Inregistrare

Partidul Noua Romanie
 

Vă rugăm completați formularul de înscriere în Partidul Noua Românie


 
 
 
In conformitate cu legea partidelor politice nr.14/2003 art.8 alin.3 declar pe proprie răspundere că NU SUNT INSCRIS IN ALT PARTID POLITIC.
Operator de date cu caracter personal în conformitatea cu Legea 677/2001. Colectarea și prelucrarea datelor se realizează în scopul procesării cererii de înscriere în PNR, iar în eventualitatea în care veți deveni membru, în vederea completării bazei de date interne cu evidenta membrilor.Datele vor fi utilizate pentru gestionarea relației cu membri PNR precum și a informării/comunicării asupra activității Partidului Noua Românie.