Inregistrare

 

Vă rugăm completați formularul de înscriere în Partidul Noua Românie


Fotografie de profil
Buletin de identitate
 
 
 
In conformitate cu legea partidelor politice nr.14/2003 art.8 alin.3 declar pe proprie răspundere că NU SUNT INSCRIS IN ALT PARTID POLITIC.
In conformitate cu dreptul de asociere prevăzut de art.40 din constituția României, mă angajez să respect Statutul și Programul Politic al PNR, îndeplinind condițiile prevăzute de lege solicit să ader la Partidul Noua Românie.