
 7. La propunerea Biroului Executiv Local, aprobă asocierea locală cu alte partide politice în alianțe politice și electorale.

Art. 29. Adunarea Generală a municipiului București se convoacă de către Biroul Executiv Municipal, odată pe an, sau la cererea a cel puțin 1/3 din numărul membrilor organizației.

 1. Adoptă măsuri în vederea cunoaşterii de către membrii de partid a Statutului şi Programului Politic ale PNR, a hotărârilor organelor ierarhic superioare de partid.
 2. Dezbate probleme de interes cetăţenesc şi adoptă măsuri de organizare a unor acţiuni sociale.
 3. Adoptă măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei electorale în oraș.
 4. Alege din doi în doi ani, dintre membrii săi, vicepreședinții municipali, secretarul general municipal, trezorierul municipal și 7 membrii în Consiliul Municipal.
 5. Adunarea Generală a Municipiului București se convoacă, de regulă odată pe an, de către Biroul Executiv Municipal la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei sau la solicitarea organului superior.
 6. La propunerea Biroului Executiv Municipal, aprobă excluderea din organizație a membrilor care au încălcat statutul PNR.
 7. La propunerea Biroului Executiv Municipal, aprobă asocierea locală cu alte partide politice în alianțe politice și electorale.

Art.30. Adunarea Generală de Sector se convoacă de către Biroul Executiv de sector, odată pe an, sau de către 1/3 din numărul membrilor Organizației de Sector.

 1. Adoptă măsuri în vederea cunoaşterii de către membrii de partid a Statutului şi Programului Politic ale PNR, a hotărârilor organelor ierarhic superioare de conducere.
 2. Dezbate probleme de interes cetăţenesc şi adoptă măsuri de organizare a unor acţiuni sociale.
 3. Adoptă măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei electorale în sector.
 4. Alege din 4 în 4 ani, dintre membrii săi, vicepreședintele de sector, secretarul general de sector, trezorierul de sector și 3 membrii în Biroul Executiv de Sector.
 5. Adunarea Generală de Sector se convoacă, de regulă odată pe an, de către Biroul Executiv de Sector, sau la cererea a cel puţin 1/3 din numărul membrilor organizaţiei sau la solicitarea organului superior.
 6. La propunerea Biroului Executiv de Sector, aprobă excluderea din organizație a membrilor care au încălcat statutul PNR.
 7. La propunerea Biroului Executiv de Sector, aprobă asocierea locală cu alte partide politice în alianțe politice și electorale.

Art. 31. Consiliul Municipiului București este condus de un președinte ales prin vot direct și secret de Adunarea Generală a Municipiului București.

 1. Consiliul Municipal se reunește odată pe lună și ori de câte ori este nevoie, fie la solicitarea Președintelui Consiliului, fie la solicitarea Președintelui Filialei Municipale a PNR, sau la solicitarea a 1/3 din membrii Consiliului Municipal.
 2. Consiliul Municipal este format din Președintele Consiliului, Președintele Filialei Județene a PNR, din cei doi vicepreședinți municipali, secretarul municipal, trezorierul municipal, plus toți președinții de organizații de sector, plus încă șapte membri aleși de Adunarea Generală a Municipiului București.
 3. Consiliul adoptă hotărâri în baza dispozițiilor Adunării Municipale, pe care le transmite Biroului Executiv Municipal pentru a lua decizii.
 4. La propunerea Birourilor Executive de sector și a celui Municipal, aprobă candidaturile pentru funcțiile de consilieri locali de sector, consilieri municipali, primari și listele cu candidații județului pentru Parlamentul României.

Art. 32. Biroul Executiv Municipal este format din Președintele Filialei Municipale București, cei doi vicepreședinți municipali, secretarul general municipal, trezorierul municipal, cât și din cei șase președinți de Organizații de Sector a PNR.

 1. Biroul Executiv Municipal este principalul for executiv de conducere a organizației locale, care se întruneşte săptămânal şi de câte ori este nevoie.
 2. Deciziile se iau cu votul a 50%+1 din numărul membrilor prezenți la ședință.
 3. Deciziile BEM sunt obligatorii pentru toți membrii Organizațiilor de Sector.
 4. BEM pune în aplicare deciziile BEN.
 5. BEM decide excluderea unui membru din organizație în caz de încălcare a statutului PNR.
 6. Asigură coordonarea activităţii între Adunările Municipale, se preocupă de atragerea de noi membri, ţine evidenţa membrilor şi a simpatizanţilor, răspunde de încasarea cotizaţiei.
 7. BEM urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale şi prezintă informări asupra activităţii sale.
 8. Hotărăşte primirea membrilor în partid, precum şi aplicarea  sancţiunilor prevăzute de statut.
 9. Asigură condiţiile pentru consultarea periodică a membrilor de partid asupra problemelor importante din localitate.
 10. Verifică respectarea prevederilor Statutului PNR.
 11. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Statut.
 12. Aprobă cheltuielile Filialei Municipiului București a PNR
 13. Administrează fondurile și patrimoniul Filialei Municipiului București a PNR.

Art. 33. Biroul Executiv de Sector este format din Președintele Organizației de Sector, vicepreședintele,  secretarul de sector, trezorierul de sector și trei membri aleși prin vot direct și secret de Adunarea Generală de Sector.

 1. Biroul Executiv de Sector este principalul for executiv de conducere a organizației locale, care se întruneşte săptămânal şi ori de câte ori este nevoie.
 2. Deciziile se iau cu votul a 50%+1 din numărul membrilor prezenți la ședință.
 3. Deciziile Biroului Executiv de Sector sunt obligatorii pentru toți membrii Organizației de Sector.
 4. Biroul Executiv de Sector pune în aplicare deciziile BEM și se subordonează acestui for.
 5. Biroul Executiv de Sector decide excluderea unui membru din organizație în caz de încălcare a statutului PNR.
 6. Biroul Executiv de Sector asigură coordonarea activităţii între Adunările de Sector, se preocupă de atragerea de noi membri, ţine evidenţa membrilor şi a simpatizanţilor, răspunde de încasarea cotizaţiei.
 7. Biroul Executiv de Sector urmăreşte aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării de Sector şi prezintă informări asupra activităţii sale.
 8. Biroul Executiv de Sector hotărăşte primirea membrilor în partid, precum şi aplicarea  sancţiunilor prevăzute de statut.
 9. Biroul Executiv de Sector asigură condiţiile pentru consultarea periodică a membrilor de partid asupra problemelor importante din Sector.
 10. Verifică respectarea prevederilor Statutului PNR.
 11. Îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de Statut.
 12. Aprobă cheltuielile Organizației de Sector a PNR
 13. Administrează fondurile și patrimoniul Organizației de Sector a PNR

CAPITOLUL V – Alegerea membrilor în funcțiile de conducere în cadrul Partidului Noua Românie

Art. 34. Dispoziții generale.

 1. Membrii PNR îşi pot depune candidatura, pentru orice funcţie de conducere din cadrul partidului, cu respectarea criteriilor şi obligaţiilor prevăzute în Statutul PNR.
 2. Funcţiile de conducere în organizaţiile locale şi județene şi a municipiului Bucureşti ale PNR pot fi ocupate numai de membrii partidului care au domiciliul, reşedinţa sau locul de muncă în raza teritorială a organizaţiei locale sau, după caz, în unităţile administrativ-teritoriale respective.
 3. În organele de conducere ale PNR se asigură reprezentarea unui număr de femei proporţional cu ponderea acestora în partid, dar nu mai puţin de 25%.
 4. Membrii care se înscriu în competiţie pentru ocuparea funcțiilor de conducere trebuie fie competenți, profesioniști, să dovedească, că sunt buni organizatori și că au prestigiu şi autoritate morală în organizaţia din care fac parte.
 5. Un membru al PNR poate ocupa concomitent cel mult două funcţii în cadrul organelor de conducere ale partidului de la diferite structuri organizatorice ale PNR.
 6. Membrii PNR care dețin funcţia de preşedinte al filialei judeţene sau a filialei municipiului Bucureşti, pot ocupa cel mult o funcţie în structurile naţionale şi nu pot ocupa şi funcţia de preşedinte în structurile municipale, de sector, orăşeneşti sau comunale.

Art. 35. Pentru funcțiile de conducere din cadrul PNR pot candida toți membrii partidului, în funcție de vechime, după cum urmează:

 1. Pentru funcția de președinte, vicepreședinte, secretar general de organizație comunală, orășenească și de sector, membrul trebuie să aibă o vechime de minim 1 an în partid.
 2. Pentru funcția de președinte, vicepreședinte, secretar general de filială județeană și de municipiu București, membrul trebuie să aibă o vechime în partid de minim 2 ani de zile.
 3. Pentru funcția de președinte al partidului, vicepreședinte național, secretar general, președinte consiliu național, membrul trebuie să aibă o vechime de minim patru ani în partid.

Alegerea Președintelui Partidului Noua Românie

Art. 36. Președintele PNR este ales prin vot direct, secret, de către toți membrii activi ai partidului care au plătită cotizația la zi.

 1. Pot candida pentru funcția de președinte al PNR membrii care au minim patru ani vechime în partid.
 2. Mandatul președintelui PNR este de patru ani.
 3. Cu șase luni înainte de expirarea mandatului președintelui în funcție, Biroul Executiv Național decide înființarea Comisiei Electorale și stabilește regulamentul acesteia și procedurile de alegere a președintelui PNR.
 4. Toți membrii PNR care au o vechime de minimum patru ani în partid, își pot depune candidatura pentru funcția de Președinte al PNR.
 5. Dosarul de candidat la funcția de Președinte al PNR se depune în format electronic la Comisia Electorală.
 6. Comisia Electorală publică pe site-ul PNR, toate condițiile de înscriere pentru a fi ales în funcția de Președinte al PNR cât și calendarul alegerilor.
 7. Înscrierea în cursa electorală pentru funcția de președinte al PNR se efectuează cu minimum 60 de zile înainte de data scrutinului.

Art. 37. Atribuțiile Președintelui Partidului Noua Românie

 1. Preşedintele partidului coordonează activitatea generală a Partidului Noua Românie.
 2. Conduce ședințele Adunării Generale și ale Biroului Executiv.
 3. Președintele este garantul respectării statului Partidului Noua Românie.
 4. Preşedintele reprezintă PNR în relaţiile cu organizaţiile şi organele de conducere, locale, județene și naționale, cu autorităţile publice centrale sau locale, precum şi cu alte partide sau organizaţii din ţară sau străinătate.
 5. Președintele numește și revocă purtătorul de cuvânt al PNR.
 6. Președintele suspendă din funcție președinții de organizație locală, județeană și de Municipiu București, în caz de încălcare gravă a statutului și pe perioada suspendării, numește un interimar.
 7. După procedura de suspendare, președintele sesizează Comisia Națională de Etică și Arbitraj care trebuie să facă verificări și să decidă dacă este vinovat.
 8. În caz de încălcare gravă a statutului PNR, Președintele propune Consiliului Național, spre suspendare și/sau demitere a vicepreședinților, secretarului general, trezorierului, a președinților filialelor județene sau a municipiului București.
 9. Președintele deleagă atribuții pentru fiecare din cei cinci vicepreședinți la nivel național.
 10. Președintele aplică avertismente, sancțiuni și propune pentru excludere din partid a membrilor care au încălcat statutul.
 11. Președintele coordonează activitatea Comisiei Naționale de Etică și Arbitraj și a Comisiei de Control Intern.
 12. Coordonează vicepreședinții și secretarul general.
 13. Președintele este pricipalul reprezentant al PNR în relația cu autoritățile locale, județene, naționale și internaționale.
 14. Președintele conduce Biroul Executiv Național și Adunarea Generală.
 15. Președintele numește și revocă directorii de departamente din subordinea secretariatului general al PNR.

Art.38. Președintele Consiliului Național al PNR este ales prin vot de către Adunarea Generală pe o perioadă de 4 ani de zile.

 1. Președintele Consiliului Național al PNR conduce Consiliul Național și veghează la respectarea deciziilor acestui for de conducere al PNR.
 2. Președintele Consiliului Național al PNR se supune deciziilor Consiliului Național, ale Adunării Generale și ale Președintelui PNR.
 3. Preşedintele Consiliului Naţional se preocupă împreună cu Biroul Executiv Național, de pregătirea lucrărilor, precum şi a documentelor ce se vor adopta;
 4. Președintele primeşte, prin delegare, atribuţii din partea Președintelui PNR.
 5. Președintele Consiliului Național face parte din Adunarea Generală a PNR și nu mai poate deține altă funcție în partid.
 6. Președintele Consiliului Național poate fi revocat cu votul a 50%+1 din numărul delegaților Adunării Generale.

Art. 39. Secretarul general al PNR este ales prin vot de Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani de zile.

 1. Secretarul General se subordonează Președintelui PNR.
 2. Secretarul General face parte din Biroul Executiv Național, din Consiliul Național și din Adunarea Generală a PNR.
 3. Secretarul General coordonează Secretariatul General al PNR și departamentele din subordine.
 4. Secretarul General este responsabil de elaborarea procedurilor legale și administrative prin care se coordonează și conduce PNR. Proceduri care sunt supuse Biroului Executiv Național spre aprobare și validare.
 5. Secretarul General întocmește ordinea de zi a Biroului Executiv Național și o comunică tuturor membrilor.
 6. Secretarul General îndeplinește atribuțiile delegate de Președintele PNR și de Biroul Executiv Național.
 7. Secretarul General asigură comunicarea oficială între toate structurile organizatorice ale PNR și le aduce la cunoștință Președintelui PNR și Biroului Executiv Național.

Art.40. Vicepreședinții naționali sunt aleși prin vot direct de către Adunarea Generală pentru o perioadă de patru ani de zile.

 1. Vicepreședinții naționali fac parte din Biroul Executiv Național, Consiliul Național și Adunarea Generală a PNR.
 2. Vicepreședinții se subordonează Președintelui PNR și structurilor naționale de conducere.
 3. Vicepreședinții primesc atribuții de la Președintele PNR.
 4. Vicepreședinții coordonează prin delegare de la președintele PNR, activitatea în teritoriu a Filialelor PNR.
 5. Vicepreședinții organizează și supervizează procedurile de vot din filialele județene și locale.
 6. Atribuţiile vicepreşedinţilor se stabilesc prin hotărâre a Biroului Executiv Național, la propunerea Președintelui PNR.

Art. 41. Președintele Filialei Județene a PNR este ales prin vot direct de toți membrii partidului din județul respectiv, pentru o perioadă de patru ani de zile.

 1. Președintele Filialei Județene a PNR este reprezentatul partidului în județ și conduce partidul în județul respectiv alături de structurile județene și locale.
 2. Președintele conduce Biroul Executiv Județean și face parte din Biroul Executiv Național, din Consiliul Național, Consiliul Județean, Adunarea Județeană și Adunarea Generală a PNR.
 3. Președintele poate fi revocat din funcție prin votul a 50%+1 din numărul celor prezenți la vot. Scrutinul este validat dacă la referendumul de demitere a președintelui filialei județene, se prezintă la vot 40% din membrii cu drept de vot în județul respectiv.
 4. Președintele Filialei Județene a PNR, pune în aplicare în județ, deciziile luate de Biroul Executiv Național și de cel Județean.
 5. Președintele coordonează organizațiile locale din județ.
 6. Președintele deleagă atribuții vicepreședinților și secretarului general.
 7. Președintele veghează la respectarea statutului de către membrii din județul său.
 8. Președintele poate decide suspendarea din funcție a președinților și vicepreședinților organizațiilor locale în caz de încălcare a statutului.
 9. Deciziile de suspendare din funcție luate de președinte trebuie confirmate sau infirmate în decurs de 48-72 de ore de către Biroul Executiv Județean.
 10. Președintele administrează patrimoniul și resursele financiare ale PNR în județ.
 11. Președintele aplică sancțiuni membrilor PNR din județ.

Art. 42. Președintele Consiliului Județean al PNR este ales prin vot direct de către Adunarea Județeană pentru o perioadă de patru ani de zile.

 1. Preeșdintele convoacă și conduce Consiliul Județean
 2. Președintele veghează la respectarea în județ a deciziilor luate de Consiliul Județean.
 3. Președintele poate fi revocat cu votul a 50%+1 din numărul delegaților prezenți la Adunarea Județeană. Scrutinul este validat dacă la referendumul de demitere, se prezintă la vot 50%+1 din membrii cu drept de vot în Adunarea Județeană.
 4. Președintele poate îndeplini anumite atribuții județene, delegate de Președintele Filialei Județene a PNR.
 5. Președintele face parte din Adunarea Județeană și Adunarea Generală a PNR, dar nu poate ocupa altă funcție în cadrul PNR.

Art. 43. Președintele Organizației Comunale este ales prin vot direct și secret de către toți membrii organizației, pe o perioadă de 4 ani de zile.

 1. Președintele conduce Organizația comunală și duce la îndeplinire hotărârile Adunării comunale, și cele ale structurilor județene și naționale ale PNR.
 2. Președintele prezidează și conduce ședințele Biroului Executiv Local.
 3. Președintele poate fi revocat din funcție cu votul a 50%+1 din numărul membrilor organizației.
 4. Președintele face parte din Biroul Executiv Județean, din Consiliul Județean, Adunarea Comunală, Adunarea Județeană și Adunarea Generală a PNR.
 5. Președintele veghează la respectarea statutului PNR și aplică sancțiuni membrilor organizației comunale.
 6. Președintele deleagă atribuții vicepreședintelui comunal și secretarului general al organizației.
 7. Președintele reprezintă PNR în comună atât în fața cetățenilor cât și a autorităților locale.
 8. Președintele coordonează campaniile electorale ale PNR în comună.

Art. 44. Președintele Organizației orășenești este ales prin vot direct și secret, pentru o perioadă de patru ani, de către toți membrii organizației.

 1. Președintele conduce Organizația și duce la îndeplinire hotărârile Adunării Orășenești, și cele ale structurilor județene și naționale ale PNR.
 2. Președintele prezidează și conduce ședințele Biroului Executiv Local.
 3. Președintele poate fi revocat din funcție cu votul a 50%+1 din numărul membrilor organizației.
 4. Președintele face parte din Biroul Executiv Județean, din Consiliul Județean, Adunarea Comunală, Adunarea Județeană și Adunarea Generală a PNR.
 5. Președintele veghează la respectarea statutului PNR și aplică sancțiuni membrilor organizației orășenești.
 6. Președintele deleagă atribuții vicepreședintelui și secretarului general al organizației.
 7. Președintele reprezintă PNR în oraș atât în fața cetățenilor cât și a autorităților locale.
 8. Președintele coordonează campaniile electorale ale PNR în oraș.

Art. 45. Președintele Organizației de Sector este ales pentru o periodă de 4 ani, prin vot secret și direct, de către toți membrii Organizației de Sector.

 1. Președintele conduce Organizația de Sector și duce la îneplinire hotărârile Adunării de Sector, și cele ale strucurilor Municipale și naționale ale PNR.
 2. Președintele prezidează și conduce ședințele Biroului Executiv de Sector.
 3. Președintele poate fi revocat din funcție cu votul a 50%+1 din numărul membrilor prezenți la vot. Scrutinul este validat dacă la referendumul de demitere, se prezintă la vot 50%+1 din membrii cu drept de vot în Organizația de Sector.
 4. Președintele face parte din Biroul Executiv Municipal, din Consiliul Municipal, Adunarea de Sector, Adunarea Municipală și Adunarea Generală a PNR.
 5. Președintele veghează la respectarea statutului PNR și aplică sancțiuni membrilor organizației de sector.
 6. Președintele deleagă atribuții vicepreședintelui și secretarului general al organizației.
 7. Președintele reprezintă PNR în Sector atât în fața cetățenilor cât și a autorităților locale.
 8. Președintele coordonează campaniile electorale ale PNR în Sector.

Art. 46. Președintele Filialei municipiului București este ales pentru o periodă de patru ani de zile, prin vot direct, de către toți membrii organizației pe București.

 1. Președintele este reprezentatul partidului în București și conduce partidul în Municipiu alături de structurile de sector ale PNR și Biroul Executiv Municipal.
 2. Președintele conduce Biroul Executiv Municipal și face parte din Biroul Executiv Național, din Consiliul Național, Consiliul Municipal, Adunarea Municipală și Adunarea Generală a PNR.
 3. Președintele poate fi revocat din funcție prin votul a 50%+1 din numărul celor prezenți la vot. Scrutinul este validat dacă la referendumul de demitere, se prezintă la vot 50%+1 din membrii cu drept de vot în Filiala București.
 4. Președintele pune în aplicare în București, deciziile luate de Biroul Executiv Național și de cel Municipal.
 5. Președintele coordonează Organizațiile de Sector.
 6. Președintele deleagă atribuții vicepreședinților și secretarului general.
 7. Președintele veghează la respectarea statutului de către membrii din București.
 8. Președintele poate decide suspendarea din funcție a președinților și vicepreședinților Organizațiilor de Sector în caz de încălcare a statutului.
 9. Deciziile de suspendare din funcție luate de președinte trebuie confirmate sau infirmate în decurs de 48-72 de ore de către Biroul Executiv Municipal.
 10. Președintele administrează patrimoniul și resursele financiare ale PNR în București.
 11. Președintele aplică sancțiuni membrilor PNR din București.

Art. 47. Președintele Consiliului Municipal București este ales pentru o perioadă de patru ani de zile, prin vot direct și secret, de către delegații Adunării Municipale.

 1. Preeșdintele convoacă și conduce Consiliul Municipal.
 2. Președintele veghează la respectarea în București a deciziilor luate de Consiliul Municipal.
 3. Președintele poate fi revocat cu votul a 50%+1 din numărul delegaților prezenți la Adunarea Municipală. Scrutinul este validat dacă la referendumul de demitere, se prezintă la vot 50%+1 din membrii cu drept de vot în Adunarea Municipală.
 4. Președintele poate îndeplini anumite atribuții județene, delegate de Președintele Filialei Municipale a PNR.
 5. Președintele face parte din Adunarea Municipală și Adunarea Generală a PNR, dar nu poate ocupa altă funcție în cadrul PNR.

Art.48. Trezorierul ales şi revocat de Consiliul Naţional, organizează şi controlează activitatea financiară a partidului şi răspunde direct faţă de preşedintele PNR.

 1. Trezorierul propune Biroului Permanent Naţional norme privind încasarea cotizaţiei, acceptarea şi primirea donaţiilor în conformitate cu Legea finanțării partidelor politice.
 2. Trezorierul conduce şi controlează utilizarea resurselor financiare rezultate din cotizaţii, donaţii, legate, alocaţii bugetare, dobânzi şi alte surse de finanțare permise de lege.
 3. Trezorierul prezintă periodic informări Biroului Permanent Naţional şi rapoarte Consiliului Naţional, inclusiv cu privire la rezultatele verificărilor efectuate de Curtea de Conturi a României.
 4. Trezorierii județeni și locali au atribuții similare la nivel județean și local, comunicând periodic, trezorierului național, date cu privire la încasarea cotizațiilor, donațiilor și la modalitatea de cheltuire a banilor.

Art. 49. Comisia Națională de Etică și Arbitraj este organul de jurisdicţie al partidului, ales de către Adunarea Generală a PNR pentru o perioadă de patru ani de zile.

 1. Comisia Naţională de Etică și Arbitraj veghează la aplicarea riguroasă a Statutului PNR şi sesizează forurile de partid în legătură cu hotărârile nestatutare luate de membri și structuri.
 2. Comisia Naţională de Etică și Arbitraj este organul de jurisdicţie internă, constituit la nivel naţional, cu activitate permanentă și își desfășoară activitatea în baza unui regulament aprobat de Consiliul Național al PNR.
 3. Comisia cercetează reclamaţiile şi sesizările îndreptate împotriva membrilor PNR, precum şi contestaţiile de primire în partid.
 4. Comisia cercetează diferendele dintre membrii partidului sau dintre aceştia şi conducerile organizaţiilor partidului, precum şi conflictele dintre organele de conducere.
 5. Comisia soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor pronunţate de Consiliul Național, Biroul Executiv Național și Comisia de Etică și Arbitraj Judeţeană sau a municipiului Bucureşti.
 6. Comisa este compusă din: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi 12 membri, aleşi pentru un mandat de 4 ani. Comisia îşi alege vicepreşedintele şi secretarul.
 7. Membrii Comisiei Naționale de Etică și Arbitraj nu pot deține alte funcții, și cu excepția Adunării Generale a PNR, nu pot face parte din nicio altă structură organizatorică a partidului.
 8. Comisia Națională de Etică și Arbitraj se află sub coordonarea Președintelui PNR, însă este o structură autonomă și independentă în cadrul PNR iar deciziile luate de aceasta sunt obligatorii pentru toți membrii PNR.
 9. Comisia Națională de Etică și Arbitraj aplică sancțiuni, avertismente și ia decizii în momentul în care este sesizată, în baza statutului PNR, a Regulamentului de Funcționare, cât și a Regulamentului de Ordine Internă al PNR.
 10. Comisia Națională are competenţa atât la sesizarea unui membru sau structuri de partid, dar se și poate autosesiza.
 11. Comisia Națională are atribuții de cercetare şi constatare a existenţei conflictelor de interese şi a incompatibilităţilor, precum şi a cazurilor de încălcare a legilor, a Statutului şi a normelor morale de comportament de către membrii PNR.
 12. Soluţionează definitiv contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate de Comisiile Judeţene de Etică și Arbitraj.
 13. Hotărârile Comisiei Naţionale de Arbitraj şi Integritate Morală pot fi anulate doar de Adunarea Generală a PNR.
 14. Comisia Naţională de Etică și Arbitraj prezintă Adunării Generale a PNR, rapoarte de activitate.
 15. Comisia Județeană de Etică și Arbitraj are la nivel județean aceleași atribuții ca și Comisia Națională, însă deciziile sale nu sunt definitive și pot fi atacate la Comisia Națională de Etică și Arbitraj.
 16. Comisia Județeană de Etică și Arbitraj este alcătuită din: președinte, vicepreședinte, secretar și 6 membri, aleși prin vot direct și secret de Adunarea Județeană, pentru o perioadă de patru ani de zile.

Art. 50. Comisia Națională de Control Intern este aleasă pentru un mandat de 4 ani de către Adunarea Generală a PNR.

 1. Comisia Națională de Control Intern verifică activitatea financiar-contabilă şi de gestionare a bunurilor efectuate de către toate structurile PNR.
 2. Comisia Națională de Control Intern funcţionează pe baza regulamentului aprobat de Consiliul Naţional.
 3. Comisia Națională de Control Intern este formată din: președinte, vicepreședinte, secretar și 12 membri aleși prin vot secret de Adunarea Generală a PNR, pentru un mandat de 4 ani.
 4. Membrii comisiei își aleg vicepreședintele și secretarul pentru o perioadă de 4 ani.
 5. Comisia Naţională de Control Intern este organul care verifică întreaga activitate financiară a partidului.
 6. Comisia are dreptul de a controla, din proprie iniţiativă sau ca urmare a reclamaţiilor şi sesizărilor primite, modul de formare şi utilizare a bugetelor organizaţiilor judeţene şi a municipiului Bucureşti ale PNR, precum şi a celui la nivel naţional.
 7. Comisia controlează activitatea Comisiilor Judeţene de Control Intern, precum şi pe cea a Comisiei municipiului Bucureşti.
 8. Comisia avizează reglementările de ordin intern ale partidului privind gestionarea resurselor financiare, întocmirea bugetelor de venituri şi cheltuieli şi a bilanţurilor contabile.
 9. Comisia verifică modul de utilizare a alocaţiilor primite de la bugetul de stat potrivit legii.
 10. Concluziile verificărilor efectuate de Comisie sunt prezentate în informări adresate Biroului Executiv Naţional şi în rapoarte înaintate Consiliului Naţional şi, respectiv Adunării Generale a PNR.
 11. Comisia Judeţeană de Control Intern sau a municipiului Bucureşti este compusă din: preşedinte, vicepreşedinte, secretar şi 4 membri aleşi pentru un mandat de 4 ani de către Adunările Județene respectiv Municipală.

CAPITOLUL VI  – Procedurile de candidatură pentru funcții pe listele PNR

Art. 51. Toți membrii PNR pot candida pentru funcții de conducere și de demnitate publică în România, pe listele partidului și în numele Partidului Noua Românie, în baza prezentului statut și a Regulamentului de Ordine Internă a PNR.

Art. 52. Candidatul PNR pentru funcția de Președinte al României este desemnat de Consiliul Național și validat de Adunarea Generală a PNR.

Art. 53. Candidatul PNR pentru funcția de prim ministru al României este desemnat de Biroul Executiv Național și aprobat de Consiliul Național.

Art. 54. Candidaturile pentru funcțiile de primari și consilieri locali și județenei sunt validate de structurile organizației locale și confirmate de structurile județene ale PNR, iar în anumite cazuri și de Biroul Executiv Național.

Art. 55. Listele județene cu candidații PNR la Camera Deputaților și Senat se depun la Secretariatul Județean și sunt validate de Biroul Executiv Județean și mai apoi de Consiliul Județean și devin definitive doar după decizia finală a Biroului Executiv Național și a Consiliului Național.

Art. 56. Lista cu candidații la europarlamentare este validată de Biroul Executiv Național și confirmată de Consiliul Național.

Art. 57. PNR va publica în timp util pe site-ul oficial al partidului, procedurile și condițiile de candidatură pentru funcțiile de demnitate publică din România precum: primar, consilier local, consilier județean, senator, deputat, europarlamentar și Președinte al României.

Art. 58. Pe listele de candidaţi pentru Camera Deputaţilor şi pentru Senat pot fi propuse atât personalităţi din circumscripţiile electorale, cât şi personalităţi de la nivel central. Propunerile de candidaţi de la nivel central nu pot depăşi 1/3 din numărul total de  mandate stabilit prin lege pentru fiecare circumscripţie electorală.

Art. 59. Pentru funcțiile de primar și consilier într-o localitate pot candida doar membrii care locuiesc în localitatea respectivă. Iar pentru funcția de consilier județean pot candida doar membrii care au domiciliul în acel județ  respective sector și Municipiu București.

C A P I T O L U L VII  – Grupuri interne ale PNR

Art. 60. În cadrul Partidului Noua Românie se pot constitui grupuri după cum urmează:

 1. Grupul primarilor format din toți primarii PNR
 2. Grupul Consilierilor locali format din toți consilierii locali ai PNR
 3. Grupul Consilierilor Județeni format din toți consilierii județeni ai PNR
 4. Grupul Președinților de Consilii Județene format din toți Președinții de Consilii Județene ai PNR.
 5. Grupul senatorilor format din toți senatorii PNR.
 6. Grupul Deputaților format din toți deputații PNR.
 7. Grupul Miniștrilor format din toți miniștrii și secretarii de stat ai PNR.
 8. Grupurile se organizează şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unui regulament propriu, aprobat de Consiliul Naţional al PNR.
 9. Grupurile parlamentare îşi aleg conduceri proprii, propun candidaţii lor pentru Birourile Permanente ale Camerei deputaților și Senatului, cât şi pentru Birourile Comisiilor permanente ale acestora.

C A P I T O L U L IX  – PATRIMONIUL ŞI SURSELE DE FINANŢARE ALE PNR

Art.61. Patrimoniul iniţial al Partidului Noua Românie se constituie prin contribuţia membrilor fondatori.

Art. 62. Sursele de finanţare ale Partidului Noua Românie sunt:

 1. cotizaţii ale membrilor PNR.
 2. donaţii şi legate.
 3. venituri provenite din activităţi proprii ale PNR.
 4. subvenţii de la bugetul de stat acordate în condiţiile legii.

Art. 63. În condiţiile legii, PNR poate deține bunuri mobile şi imobile ce sunt necesare realizării activităţii specifice.

Art. 64. Patrimoniul iniţial este de 200 (două sute) Lei, alcătuit din aportul în bani, depus în cote egale de semnatarii prezentului statut.

Art. 65. Operaţiunile de încasări şi plăţi ale partidului se efectuează prin conturi în lei şi în valută deschise la unităţi bancare cu sediul în România, potrivit legii în vigoare.

Art. 66. Cuantumul cotizaţiei, repartizarea şi utilizarea acesteia se stabilesc prin hotărâre a  Biroului Executiv Național al PNR.

Art. 67. Normele privind realizarea şi utilizarea veniturilor financiare, sunt elaborate de Biroul Executiv Naţional, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 68. În perioada campaniilor electorale, Biroul Executiv Naţional numeşte un mandatar financiar, în condiţiile  legii.

C A P I T O L U L  X  – DISPOZIŢII FINALE ŞI TRANZITORII

Art.69. Membrii fondatori ai partidului, în prima Adunare Generală, vor vota prezentul statut, programul politic al partidului și crearea organului executiv provizoriu al PNR care va permite organizarea partidului până la următoarea Adunare Generală.

Art.70. Până la convocarea primei Adunări Generale a PNR, conducerea partidului va fi realizată în mod provizoriu de un organ executiv denumit Biroul Național de Conducere, format din Sebastian Constantin Popescu, Truția Dan Iulian, Cosmin Grancea și Cristian Drăghiceanu.

Art. 71. Sebastian Constantin Popescu, în calitate de Președinte al Biroului Național de Conducere, va reprezenta și conduce partidul în relaţiile cu autorităţile publice şi terţii. În această calitate Sebastian Constantin Popescu va reprezenta cu puteri depline, membrii fondatori şi Biroul Național de Conducere, în relaţia cu instituţiile şi terţele persoane în vederea aducerii la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului Statut.

Art. 72. Biroul Național de Conducere îşi va înceta de drept activitatea în momentul alegerii de către Adunarea Generală a PNR a organelor de conducere prevăzute în prezentul Statut.

Art. 73. Din motive organizatorice, pentru a se putea organiza partidul, Biroul Național de Conducere este abilitat să numească temporar pentru o perioadă de doi ani de zile, şi să revoce, cei cinci vicepreşedinţi la nivel naţional, secretarul general, trezorierul şi preşedinţii de filiale judeţene şi cel a filialei din Bucureşti, cât şi preşedintele Comisiei Naţionale de Etică şi Arbitraj şi preşedintele Comisiei Naţionale de Control Intern, dar și Președintele Consiliului Național.

Art. 74. Prima Adunare Generală a PNR se va realiza doar după ce în partid sunt înscriși minim 100 de membri.

Art. 75. Dizolvarea unei organizații locale și/sau județene a PNR, duce în mod automat la anularea tuturor funcțiilor deținute de membrii în cadrul structurilor locale și județene.

Art. 76. Funcțiile de conducere din cadrul PNR nu sunt limitate la un număr de mandate. Același membru poate deține mai multe mandate care pot fi și consecutive.

Art. 77. În caz de vacantare a unei funcții de conducere la nivel național ori județean, Președintele PNR numește temporar un membru până la organizarea de alegeri pentru funcția respectivă.

Art. 78. Activitatea în cadrul Partidului Noua Românie se desfăşoară în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice şi ale prezentului Statut.

Art. 79. Organele locale ale partidului pot reprezenta partidul în relaţiile cu autorităţile  administraţiei publice locale şi alte autorităţi la nivel local, pot deschide conturi la bancă şi răspund de gestionarea acestora.

Art. 80. Libertatea de exprimare şi opinie este asigurată în întregime de presa scrisă şi vorbită a Partidului Noua Românie.

Art. 81. Publicaţiile care sunt proprietatea PNR vor promova în principal doctrina şi punctele de vedere politice ale partidului, adoptate de organele sale de conducere.

Art. 82. La nivelul judeţelor sau al municipiului Bucureşti, coordonarea activităţii de presă este exercitată de către Purtătorul de cuvânt județean, respectiv al municipiului Bucureşti.

Art. 83. Legăturile cu mass-media la nivel central se asigură prin Departamentul de Comunicare și PR al PNR

Art. 84. Partidul Noua Românie îşi poate înceta activitatea potrivit legii, după cum urmează:

 1. a) autodizolvare, hotărâtă de Adunarea Generală.
 2. b) dizolvare pe cale judecătorească ori prin hotărâre a Curţii Constituţionale a României.
 3. c) inactivitate constatată de Tribunalul Municipiului Bucureşti.

Art. 85. Partidul Noua Românie este persoană juridică de drept public şi are sediul central în  municipiul Bucureşti.

Art. 86. Modelul drapelului şi imnul Partidului Noua Românie se stabilesc de Consiliul Naţional al PNR.

Art. 87. În cazul în care un membru al PNR este reținut și arestat într-un dosar penal, acesta va fi suspendat în mod automat din toate funcțiile deținute în partid până la un verdict final dat de o instanță de judecată. Dacă este condamnat definitiv de o instanță de judecată, membrul respectiv este exclus din partid. Iar în cazul în care este achitat își va relua toate funcțiile deținute în PNR.

Art. 88. Comisia Națională de Etică și Arbitraj se va autosesiza în cazul unui membru reținut și arestat și va dispune măsura suspendării din toate funcțiile deținute în partid și va prezenta raportul Biroului Executiv Național care îl va adopta și din acel moment își va produce efecte.

Art. 89. Ministrul și/sau secretar de stat membru al Partidului Noua Românie, care a fost reținut și arestat într-un dosar penal, își va pierde funcția în guvern.

Art. 90. Senatorul, deputatul sau europarlamentarul reținut și arestat într-un dosar penal pentru fapte de corupție, i se va retrage sprijinul politic și va fi suspendat din partid până la verdictul final dat de o instanță de judecată.

Art. 91. Statutul şi Programul Politic ale Partidului Noua Românie, pot fi modificate la propunerea Consiliului Național sau la solicitarea a cel puțin 20 din Filialele Județene.

Prezentul Statut a fost votat de Adunarea Generală a membrilor fondatori din data de 25 aprilie 2015.