Programul Politic al Partidului Noua Românie

C A P I T O L U L I  – DISPOZIŢII GENERALE

Programul politic al Partidului Noua Românie este gândit şi conceput pentru a asigura respectarea separației puterilor în stat, legislativă, executivă și judecătorească, să ajute la dezvoltarea și modernizarea României.

Programul politic cuprinde în linii mari, strategia pe care partidul o va aplica pentru a moderniza atât legislaţia cât şi instituţiile statului şi să stimuleze economia şi dezvoltarea agriculturii.

Filozofia programului politic al Partidului Noua Românie porneşte de la principiul că o economie reală şi dezvoltarea României, nu poate fi realizată fără o agricultură performantă şi fără ca cetăţenii să fie educaţi, îngrijiţi, respectaţi şi remuneraţi pe măsura muncii lor.

Formele de relief prezente în România, resursele naturale, clima şi mai ales inteligenţa nativă şi nelimitată a românilor, sunt atuurile care permit dezvoltarea ţării, astfel încât nivelul de trai să fie similar cu cel din ţările occidentale, membre ale Uniunii Europene.

Instituţiile statului trebuiesc reformate şi conduse eficient de oameni competenţi şi oneşti. Infrastructura rutieră, feroviară, aeriană şi maritimă trebuie dezvoltată şi modernizată astfel încât numărul afaceriștilor străini care vor să investească în România, să crească în mod considerabil.

CAPITOLUL II – Legislaţie

Partidul Noua Românie va depune proiecte de lege, amendamente şi iniţiative legislative în Parlamentul României pentru a îmbunătăţi, corecta, adapta şi moderniza legislaţia românească, astfel încât să nu mai existe ambiguităţi şi viduri legislative.

Modificările au rolul primordial de a elimina situaţiile când din cauza ambiguităţilor, aplicarea legii se face prin interpretări ale textului de lege şi nu ale prevederilor din lege în mod explicit, dând astfel naştere la controverse şi abuzuri în anchetele penale, în aplicarea de regulamente, sancţiuni, contravenţii sau amenzi.

Iniţiativele legislative vor fi depuse în baza solicitărilor venite din partea ONG-urilor, Sindicatelor, Societăţii Civile, Societăţii Academice şi a specialiştilor în drept şi legislaţie.

Partidul Noua Românie militează pentru respectarea integrală a legilor ţării şi a procedurilor legale indiferent de persoană sau situaţie.

CAPITOLUL III – Agricultură

Fără o agricultură performantă, România nu se poate dezvolta şi moderniza. Potenţialul agricol al României este fantastic, şi datorită climatului şi formelor de relief, spre deosebire de alte ţări europene, putem cultiva o paletă foarte mare de plante, cereale, pomi fructiferi, viţă de vie.

Partidul Noua Românie va elabora o legislaţie prin care va sprijini financiar şi legislativ asocierile în mediul rural astfel încât întreaga suprafaţă agricolă a ţării să fie cultivată.

Creşterea animalelor este în strânsă legătură cu dezvoltarea agriculturii şi economiei României, de aceea vom încuraja prin măsuri legislative, creșterea cât mai multor animale.

PNR va propune creşterea subvenţiilor acordate crescătorilor de animale şi acordarea de ajutoare financiare pentru fermierii care vor dori să-şi înfiinţeze micro fabrici de procesare a laptelui, a cărnii, abatoare şi fabrici de mezeluri în fiecare judeţ, astfel încât să trimită pe piaţă şi produsul finit, nu doar materia primă.

Stimularea producțiilor bio și simplificarea obținerii certificatului de producător bio și descurajarea folosiri pesticidelor și a îngrășămintelor chimice în exces în culturile agricole.

PNR va propune infiinţarea Companiei Naţionale de Agricultură şi Zootehnie prin intermediul căreia se vor lua în arendă de la proprietarii de terenuri, suprafeţe de teren agricol în vederea înfiinţării de ferme de animale în fiecare judeţ al ţării. Compania Naţională de Agricultură şi Zootehnie va fi înfiinţată cu scopul de a dezvolta agricultura românească şi zootehnia, prin cultivarea pământului şi creşterea numărului de animale.

Compania este înfiinţată pe o durată de 4-6 ani, timp în care va dezvolta ferme de vaci, porci, oi, capre, ferme avicole, herghelii de cai, livezi de pomi fructiferi, podgorii de vie şi sere, care după ce devin funcţionale, vor fi privatizate. Acţiunile fermelor astfel create vor putea fi achiziţionate în cadrul procesului de privatizare, de către localnicii care au dat pământul în arendă, angajaţii fermelor, cât şi primăriile prin consiliile locale.

Prin crearea Companiei Naţionale de Agricultură şi Zootehnie se asigură cultivarea terenurilor agricole, creşterea numărului de animale, dar şi crearea de noi locuri de muncă, în special în mediul rural, încurajând tinerii să se implice în dezvoltarea comunităţilor rurale.

Prin intermediul Companiei Naţionale de Agricultură şi Zootehnie se vor crea şi depozite pentru legume, fructe şi cereale, unde vor fi depozitate produsele, atât ale fermelor din cadrul companiei, cât şi ale producătorilor independenţi.

Îmbunătăţirea legislaţiei agricole împreună cu asociaţiile de profil, astfel încât producătorii români să fie protejaţi şi să aibă piaţă de desfacere a mărfii.

Partidul Noua Românie va iniţia o lege prin care se va oferi un sprijin concret tinerilor care vor să investească în agricultură. Aceştia vor beneficia de credit cu dobândă mică, consiliere gratuită în întocmirea planului de afaceri şi scutire de impozite pentru primii doi ani de activitate.

Dezvoltarea agriculturii şi zootehniei nu poate fi realizată fără tehnologie performantă. În acest sens, PNR va iniţia un proiect de lege prin care se vor acorda subvenţii şi credite cu dobândă mică pentru retehnologizare şi achiziţie de utilaje agricole noi.

Totodată, PNR va susţine relansarea industriei de maşini agricole şi tractoare din România, astfel încât preţul de achiziţie să fie accesibil fermierilor români.

Pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 şi 35 de ani, PNR va pregăti un proiect de lege prin care, să fie încurajaţi să investească în agricultură. Cei care deţin 100 de hectare de teren agricol, sau reuşesc să ia această suprafaţă în arendă, vor primi gratuit din partea statului, un utilaj agricol în funcție de necesități.

CAPITOLUL – IV – MEDIU

Dacă nu vom avea grijă de mediul înconjurător, populația se va îmbolnăvi, animalele vor avea de suferit, atât cele sălbatice cât și cele domestice, iar România nu se va putea dezvolta.

PNR va propune modificarea legislației în domeniu astfel încât să fie aplicate sancțiuni dure, preventive și de combatere a poluării mediului înconjurător cât și alocarea de fonduri pentru ecologizarea fostelor exploatări miniere, cu prioritate cele în care s-au folosit cianuri la extragerea metalelor aurifere.

Reîmpădurirea zonelor defirșate pe cheltuiala celor care au tăiat pădurile. Reducerea alunecărilor de teren prin reforestare.

CAPITOLUL – V – ARMATĂ

PNR va menține și dezvolta relațiile cu NATO astfel încât România să se bucure de stabilitate și securitate militară.

PNR susține alocare a 2% din PIB pentru Armată cât și modernizarea cu tehnică de luptă și avioane performante, concomitent cu creșterea remunerațiilor financiare.

PNR militează pentru ca România să participe doar la acțiuni de menținere a păcii în zonele de conflict.

Profesionalizarea Armatei Române și a militarilor prin tehnici de luptă moderne prin participarea la acțiuni militare comune de antrenament cu alte state membre NATO.

Dezvoltarea sistemului antirachetă și menținerea unui dialog permanent și deschis cu vecinii tradiționali dar și cu Federația Rusă.

CAPITOLUL VI – SĂNĂTATE

Fără sănătate nu există progres într-o societate. Un popor sănătos este un popor capabil să se dezvolte, să inoveze să evolueze sub toate aspectele.

PNR va continua reformele în sănătate demarate în ultimii 25 de ani, prin modernizarea spitalelor existente şi dotarea lor cu aparatură de ultimă generaţie, cât şi deschiderea şi redeschiderea de noi unităţi medicale în localităţile care nu beneficiază de servicii medicale de bază în concordanţă cu normele europene.

Fără o remuneraţie financiară adecvată muncii şi efortului depus, nu pot exista servicii medicale ireproşabile. De aceea, PNR va creşte gradual salariile personalului medical şi auxiliar, astfel încât acestea să se alinieze la media europeană.

În primă fază, PNR va dubla salariile medicilor rezidenţi, astfel încât lunar, aceştia să aibă un venit de minim 1600 de lei net. În funcţie de resursele financiare, salariile medicilor rezidenţi vor creşte şi peste suma de 1600 lei net, putând ajunge şi la suma de 2500 lei net. Salariile medicilor, asistenţilor şi personalului auxiliar din sistemul sanitar, vor creşte anual, gradual, astfel încât să ajungă la media europeană.

Concomitent cu creşterea salariilor şi modernizarea spitalelor şi dotarea acestora cu aparatură performantă, PNR va modifica şi legislaţia medicală astfel încât actul medical să fie la standarde europene, prin creşterea gradului de profesionalizare a medicilor şi reducerea la minimum a cazurilor de malpraxis, a corupţiei din spitale, a foloaselor necuvenite oferite de pacienţi medicilor, sau cerute de cadrele medicale.

PNR va milita pentru umanizarea cadrelor medicale, astfel încât acestea să manifeste înainte de toate, modestie, cumpătare, bun simţ şi apreciere faţă de pacienţi. Aceștia vor fi tratați cu respectul cuvenit şi să-i trateze în funcţie de gravitatea bolii, fără discriminare, şi nu în funcţie de recomandări sau atențiile oferite.

Dezvoltarea medicinei de recuperare a pacienților prin fiziochinetoterapie și crearea de locuri în sistemul medical pentru personal specializat în fiziochinetoterapie.

CAPITOLUL VII – EDUCAȚIE

Un popor educat reprezintă garanţia că acel stat se va dezvolta şi va prospera. Prin educaţie se poate combate atât sărăcia cât şi infracţionalitatea.

Sitemul educaţional din România este unul greoi, pe alocuri ineficient şi corupt, presărat și cu cadre didactice slab pregătite care nu reuşesc să se impună în faţa elevilor.

PNR va pregăti un pachet de măsuri legislative ce trebuiesc luate urgent pentru corectarea din mers a lacunelor din educaţie.

PNR propune ca învăţământul să devină obligatoriu până la 12 clase.

Programul laptele şi cornul să fie înlocuit cu o masă caldă.

Revenirea la sistemul de notare cu note, şi renunţarea la calificative și la clasa zero.

Regândirea programelor şcolare prin eliminarea informaţiilor inutile.

Elaboarea unei programe școlare moderne de învățământ care să îmbine atat manualele tipărite cât și tehnologia, valabilă pe o perioadă mai lungă de timp: 4-8 ani.

Introducerea de discipline legate de dezvoltarea personală și nutriție.

Recalificarea profesorilor prin obligativitatea de a absolvi seminarii de dezvoltare personală și psihologie, astfel încat să se îmbunătățeasca calitatea actului de predare.

Accentul să fie pus pe acumularea de informaţii zi de zi, în timpul orelor de curs care trebuiesc gândite în sistem modern de internacţiune cu elevul, de implicare a acestuia pentru a-i capta atenţia. Se va încuraja colaborarea între elevi și nu concurența.

Principiul de bază pe care trebuie să-l aplice profesorul să fie acela de a nota elevul pentru ceea ce ştie, nu să-l pedepsească pentru ceea ce nu ştie.

Mutarea centrului de greutate pe testele, lucările, tezele şi verificările săptămânale, lunare, semestriale, astfel încât, examenele de la evaluarea naţională şi bacalaureat să nu mai fie o problemă pentru elevi, ci mai degrabă o formalitate prin care să încheie un ciclu gimnazial, respectiv liceal.

Paza în şcolile cu grad ridicat de pericol, să fie asigurată de jandarmi.

PNR va aloca fonduri substanţiale pentru reabilitarea integrală a şcolilor şi grădiniţelor, astfel încât elevii să înveţe în condiţii decente.

PNR propune standardizarea dotărilor unităţilor de învăţământ astfel încât toţi elevii să aibă acces egal la educaţie, indiferent de localitatea sau regiunea în care se află.

Numărul orelor de sport să crească la trei pe săptămână iar acestea să fie realizate în mod real, nu doar pe hârtie.

Dublarea salariilor profesorilor debutanţi şi creşterea graduală a salariilor profesorilor în funcţie de vechime şi performanţe.

Introducerea în sistemul de salarizare a profesorilor, criteriul performanţei. Adică să fie remunerat în funcţie de rezultatele obţinute de elevii pe care-i pregăteşte, la olimpiadele naţionale, internaţionale, evaluări naţionale, bacalaureat.

Dacă un elev lipseşte nemotivat de la şcoală şi acumulează minim 5 absenţe, dirigintele convoacă la şcoală pe unul din părinţi.

Alocaţia se suspendă dacă elevul lipseşte nemotivat de la şcoală mai mult de cinci zile într-o lună.

Toate şcolile din România vor fi dotate cu sistem de monitorizare video atât în clase cât şi pe holurile instituţiilor de învăţământ şi în curte.

Introducerea catalogului electronic la toate şcolile, iar părinţii vor avea posibilitatea să vadă în timp real notele copilului şi prezenţa la ore.

Introducerea sportului ca probă obligatorie la bacalaureat şi evaluarea naţională, cu excepţia în cazul elevilor care din motive medicale nu pot depune efort fizic.

Înfiinţarea Campionatelor Naţionale Şcolare care vor include probe sportive, muzicale, de literatură şi teatru. Campionatele Naţionale Şcolare se vor organiza anual, cu începerea etapei la nivel de şcoală, apoi la nivel judeţean şi naţional.

Cei care devin campioni naţionali la competiţia şcolară vor primi diplome, bani şi o bursă de studiu la universităţi din ţară şi la liceele din ţară.

CAPITOLUL VIII – SPORT

Sportul dezvoltă organismul şi îl menţine sănătos, reducând îmbolnăvirile prin stimularea sistemului imunitar. Sportul disciplinează, responsabilizează, educă şi formează caracterul omului. Sportul te ajută să te dezvolţi armonios, dar şi să îţi dezvolţi spiritul competitiv, de echipă.

De aceea PNR va elabora o serie de propuneri legislative prin care sportul să devină prioritate naţională şi orele de sport să capete importanţa cuvenită în şcoli. Îmbuntăţirea legislaţiei în domeniul sportiv şi al finanţării sportului prin încurajarea românilor să facă mişcare şi sport.

Finanţarea modernizării înfrastructurii şcolare sportive şi crearea în fiecare judeţ a unui bazin olimpic de înot, piste de atletism, terenuri de tenis şi săli de sport, pentru a se putea dezvolta campionatele naţionale şcolare, începând de la nivel de şcoală, pentru fiecare categorie de vârstă, apoi la nivel judeţean şi naţional.

Cupa Nadia Comăneci să devină etapă de cupă mondială în gimnastica internaţională.

Dezvoltarea infrastructurii sportive din România pentru ca ţara noastră să poată găzdui anual competiţii sportive internaţionale.

PNR va susţine şi încuraja prin măsuri legislative înfiinţarea cluburilor sportive ce au ca obiect de activitate artele marţiale: karate, judo, aikido, ninjutsu, etc. Aceste discipline sportive asigură o dezvoltare armonioasă, atât fizică cât şi mentală.

Consillile locale din fiecare localitate să înfiinţeze cluburi sportive pentru a încuraja sportul în rândul copiilor.

CAPITOLUL IX  – ECONOMIE

Economia unei ţări poate funcţiona şi poate ajuta la dezvoltare, dacă decidenţii politici crează condiţiile legislative necesare dezvoltării afacerilor.

Statul român trebuie să creeze un sistem fiscal simplu dar eficient, cu taxe cât mai mici şi bine ajustate astfel încât acestea să nu devină o povară pentru companii şi să le oblige fie să facă evaziune fiscală fie să îşi închidă porţile.

PNR va modifica codul fiscal prin simplificarea procedurilor de încasare a taxelor şi impozitelor, reducerea şi chiar eliminarea unor taxe inutile.

PNR va propune reducerea cotei unice de impozitare de la 16 la 12%.

Acordarea unei linii de credit de minim 10.000 de euro şi maxim 200.000 de euro, pentru o perioadă de maxim 25 de ani, pentru tineri de până la 40 de ani, care îşi infiinţează o firmă, sau deja deţin una şi au minim 2 angajaţi.

Modernizarea sistemului de încasare a taxelor şi impozitelor atât la nivel local, judeţean cât şi naţional, astfel încât plata să se poată face exclusiv prin mijloace electronice de plată.

Nicio firmă nu va fi închisă pentru nereguli minore. Etapizat se va acorda un avertisment, urmat de un control la interval de 7-14 zile, iar în cazul în care problema persistă, se aplică o amendă graduală.

Dacă o firmă a întârziat plata taxelor şi impozitelor către stat, mai mult de 30 de zile, organele de control financiar vor merge la sediul firmei şi vor discuta cu conducerea pentru a afla din ce motiv nu s-au efectuat plăţile şi împreună cu aceştia să se găsească o modalitate de plată, fie ea şi etapizată.

În cazul firmelor private care au datorii foarte mari la bugetul de stat şi nu îşi pot plăti dările sau sunt rău platnici, statul devine acţionar majoritar la compania respectivă în cuantumul datoriei.

Creşterea gradului de absorbţie a fondurilor europene prin simplificarea procedurilor de accesare a banilor.

Controalele financiare să fie pro active şi de combatere a evaziunii fiscale, fără comiterea de abuzuri și închiderea unităților pentru sume derizorii.

CAPITOLUL X – INDUSTRIE

PNR susține dezvoltarea industriei românești prin reînființarea fabricilor pentru fabricarea de utilaje agricole astfel încât fermierii români să își poată achiziționa la un preț accesibil mașinile necesare lucrării pământului.

PNR susține alocarea unui ajutor financiar de stat pentru Combinatul Chimic Oltchim de la Râmnicu Vâlcea și trecerea acestuia ca element esențial în securitatea națională.

Ajutorul financiar este menit să salveze compania de la faliment și readucerea acesteia pe profit și reangajarea personalului concediat.

CFR Călători, CFR Marfă, Tarom, Hidroelectrica, Poșta Română, Avioane Craiova și Antibiotice Iași sunt companii care vor fi incluse în strategia națională de apărare, astfel încât acestea vor rămâne în proprietatea statului român, vor fi modernizate și aduse pe profit.

PNR va susţine trecerea rezervelor minerale ale solului şi subsolului la statutul de rezerve strategice de importantă naţională. Exploatarea lor se va reglementa strict, la fel şi redevenţele ce revin statului. Sistemul legislativ va încuraja companiile româneşti de exploatare.

CAPITOLUL XI – Mass media

Presa este a patra putere în stat şi trebuie respectată. Presa este garantul democraţiei unui stat. Fără presă nu există democraţie şi libertate de exprimare.

De aceea, PNR va susţine întodeauna, fără condiţii, libertatea presei şi accesul acesteia la informaţiile de interes public.

Presa este parte integrantă a unei societăţi, fără de care realizările politicienilor nu pot ajunge la alegători.

PNR va iniţia o lege prin care va interzice infiltrarea de ofiţeri acoperiţi în presă.

Presa nu va mai fi menţionată în strategia CSAT, ca fiind o vulnerabilitate la siguranţa naţională.

PNR va elabora un plan de redresare financiară a Televiziunii Românie, astfel încât, în doi ani de zile, TVR să revină pe profit.

PNR va modifica legea de funcţionare a TVR şi a Radioului Public, astfel încât factorul politic să aibă o influenţă cât mai mică în activitatea celor două instituţii media de stat.

CAPITOLUL XII – PARLAMENTUL

Numărul mare de parlamentari corupţi din ultimii ani, a afectat grav imaginea Parlamentului României. Pregătirea profesională precară şi probitatea morală îndoielnică sunt alţi factori care au dus la scăderea încrederii românilor în Parlament. Legile controversate, scandalurile interminabile pe putere şi funcţii, au făcut ca principala instituţie democratică a ţării, să fie blamată de cetăţeni.

Din aceste motive, PNR va lupta pentru reabilitarea Parlamentului României prin propunerea pe listele PNR a unor candidaţi serioşi, oneşti, competeţi care să dea dovadă de profesionalism şi respect pentru instituţia fundamentală a democraţiei.

Parlamentarii vor fi aspru sancţionaţi, dacă lispesc de la şedinţele din comisiile parlamentare şi de la şedinţele de plen. În cazul în care în decursul unei luni, un parlamentar lipseşte mai mult de 14 zile, acesta va primi doar jumătate din indemnizaţie şi din suma forfetară.

PNR militează pentru un Parlament bicameral dar suplu, cu un număr redus de senatori şi deputaţi. PNR propune modificarea Constituţiei României, astfel încât să fie doar 100 de senatori şi 200 de deputaţi.

PNR propune construirea unui hotel pentru parlamentari, unde să fie cazaţi pe durata mandatului, astfel încât să se reducă costurile cu cazarea acestora. Hotelul ar urma să fie contruit pe terenul din spatele Palatului Parlamentului, paralel cu Catedrala Mânturii Neamului. Capacitatea hotelului va fi de 400 de locuri.

Până la finalizarea hotelului, parlamentarii vor primi lunar maxim 2500 de lei pentru cazare, iar suma forfetară să nu fie mai mare de 6000 de lei lunar.

CAPITOLUL XIII – TURISM

PNR propune ca strategia de promovare turistică a României să fie realizată la nivel internaţional prin intermediul românilor celebri, în funcţie de domeniul de activitate. Campionii din sport, profesorii eminenţi, medicii cu recunoaştere internaţională, poeţii, artiştii, actorii, toţi să fie incluşi în programul de promovare turistică, în funcţie de gradul de apreciere pe care-l are într-o anumită ţară.

Fiecare localitate din România să aibă un program de promovare turistică a localităţii.

Festivalul Internaţional Cerbul de Aur de la Braşov, va fi reluat anual, şi va fi introdus în programul de promovare turistică a României, fiind desemnat ca şi brand de ţară.

Cerbul de Aur va fi realizat tot de TVR, în colaborare cu autorităţile judeţene şi locale din Braşov, dar şi cu Ministerul Culturii care va asigura anual, 40% din bugetul festivalului.

PNR va sprijini dezvoltarea unei infrastructuri propice turismului şi dezvoltării locale.

CAPITOLUL XIV – Justiţie

Fără justiţie nu poate exista ordine şi disciplină într-o societate. Justiţia este un serviciu public înfiinţat pentru a aplica legile în mod egal, tuturor cetăţenilor. Justiţia se înfăptuieşte în numele legii pentru cetăţeni.

PNR militează şi va lucra pentru întărirea, modernizarea şi eficientizarea sistemului de justiţie românesc prin îmbunătăţirea legislaţiei, modernizarea instanţelor de judecată şi a parchetelor. Cât şi pentru creşterea gradului de profesionalizare a procurorilor şi judecătorilor şi acordarea de drepturi financiare pe măsura realizărilor personale.

Numărul mare de dosare penale aflate în lucru fie la parchete, fie pe rolul instanţelor de judecată, duce în mod inevitabil la apariţia erorilor judiciare care pot avea efecte nefaste pentru cei vizaţi de sentinţe şi anchete.

Pentru degrevarea instanţelor de judecată şi a parchetelor, PNR propune  dublarea numărului locurilor la Institutul Naţional al Magistraturii, iar pentru doi ani de zile vor putea fi reangajati judecătorii şi procurorii care s-au pensionat anticipatşi care nu au vârsta mai mare de 62 de ani.

CSM trebuie să îşi concentreze activitatea pentru sancţionarea magistraţilor care comit abuzuri în funcţie, şi pe prevenirea apariţiei de erori judiciare.

CAPITOLUL XV – Minorităţi

Educarea reală şi alfabetizarea unui număr cât mai mare de romi, prin integrarea lor în societate. Acordarea de subvenţii şi stimulente şcolare condiţionate de mersul la şcoală al copiilor din cadrul acestei etnii.

Armonizarea relaţiilor româno-maghiare din Transilvania.

Realizarea unui Festival Național de Tradiții și Obiceiuri la care să participe reprezentanți de la toate minoritățile naționale.

CAPITOLUL XVI – CULTURĂ și ARTĂ

Credite fără dobândă pentru absolvenții de facultăți din domeniul artelor, prin care să își finanțeze primele lucrări sau aparatura necesară, sau înființarea unei firme în domeniul respectiv.

Stimularea cinematografiei românești prin înființarea mai multor surse de finantare, transparente, care pe lângă finanțarea proiectului să ofere și consultanță și servicii de organizare a promovării, distribuției, etc. Practic un sistem complet de asistență în producțiile cinematografice.

Reducerea taxelor în domeniul cultural, cărți și alte producții culturale.

Sprijinirea proiectelor culturale prin consultanță, cofinanțare, promovare și alte servicii.

CAPITOLUL XVII – ADMINISTRAȚIE ȘI INFRASTRUCTURĂ

România se poate dezvolta doar dacă autorităţile statului vor gestiona în mod eficient şi prioritar resursele financiare şi umane ale ţării.

PNR va propune un nou plan de finanţare şi administrare a banului public, având ca prioritate educaţia, sănătatea şi dezvoltarea infrastructurii. Dacă aceste trei obiective sunt realizate la parametri optimi, toate celelalte domenii şi sectoare vor fi în mod automat angrenate în procesul de dezvoltare. Un popor educat şi sănătos trebuie să dezvolte infrastructura astfel încât economia să poată funcţiona iar statul să fie dezvoltat şi modernizat.

PNR va propune un proiect de buget care va reduce la jumătate cheltuielile inutile din instituțiile publice, prin reorganizarea structurii de personal a tuturor instituţiilor publice.

Reducerea parcului auto al instituțiilor publice, cu excepţia celor din Ministerul de Interne, Jandarmi, Armată şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă şi sistemul de Ambulanţă.

Se vor finaliza în patru ani de zile toate autostrăzile începute în prezent, prin renegocierea contractelor.

Realizarea în regim prioritar a autostrăzii Piteşti – Sibiu.

Pentru a se evita blocajele şi contestaţiile la licitaţii, PNR propune ca toate autostrăzile, drumurile naţionale, judeţene şi comunale din România să fie construite şi reabilitate doar de către CNADNR fără a mai subcontracta lucrări diferitelor firme private.

Pentru a grăbi finalizarea lucrărilor, expropierile se vor face în regim de urgenţă.

CFR Călători şi CFR Marfă vor fi modernizate şi eficientizate pentru a rămâne în proprietatea statului ca şi componente esenţiale ale siguranţei naţionale.

90% din proprietăţile şi casele RA-APPS vor fi vândute, astfel încât vor beneficia de locuinţă de protocol doar Preşedintele României, primul ministru, Preşedintele Senatului, Preşedintele Camerei Deputaţilor şi miniştrii.

CAPITOLUL XVIII – Relaţiile internaţionale

PNR va dezvolta şi întări relaţiile externe ale României atât cu partenerii strategici cât şi cu ţările vecine.

PNR va milita pentru creşterea gradului de reprezentare a României şi a intereselor ţării în cadrul Uniunii Europene.

PNR va relua dialogul cu Federaţia Rusă pentru recuperarea Tezaurului, sau a contravalorii acestuia.

PNR va dezvolta relaţiile cu NATO, OSCE, şi Uniunea Europeană. PNR va dezvolta relaţiile economice şi de prietenie cu Republica Moldova şi va susţine integrarea europeană a acesteia.

CAPITOLUL XIX – Măsuri sociale

PNR va înfiinţa Autoritatea Naţională pentru Vârsnici care are drept scop asigurarea asistenţei sociale pentru bătrânii fără aparţinători, şi care nu se mai pot îngriji.

Autoritatea va semna un contract de asistenţă cu bătrânii care doresc să fie îngrijiţi. Indiferent de venitul realizat prin pensie, sau din alte surse, Autoritatea îi va angaja un asistent personal care să-l îngrijească până la sfîrşitul zilelor.

Autoritatea se va ocupa şi de funeralii şi pomeni până la şapte ani, potrivit orânduielilor bisericeşti. După moartea persoanelor îngrijite de Autoritate, bunurile acestora vor intra în proprietatea Autorităţii Naţionale pentru Vârsnici, care le va valorifica pentru a se putea autosusţine. Persoanele care necesită îngrijire permanent, vor fi cazate în centre zonale ale Autorităţii unde vor beneficia de asistenţă socială, medicală şi îngrijire.

PNR va iniţia o lege prin care se va înfiinţa o Autoritate Naţională pentru Copii şi Tineri, prin intermediul căreia se va derula un program naţional. În baza acestei legi, statul va deschide pentru toţi copii născuţi cu data de 1 ianuarie 2018, câte un cont bancar la CEC Bank, şi va depune zilnic, până la vârsta de 18 ani, câte un euro, astfel încât, până la vârsta de 18 ani, în contul fiecărui copil să se adune cu tot cu dobânzi, suma de 10.000 de euro. Banii vor putea fi utilizaţi doar după vârsta de 18 ani, în următoarele situaţii: pentru studii universitare, pentru a-şi deschide o afacere, pentru a-şi achiziţiona o locuinţă şi pentru a se trata în caz de boală ce necesită tratament costisitor.

Legea va fi însoţită de norme de aplicare foarte clare şi foarte stricte care vor stabili condiţiile de acordare a banilor pentru fiecare persoană în parte.

Această lege cu depozitul bancar are rolul de a recompensa pe fiecare copil născut în România, un fel de mulţumire din partea statului, pentru că a venit pe lume, iar în acelaşi timp, dovada că statul se gândeşte la el şi la viitorul lui iar în momentul când acesta devine major, să aibă un ajutor ca să pornească pe un nou drum în viaţă.

Depozitul bancar va fi acordat doar titularului, doar dacă acesta va urma şcoala şi va absolvi 12 clase. Depozitul bancar nu se moşteneşte şi nu poate fi transferat către o altă persoană indiferent de gradul de rudenie.

Depozitul are şi rolul de a ajuta tinerii care provin din familii cu resurse financiare reduse, să poată să îşi continue studiile şi să absolve o facultate, şi astfel să crească gradul de educaţie al cetăţenilor.

În plus, toţi copiii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani vor primi lunar, o alocaţie de 300 lei. Începând cu vârsta de 6 ani, alocaţia va fi acordată doar dacă copilul va merge la şcoală.

CAPITOLUL XX  –  Culte

PNR va avea o relaţie de comunicare şi relaţionare cu toate cultele religioase recunoscute de statul român.

PNR va susţine restaurarea bisericilor istorice care fac parte din patrimoniul naţional.

PNR va susţine finalizarea lucrărilor la Catedrala Mântuirii Neamului.

PNR militează pentru autofinanţarea cultelor religioase prin activităţi specifice proprii, astfel încât activitatea religioasă să nu se ma intersecteze cu decidenţii politici pentru acordarea de fonduri în schimbul susţinerilor electorale.

Biserica, indiferent de ce cult aparţine, nu trebuie să facă politică şi să nu se implice în susţinerea unui partid politic sau a unui candidat.

Biserica şi preoţii trebuie să îşi desfăşoare activitatea strict religioasă, lăsând politica în grija cetăţenilor care vor să facă politică şi nu sunt şi feţe bisericeşti.

XXI – PROPUNERI CONCRETE

 1. Toleranţă zero corupţiei. Dublarea termenelor de prescripţie a faptelor de corupţie şi dublarea pedepselor pentru astfel de fapte.
 2. Reducerea la 50% a taxei de înmatriculare auto.
 3. Acordarea temporară de ajutoare sociale pentru persoanele rămase fără loc de muncă şi venit, dar cu condiţia ca persoana în cauză, dacă este aptă de muncă să îşi găsească job în decurs de maxim 6 luni de zile.
 4. Reducerea cu 5%  a contribuţiilor la sănătate şi bugetul de stat pentru angajați.
 5. În decurs de maxim zece ani, toate drumurile naţionale, judeţene şi comunale, să fie asfaltate.
 6. Finalizarea în patru ani a Autostrăzii Transilvania şi a tuturor proiectelor de infrastructură rutieră începute în România.
 7. Prioritatea zero pentru toate localităţile rurale din România să fie introducerea de utilităţi publice, apă, canalizare, lumină, gaz, asfalt în comună.
 8. Toţi copii cu vârsta cuprinsă între 0 şi 18 ani să aibă o alocaţie lunară de 300 lei.
 9. Reformarea sistemului penitenciar şi îmbunătăţirea condiţiilor din închisori astfel încât să fie respectate şi aplicate drepturile deţinuţilor şi creşterea gradului de corecţie şi recuperare a persoanelor condamnate, prin programe eficiente în puşcării, astfel încât numărul persoanelor care recidivează după ce sunt eliberate din arest, să scadă dramatic.
 10. Cerbul de Aur şi Festivalul Enescu, să devină parte integrantă a brandului de ţară al României, iar Guvernul, prin Ministerul Culturii să asigure anual, 40% din bugetul celor două festivaluri.
 11. Creșterea salariilor medicilor și profesorilor, cât și aducerea pensiei minime la nivelul de 700 lei net.
 12. Reducerea aparatului birocratic administrativ și guvernamental prin regândirea unei scheme simple și eficiente de personal.
 13. Reducerea la jumătate a parcului auto al ministerelor și agențiilor și autorităților din subordine.
 14. Scoaterea integrală din uz a tuturor ambulanțelor depășite tehnic și înlocuirea acestora cu mașini noi dotate cu aparatură performantă.
 15. Fiecare oraș din România să dețină un spital cu Unitate de Primiri Urgențe, și capacitate de internare de minim 30 de paturi.